STEM Laboratuvarları

/STEM Laboratuvarları
STEM Laboratuvarları2018-01-23T17:20:44+00:00

STEM Eğitimi Nedir?

STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Fen öğretimini kapsayan alanların ilk ve orta öğretimde bir bütün olarak değil de, birbirinden ayrı olarak öğretilmesinin sakıncalarını bertaraf etme fikrine dayanıyor ve dünyada giderek daha fazla önem kazanıyor.

Bilişim Koleji’nin tüm kampüslerinde uygulanan STEM eğitim sistemi ile öğrencilerimizin eğitimine değer katıyoruz. STEM eğitimin temelini oluşturan farklı disiplinleri birlikte kullanarak öğrencilerimize projeler hazırlatıyor ve bu projelerin üretime geçirilmesine fırsat tanıyoruz.

STEM eğitim ile birlikte öğrencilerimizin hayatları boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisini kazandırdığımız Bilişim Koleji’nde, matematiksel düşünme becerilerini geliştirerek fen alanlarında çalışma kapasitelerini artırıyoruz.

STEM Okulu Olmak Neden Bu Kadar Önemli?

Türkiye’de STEM eğitimine öncülük etmeyi ve bu eğitimi yaygınlaştırmayı hedefleyen Bilişim Kurumlarının STEM eğitimine ağırlık vermesinin başlıca sebepleri şu şekildedir;

  • Günümüzde 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmenin yolu STEM eğitiminden geçiyor.
  • STEM eğitimi, dünyadaki eğitim reformunun merkezinde yer alıyor ve giderek daha çok önem kazanıyor.
  • Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde STEM eğitimi bir devlet politikası olarak uygulanıyor.
  • U.S. Department of Education’ın 2015 raporuna göre Türkiye’de STEM İş Alanlarında 2010-2020 arasında beklenen büyüme yüzdeleri:
  • Matematikçiler % 16
  • Bilgisayar Sistemleri Analistleri % 22
  • Sistem Yazılımı Geliştiricileri % 32
  • Medikal Bilimciler % 36
  • Biyomedikal Mühendisler % 62
  • Tüm Meslekler % 14

STEM+A Merkezleri

Bilişim Kolejlerinin tümünde uygulanan STEM CENTER (STEM Merkezleri) fen laboratuarı, bilgisayar laboratuarı, inovasyonlaboratuarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. Disiplinlerarası çalışma ve üretim için STEM Center uygun eğitim ortamı sunuyor.

Bilişim Koleji EDOP Girişi

EDOP Giriş