Eğitici oyunlar; yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini, temel bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır.

EĞİTİCİ OYUNLAR

Eğitici oyunlar; yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini, temel bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır. Aynı zamanda öğrenilen bilgilerin tekrar edilmesine yardımcı olur ve bireyin kendini geliştirmesini sağlar.

Eğitici oyunlar; yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini, temel bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır.

Ankara kolejleri içinde ilk sıralarda yer alan Bilişim Eğitim Kurumları olarak bir öğrencinin okuldan sağlayabileceği maksimum verimi alabilmesini hedeflemekteyiz. Ancak çocuklar sadece okullarda dersler yoluyla değil oynayarak da öğrenebilirler. Hatta eğlenerek oyunlar yoluyla öğrenmenin daha kalıcı bir yöntem olduğu söylenebilir. Oyunların keyif vermesi sebebiyle tekrar edilmek istenmesi öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve pekiştirmektedir. Öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak için eğitimlerimizin yanı sıra kulüplerimizle de eğitimi her alanda devam ettirmekteyiz. Böylece öğrencilerimizin eğlenmesini, öğrenmesini, dinlenmesini ve sosyalleşmesini aynı anda sağlamaktayız.

Eğitici oyunlar genelde çocukların okul öncesi dönemde temel becerileri öğrenmeleri için tanıştırıldıkları bir kavramdır. Karar verebilme, sorun çözme, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, kurallara uyma, duyguları tanıma ve ifade etme, çevreyi gözlemleme gibi birçok katkısı vardır.

Eğitici oyunlar; yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini, temel bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır.

Eğitici oyunlar diğer oyunlardan farklı olarak bazı yetenek veya öğretileri benimsetmek amacıyla tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra gelişim düzeyi ve seviyelere uygun olması gerekir ki gelişim ihtiyacını karşılayabilsin. İnsanların ilgi ve yeteneklerine hitap ederek iyi vakit geçirebildikleri oyunların faydalı olma potansiyeli de yüksektir. Bu şekilde öğrenilen bilgi ve beceriler daha kalıcı olabilecektir.

Bu oyunların sadece çocuklara hitap ettiği düşünülse de yetişkinlere de hitap etmektedir. Yetişkin eğitimleri için de tercih edilmektedir. Eğitici oyunların çocuklarda zeka gelişimini desteklediği, yetişkinlerde de algı ve belleği geliştirerek oluşabilecek bazı hastalıkları (alzheimer gibi) engellemeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir.

Eğitici oyunları herkesin kolayca anlayabileceği, ilgi çekici oyunlardır. Her oyunun farklı bir amacı vardır. Bu oyunlar herkesin öğrenme düzeyi ve yeteneğinin farklı olduğu göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Bu nedenle herkesin yetenek ve düzeyine göre esneklik gösterebilir.

Eğitici Oyunların Faydaları

Eğitsel oyunlar çocukların ve bireylerin yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olan bir araçtır. Faydalarını özetleyecek olursak:

-Motor becerilerin gelişimini destekler.

-Benlik duygusunu ve kendine saygı duymayı öğretir.

-Bağımsız hareket edebilme ve sorumluluk alma becerilerini geliştirir.

-Risk almayı öğretir.

-Akademik, diplomatik ve organize iletişimi teşvik eder.

-Sosyal becerilerin  gelişmesine katkı sağlar.

-İşbirliği, iş bölümü, uzlaşma, problem çözme gibi becerileri geliştirir.

-Odaklanma ve konsantrasyonu arttırır.

Eğitici oyunlar; yeteneklerin keşfedilmesini ve geliştirilmesini, temel bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır.

-Sabırlı olmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir.

-Hafıza, yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirir.

-Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğretir.

-Matematik ve mantık becerilerini geliştirir.

-Arkadaş edinme ve sosyalleşmeye katkı sağlar.

-Kültür ve tarihi olan ilgiyi arttırır.

-Merak duygusunu geliştirir.

-Tasarım ve teknik düşünme becerisini geliştirir.

-Bağımsız birer birey olmaya zemin hazırlar.

-Sağlıklı ve hızlı gelişimi destekler.

-Sosyal, psikolojik, fiziksel, dil ve zeka gelişimine katkı sağlar.

-Başkalarının duygularını anlamaya yardımcı olur.

-Algı ve belleği geliştirir.

 

Evde Oynanabilecek Eğitici Oyunlar

Hepimizin bildiği çok eskilerden beri hem eğlendiren hem öğreten en güzel oyunlardan ilkini adam asmaca olarak sıralayabiliriz. İsim-şehir gibi oyunlar ise genel kültür açısından oldukça değerli bir oyundur.

Okuma yazma bilmeyen küçük yaş gruplarına ise sesleri taklit etme oyunları tavsiye edilebilir. Bir diğer oyun ise masal anlatma ve sonrasında çocuğun hafızasında kalanları tekrar etmesinin istenmesiyle kurulabilir.

 

 

 

 

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X