Çocuk gelişiminde Montessori oyuncak seçimi Ankaradaki anaokulları ve ana okulu arasında yer alan ve en iyi özel anaokulu Bilişim Koleji, Ankara da.

Çevresini keşfetmeye çalışan çocukların hayatla ilk tanışmaları oyuncaklar sayesinde olur. Çocukların sadece zaman geçirdikleri nesneler olmanın dışında, gelişimlerinin üzerinde de etkili olduğu için oyuncak seçimi büyük önem taşır. Ankaradaki anaokulları arasında yer alan Bilişim Kolejinin rehberlik birimi, oyuncak seçimine vurgu yapan açıklamalarda bulundu. Özel anaokulu içerisinde de önemli bir konuda olan oyuncaklar, çocukların gelişimleri açısından dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

     Çocuk gelişiminde oyuncak seçimi Ankaradaki anaokulları ve ana okulu arasında yer alan ve en iyi özel anaokulu Bilişim Koleji, Ankara da öne çıkmaktadır.

Oyuncaklarla oynadığı oyunlar sayesinde kendi deneyimleriyle hayatı öğrenmeye başlayan çocuklar açısından, sahip oldukları oyuncaklar büyük önem taşır. Hem kendisini hem de çevresini oyuncalar sayesinde keşfe giden çocukta oyuncak, zihinsel ve fiziksel gelişimin de destekçisidir. Kendi iletişim dilini oluşturan çocuklar için oyuncaklar ve oynadıkları oyunlar duygu ve düşüncelerini de aktarma yoludur. Bu nedenle de çocukların oynaması için oyuncak seçimi yaparken ebeveynlere büyük görev düşmektedir.

Oyuncak Seçimi

Ankaradaki anaokulları öne çıkan Bilişim Kolejinin ana okulu bölümü rehberlik uzmanları, çocuklar için son derece önemli olan oyuncakların nasıl seçilmesi gerektiğiyle ilgili uyarılarda bulundu. Çocukların özgürlük alanlarını genişleten Montessori oyuncak modelleri bu konuda anne ve babalara yardımcı olmaktadır. Montessori oyuncak çeşitleri eğitici özellikleriyle de önem kazanmaktadır.

Çocukların bedensel, psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerini etkileyen ve biçimlendiren oyun malzemeleri oyuncak olarak adlandırılmaktadır. Oyuncaklar aynı zamanda çocukların sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkaran ve yaratıcı yönleriyle hayal güçlerini geliştiren en büyük destekçilerindedir. Sadece hazır olarak yapılmış olmayacağı gibi çocukların oyun oynarken kullandıkları her materyal oyuncaktır. Bunlar bazen hamur, bazen su, bazen kum ya da kil olabilirken, bazen sadece ip veya kağıtlar da olabilir. En iyi anaokulu Ankara olan Bilişim Koleji olarak, iyi bir oyuncağın nasıl olması gerektiği konusunda bilgileri derledik.

İyi Bir Oyuncak Nasıl Olmalı?

Çocukların doğal yeteneklerinin ortaya çıkmasını ve bu şekilde de onların eğitilmesini sağlayan oyuncaların en önemli özellikleri de bu olmalıdır. Oyun oynarken kolayca öğrenmelerini sağlayacak ve de yaratıcı yönlerini harekete geçirecek türden oyuncakların seçilmesi büyük önem taşır. Montessori oyuncak modelleri, hem yapım malzemeleri gereği hem de hayal gücüne olan katkılarından dolayı çocukların gelişimlerini desteklemektedir.

En iyi anaokulu Ankara içerisinde öne çıkan Bilişim Koleji olarak, oyuncak seçimi sırasında oyuncakların özelliklerine önem vermekteyiz. Küçük yaştaki çocukların keşfetme yöntemlerinin buldukları her şeyi ağızlarına almak olduğu düşünüldüğünde, tercih edilen oyuncakları oluşturan malzemelerin de önemi anlaşılmaktadır. Küçük parçalardan oluşan oyuncaklar, yutulabilir olmaları dolayısıyla çocuklar için tehlikelidir. Bu nedenle de oyuncakların çocuklar için boğulma riski taşımıyor olması gereklidir.

Küçük parçalar gibi oyuncaklarda diğer tehlikeli durumda keskin uçların ya da sivri köşelerin bulunması durumudur. Çocukların yaralanmalarına neden olabileceği için daha yumuşak yapıda ya da oval oyuncaklar tercih ediliyor olmalıdır. Çocukların sağlıkları açısından oyuncakların sahip oldukları formlar kadar yapıldıkları malzemeler de önemlidir. Sağlıklarına zarar verecek boyalardan ya da maddelerden yapılmış oyuncaklar alınmamalıdır. Özellikle de oyuncakların kurşun veya farklı zehirli maddeleri içermediğine dikkat edilmesi gerekir.
       Çocuk gelişiminde oyuncak seçimi Ankaradaki anaokulları ve ana okulu arasında yer alan ve en iyi özel anaokulu Bilişim Koleji, Ankara da öne çıkmaktadır.

Malzemelerine Göre Oyuncaklar

Birinci Grup Malzemeler: Kum, kil, çamur, toprak, boya ya da su gibi çocuğa özgürlük tanıyan ve hayal gücünü ortaya çıkarmasına izin veren maddelerden oluşan oyuncaklardır. Bu oyuncaklarla çocuklar çevrelerini, kendi deneyimlerini oluşturarak tanırlar. Aynı zamanda çocukların kavrama, şekil verme ve tutma yönlerinin de gelişmesini sağlar.

İkinci Grup Malzemeler: Çocukların kendi kendilerine farklı şekiller ortaya çıkarmalarına yardımcı olan boya, çamur ya da tebeşir türevi oyuncaklardır.

Üçüncü Grup Malzemeler: Kendi dünyalarına kurmalarına imkan tanıyarak, çocukların hayal dünyalarında yolculuğa çıkmalarında yardımcı olan hayvan ve bebekleri kapsayan oyuncaklardır. Onlar gerçekmiş gibi hayal eden çocuk, bebekleri giydirebilir ve hayvanlarla da konuşabilir.

Dördüncü Grup Malzemeler: Çocuğun becerilerini geliştiren ve onun yetişkinlerin davranışlarını taklit ederek öğrenmesini destekleyen küçük ev eşyalarıdır. Tamir malzemeleri, küçük mutfak gereçleri ve fırçalar bu grubun içerisine girmektedir. Beşinci Grup Malzemeler: İnşa malzemeleri ya da jimnastik aletleri gibi çocukların bedensel ve zihinsel yeteneklerini geliştiren oyuncaklardır. Legolar da bu grubun içerisinde değerlendirilebilmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında oyuncak seçiminin ne kadar önemli olduğu görülebilmektedir. Kaliteli anaokulları arasındaki Bilişim Koleji rehberlik uzmanları, çocuklara oyuncak olarak alınan silah ya da tabancaların da zararlı sonuçlara neden olabileceği konusunda ebeveynlere uyarılarda bulunmaktalar. Çocuklara alınan silahlar, şiddet uygulamanın, başka bir canlıya ya da nesneye zarar vermenin çocuklar tarafından masumca ve normal olarak karşılanmasına neden olmaktadır.

Çocukların çevrelerinden etkilenerek silah, tabanca ya da oyunca el bombası türevinde oyuncaklar istemeleri normal olabilir. Ancak ebeveynlerin çocuklarının her istediklerini yapmak yerine, onları doğru ve erdemli davranışlara yönlendirebiliyor olmaları gerekir. Bu nedenle de çocuklara tercih edilen oyuncaklar şiddet içermek yerine, yeteneklerini ve hayal güçlerini harekete geçirebilecek ve sahip oldukları değerlerin gelişimine katkıda bulunacak oyuncaklar olmalıdır.

Yaşlara Bağlı Olarak Oyuncak Seçimi

En iyi anaokulu Ankara listesinde üst sıralardan yer alan Bilişim Eğitim Kurumları olarak, ana okulu ve kreş eğitimimizde, öğrencilerimizin yaş gruplarına göre oyuncaklar tercih etmekteyiz. Biliyoruz ki, cinsiyete ve yaşa bağlı olarak da oyuncaklar farklılık göstermektedir. Kız çocukları daha çok ev eşyalarıyla ya da bebeklerle oynarken, erkek çocukları tamir aletleri veya arabalarla oynamayı tercih etmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde ailelerin oyunca seçiminde çocukların bu tutumları belirleyici olmaktadır.

      Çocuk gelişiminde oyuncak seçimi Ankaradaki anaokulları ve ana okulu arasında yer alan ve en iyi özel anaokulu Bilişim Koleji, Ankara da öne çıkmaktadır.

Dünyaya gelmelerinden itibaren çocuklar renklere, seslere ve şekillere karşı duyarlıdırlar. Bu açıdan çocukların ilk oyuncaklarının görsel ve işitsel duyularını ön plana alan ve bunları geliştirecek özelliklere sahip olması gerekir. Bebekler 18 aylık olana kadar tercih edilen oyuncakların; emniyetli, kırılmayan, küçük parçalar içermeyen ve yıkanabilir olmasına dikkat edilmesi gerekir.

1.5 yaşından itibaren çevresine olan ilgili araştırmaya ve meraka yönelen çocuklar artık legolarla ve büyük parçalardan oluşan yap-bozlarla oynamaları gelişimleri açısından önemlidir. Bu yaştan itibaren yürüme becerilerini de geliştirmeye başlayan çocuklar için çekerek götürebilecekler araba benzeri oyuncaklar, trenler tercih edilebilir.

Tüylü ve yumuşak hayvan figürlerinden oluşan oyuncaklar da çocukların severek oynadıkları oyuncaklar arasındadır. Çocuğunuzun yaşı her ne olursa olsun sizin gözetiminizde oynatabileceğiniz su ile de çocuğunuzun güzel vakit geçirmesine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun suyla oynayabileceği bir ortam oluşturarak, dokunma duyusunu geliştirebilir ve dikkat toplama süresini uzatabilirsiniz. 2 yaşından sonra ise çocuğunuzun suyun yanında toprakla da oynamaya başlayabilir.

Ana okulu eğitimi çocukların gelişimleri ve başarıları üzerinde son derece belirleyici bir rol oynamaktadır. Yaratıcılıklarını ön plana çıkaran ve merkeze onları alan Montessori oyuncak modelleri, anaokullarımızda da sıklıkla kullanılmaktadır. Ankaradaki anaokulları arasında başarılarıyla ve farklılıklarıyla ortaya çıkan Bilişim Kolejinde, öğrenci temelli yaklaşımla çocukların kendi oyuncaklarını üretmeleri ve kendi oyunlarını oluşturmaları desteklenmektedir. Bu sayede kendilerine olan güvenleri artan çocuklar, kendilerini çok daha net bir şekilde ifade edebilirler. Ankaradaki anaokulları içerisinde kaliteli okul anlayışıyla ana okulu ve kreşler arasındaki başarıya sağlayan da uygulanan öğrenci destekli çalışmalardır.

2 Yorumlar

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X