En iyi özel okullar, Ankaranın en iyi kolejleri, en iyi kolej, en iyi kolejler, ankara özel okulları, en başarılı okullar

1969 yılında Psikolog Haim Ginott’un yaptığı çalışmalar sonucunda psikoloji lügatına kazandırdığı kavramlardan biri olan helikopter ebeveyn, bugün anne ve babalar tarafından yapılan pek çok yanlışı da tanımlamaktadır. En iyi özel okullar ve en iyi kolejler arasında yer alan Bilişim Koleji olarak, helikopter ebeveynlerin ortak özelliklerini ve yapılan yanlışları inceledik.

En iyi özel okullar, Ankaranın en iyi kolejleri, en iyi kolej, en iyi kolejler, ankara özel okulları, iyi kolejler, en başarılı okullar

 

Danışanları arasından bir çocuğun annesini helikoptere benzetmesi sonucunda ortaya çıkan helikopter ebeveyn, çağımızın büyük sorunları arasındadır.

Her anne ve baba çocuğunun iyi bir şekilde yetişmesini ister ve bunun için de çabalar. Eğitim politikaları, yaşam şartları, gelecek kaygısı veya sınav sistemleri gibi birçok faktör sonucunda daha korumacı ve kontrolcü ebeveynler oluşabilir. Aile bireylerinin çok fazla müdahaleci ve mükemmeliyetçi olması, ileride çocukların farklı sorunlarla karşılaşmasıyla neticelenebilir. Helikopter ebeveyne sahip çocuklar, sürekli olarak ailelerinden aşırı derece ilgi görmesi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Helikopter ebeveyn olmak sadece bireyle bağlantılı ve alakalı bir durum değildir. Tüm aileyi etkilediği için hepsini ilgilendiren bir olgudur. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olan Bilişim Koleji yetkilileri, helikopter ebeveynlik konusunda aileleri uyarmakta.

Helikopter Ebeveynlerin Gösterdikleri Ortak Özellikler

  • Helikopter ebeveyn sorunu genellikle az çocuklu ailelerde görünür. 1 veya 2 çocuğa sahip olan ebeveynler, tüm ilgi ve zamanlarını çocuklarına ayırabilirler.
  • Deyim yerindeyse bu ebeveynler çocuklarının etrafında pervane olurlar. Çocuklarının bir şeylerini eksik yapmış olabileceklerini düşünerek yaşarlar ve bu nedenden dolayı kendilerinde kaygı ve sıkıntı oluştururlar.
  • Girilen her ortamda çocuklarından bahsetme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle de çocuklarından sıklıkla bahsederler.
  • Çocukların gelişimleri açısından sıkılmaları da önemlidir. Ancak helikopter ebeveynler çocuklarının sıkılmasına izin vermez ve her anlarını bir aktivite ile doldururlar.En iyi özel okullar, Ankaranın en iyi kolejleri, en iyi kolej, en iyi kolejler, ankara özel okulları, iyi kolejler, en başarılı okullar
  • Çocuklarının yapmaları gereken sorumlulukları onlar yerine gerçekleştirme yoluna başvururlar. Böylece çocuklarının omuzlarındaki yükü hafifletmeye çalışırlar.
  • Helikopter ebeveyne sahip çocuklarda okul gibi alanlarda yaşadıkları problemleri sıklıkla dile getirmeleri ve şikayetçi bir yapıda oldukları gözlenir. Sorunlarını kendilerinin yerine ailelerinin çözeceklerini bildikleri için tüm anlaşmazlıklarını ve zorlanmalarını eve taşırlar.
  • Helikopter ebeveynler çocuklarının yaşadıkları fiziksel rahatsızlıkları onlarla birlikte üstlenirler. “Karnı ağrıyor.” ifadesini kullanmak yerine “Karnımız ağrıyor.” gibi bir tanımlamada bulunan anne ve babalar, helikopter ebeveyn özelliğidir.
  • Çocuklarının kendi kararlarını ve isteklerini önemsemek yerine sürekli başarı odaklı düşünürler. Bu nedenle de çocuğunun her anına müdahaleci bir yapıya sahiptirler.
  • Çocuğuna fazlasıyla odaklı yapıda olan helikopter ebeveynlerin sosyal çevreleri de bu durumdan etkilenir. Çevresindeki diğer insanlarla iletişime geçebilmesi ya da başka bir şeyle ilgilenebilmesi, ilgisi çocuğunun üzerinde olduğu için çok zordur.

Bu gibi durumları yaşayan ebeveynler helikopter ebeveyn olarak adlandırılmaktadır. En iyi kolejler arasında yer alan Bilişim Kolej rehberlik sistemi, aile bireylerinin ailecek aile terapistine başvurmaları, çocuğun gelişimi açısından çok daha faydalı olacağını belirtmekte.

Helikopter Ebeveyne Sahip Çocuklarda Gözlenen Sorunlar

Sürekli olarak kontrol altına tutulan çocuklar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kaygı seviyelerinde yükselme gözlenir. Başarı olmaları beklenen ve bunun için baskı altında hisseden çocuklar, başarısızlık ve yanlış yapma korkusu duyarlar.

En iyi özel okullar, Ankaranın en iyi kolejleri, en iyi kolej, en iyi kolejler, ankara özel okulları, iyi kolejler, en başarılı okullar, helikopter ebeveyn

Fizyolojik bir sorun olmasa da psikolojik açıdan kendilerini rahatsız hissederler. Psikolojik nedenlerden kaynaklı olarak çocuklarda sürekli karın ve baş ağrısı  ya da mide bulantısı gibi şikayetleri olur.

Helikopter ebeveyne sahip çocuklar, sosyal ortamlarda iletişim kurmakta zorlanırlar. Arkadaşlarıyla herhangi bir sorun yaşadıkları zaman, kendi başlarına karar verme ve sorunu çözme becerisi geliştirmekte güçlük çekerler. Sorunları onun yerine ebeveynleri çözdüğü için, bir problem karşısında tepki geliştiremezler.

Başarısız olma korkusuyla sorumluluk almaktan çekinirler. Helikopter ebeveynler, çocuklarının kendilerine güvensiz bir şekilde yetişmesine de neden olurlar. Bu çocuklar karar vermekte ve risk almakta zorlanan bireyler olurlar. Kendilerine olan güvensizlikleri hayata karşı da tedirgin yaklaşmalarını sağlar.

Kendilerini anne ve babalarıyla fazla özdeşleştirirler ve onlardan ayrılmakta ya da ayrışmakta zorlanırlar. Kendi kararlarını alamadıkları gibi bir birey olma konusunda da zorluk yaşarlar.

Helikopter ebeveyne sahip olan çocuklarda öfke kontrol problemi ve kızgınlık gibi ruhsa sorunlar gözlenir. Ankaranın en iyi kolejleri arasında olan Bilişim Koleji yetkilileri, helikopter ebeveyne sahip çocuklarda kaygı bozukluğu ve depresyona meylin diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Helikopter ebeveynlerin aslında tek istedikleri, tıpkı diğer ailelerde olduğu gibi, çocuklarının başarılı olmasıdır. Ancak çocuğa karşı gösterilen aşırı ilgi, çocukların sahip oldukları yüksek potansiyeli bastırır. Çocukların hata yapabileceğini kabullenmek ve buna izin vermek, başarısızlık durumda çocukların üzerine çok fazla baskı uygulamamak ya da buna göz yummak; çocuklara sorunlar karşısında tepki geliştirebilmelerini öğretir. Bu nedenle çocuğa kendi sorunlarını çözebilmesine imkan tanımakta fayda vardır.

En iyi özel okullar arasında yer alan Bilişim Koleji olarak, çocukların kendi zihinsel becerilerini geliştirebilmelerine izin verilmesi gerektiğini; ancak bu sayede daha sağlıklı ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirilebileceğinin bilerek ilerlemekteyiz.

Çocukları birer prens ve birer prenses olarak yetiştirmenin, çocukların gerçek hayatla karşılaştıklarında bocalamalarına neden olduğunu belirten en iyi kolejler arasındaki Bilişim Koleji yetkilileri; çocukların hayata karşı hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

3 Yorumlar

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X