Etlik Bilişim Anadolu Lisesi

/Etlik Bilişim Anadolu Lisesi
Etlik Bilişim Anadolu Lisesi2018-02-09T17:47:35+00:00

Etlik Bilişim Anadolu Lisesi’ne Hoşgeldiniz.

Bilişim Eğitim Kurumları 1996 yılından beri eğitim ve yayıncılık sektöründe iz bırakan, alanında uzman, tecrübeli öğretmen kadrosuyla Etlik’te yeni şubesini açtı.

Okulumuz; öğrencilerin bütün sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak, huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlayacak fiziksel donanıma sahiptir.

Her Öğrenci Özeldir

Bilişim Koleji nitelikli öğretmen kadrosuyla, bu güne kadar vadettikleriyle değil, öğrencilerinin eğitim hayatında gerçekleştirdikleri başarılar ile öne çıkmıştır. Bilişim Koleji, sistemini “bireyi anlama” prensibine göre kurar. Çünkü her çocuk özeldir ve farklı anlama hızına sahiptir. 370 öğrenci kapasiteli Bilişim Koleji sadece 250 öğrenci barındıracak ve öğrencilerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenecek, onları anlayacak ve öğrenmeyi onların karakterine uygun hale getirecektir.Tecrübeli ve birikimli öğretmenlerimizin yapacağı etkili sınıf derslerinin yanında, küçük gruplarla yapılan ve yıllar içinde neticesi alınmış çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Her Ders Özeldir

“Bilişim Anadolu Lisesi” eğitim anlayışı, öğrencinin bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmaya yöneliktir. “Bilişim Koleji” olarak öğrencilerimize Anadolu Lisesi müfredatını 16-18 kişilik sınıflarda özel ders formatıyla vermekteyiz..

Bilişim’de Eğitim

Bilişim Koleji olarak geleceğimizin mihenk taşının eğitim olduğu bilinciyle öğrencilerimizin tüm özellikleriyle tanındığı bir zemin üzerine eğitim modelimizi inşa etmekteyiz. Çünkü her öğrenci bir değer, farklı bir algı ve farklı bir dünyadır. Onların dünyalarını anlamak başarı yolundaki ihtiyaçlarını tespit etmek uzman eğitimci kadromuzun asli görevlerinin başında gelmektedir. Öğrenciyi anlamak, birebir ilgiyi gerektirir. İlgiyi biz eğitim modelimizle oluşturur, bilgi sayesinde bilgiye ulaşmalarını sağlar ve başarının oluşumu yönünde tüm dinamikleri hazırlarız.

Ankara’da Bir İlk; Özel Ders Yaklaşımı Sunuyoruz

Nasıl mı? Öğrencilerimiz uzman eğitim kadromuz yönetiminde oluşturulan küçük gruplardan oluşan sınıflarda, özel ders yaklaşımıyla eğitim almakta, uzman eğitimci kadrosunun birebir ilgisiyle eğitim görüyor.

Bilişim Koleji olarak uzman eğitimcilerimiz tarafından yetiştirilen yüzlerce öğrencilerimizin “Danışman” diye tabir ettiği küçük gruplarla yapılan sınıf eğitimi modelimizle başka bir çalışmaya gereksinim duyulmadan girecekleri sınavlara hazırlamayı garanti ediyoruz.

Öğretmen Kadromuz Alanında Uzman, Başarısı Kanıtlanmış Eğitimcilerden Oluşmaktadır.

Bilişim Koleji tecrübesi, yenilikçiliğe açık eğitim anlayışıyla her biri alanında başarılı ve marka olmayı başarmış, konusuna hakim, sektör tecrübesine sahip, alanlarında uzman, profesyonel eğitmen ve danışmanlardan oluşmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ NASILDIR?

Bilişim Koleji bir Anadolu Lisesi eğitim programına sahiptir. Kurumumuz Tüm öğrencilerine Anadolu Lisesi statüsünün de üstünde eğitim vermeyi hedeflemektedir;

9. ve 10. Sınıflarla resmi programın yanı sıra öğrencilerimizin ders eksikliklerini giderecek uygulamalar yapılacaktır.

11. ve 12. Sınıflarla milli eğitim ders programı dışında “TYT” ve “YKS” çalışmaları yapılacaktır.

Ders çalışmaları dışında öğrencilerimizin zamanı verimli şekilde kullanmalarını sağlamak için öğrencilerimize öğretmen gözetiminde çalışabilecekleri ortamlar hazırlanacaktır.

Haftalık değerlendirme sınavlarıyla öğrencilerimizin eksiklikleri tespit edilecek, eksik konuların giderilmesi için ek dersler yapılacaktır.

Uyguladığımız eğitim modeliyle öğrencilerimizi aktif eğitimin bir parçası haline getirerek öz-güveni, iletişimi sağlam bireyler olarak yetiştirmekteyiz.

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
• İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavramalarını sağlamak,
• Başka kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendimizi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak,
• Teknolojik anlamda gelişen dünya koşullarına uyum becerilerini geliştirmek,
• Bilimi kullanarak kendi yaşantılarını iyileştiren, bu süreçte problem çözme basamaklarını takip edebilen, bilimsel okuryazarlık düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek,
• Sorunlar hakkında nesnel ve eleştirel düşünebilme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek,
• Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilincini oluşturmak,
• Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini, yaratıcılıklarını, sanat ve zevk anlayışlarını geliştirmek,
• Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
• Dünya görüşlerini oluşturmaları için kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamak,
• Liderlik vasıflarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
• Değişen durumlara uyum sağlama becerilerini geliştirmektir.

DEĞERLERİMİZ

• Önce iyi insan yetiştirmek hedefimizdir.
• Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmaları ile mükemmele ulaşmaya çabalarız.
• Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde toplum yararı gözetiriz.
• Çalışanlar arasında işbirliğine, dayanışmaya ve paylaşmaya önem veririz.
• Öğrenci, öğretmen, velinin yönetim süreçlerine katılmasını önemseriz.
• Çalışanların yenilikçi, yaratıcı görüşlerinin eğitim ve öğretim sürecine katkısını sağlarız.
• Çalışanlar arasında ayrım yapmaz; liyakate ve emeğe değer veririz.
• Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize Işıklı olma bilinci kazandırır ve geleneği geleceğe aktararak kurum kültürünün sürekliliğini sağlarız
Ve…
Eğitim ve öğretim çalışmalarında Atatürk devriminin, cumhuriyet kazanımlarının “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma!” hedefi ilkemizdir.

1/GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ:Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını  geniş,aydınlık ve ferah atölye ortamımızda özgün bir şekilde uygulayıp çeşitli eserler üretebilmektedirler. Ayrıca öğretmenleri rehberliğinde seramik,karakalem ,ebru, suluboya gibi daha birçok teknik ve yöntemlerle  iki ve üç boyutlu çalışmalara da yer verilmektedir.

2/KÜTÜPHANE: Yerli ve yabancı temel eserlerden başlayarak öğrencilerimizin yaş ve seviyelerine göre çeşitlilik gösteren kitaplarımız sadece okul kütüphanemizde sınırlı kalmamaktadır .

3/KONFERANS SALONU: 80 seyirci kapasiteli teknik sistem ve alt yapısıyla profesyonel olarak inşa edilmiştir.

4/DRAMA: Drama çocuğun dünyasını yansıtarak kendisini ifade etmesini sağlar. Dramanın tüm yöntem ve tekniklerinden yararlanarak öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlayıp, doğaçlama yeteneklerini ortaya çıkararak sahne çalışmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.

5/SPOR SALONU: Okulumuzda standartlara uygun olarak yapılmış olan kapalı spor salonumuzda öğrencilerimizin özellikle motor gelişimlerini desteklemekle beraber sosyal gelişimleri açısından takım bilinciyle ile hareket edebilme,gruba dahil olabilme gibi yeterliliklerini de önemsiyor ve destekliyoruz.

Lise

17500 TL
  • 1 Peşin+9 Taksit
  • İndirimli Ücret 14250₺

Eğitim ve öğretim desteği ile ilgili başvurular ağustos ayında MEB’in açıklayacağı yönetmeliğe göre yapılmaktadır.

1.DERS: 09:00-09:40

2.DERS:10:00-10:40

3.DERS:10:50-11:30

4.DERS:11:40-12:20

5.DERS:13:00-13:50

6.DERS:14:00-14:40

7.DERS:14:50-15:30

8.DERS:15:40-16:20

Kurumsal İşbirliklerimiz

Bilişim Koleji olarak bazı kurumlarla kuruma özel indirim oranları ile özel anlaşmalar yapılmış olup, bazı kurumlara da anlaşma haricinde özel indirimler uygulanmaktadır.

Bilişim Ailesi ile tanışmak,

Ayrıcalıklı eğitimimizden haberdar olmak için lütfen formu doldurunuz

Bilişim Koleji EDOP Girişi

EDOP Giriş