evde karakter eğitimi, karakter eğitim kitapları, değerler eğitimi, ailede ahlak eğitimi, birinci sınıf kayıtları, en iyi kolejler

Sağlam bir karakter ve yüksek ahlak oluşumu ancak iyi bir değerler eğitimi anlayışıyla gerçek olabilir. Geleceğe yön verecek olan bugünün küçüklerinin, ahlaki açıdan da iyi bir şekilde eğitilmiş olmaları, refah bir toplum oluşturabilmek için birincil önem taşır. Birinci sınıf kayıtları esnasında en iyi kolejler tercih edilirken unutulmamalıdır ki çocukların temel ahlaki değerleri öğrenmeleri ilk olarak aile içerisinde başlayan bir süreçtir. Bu nedenle evde karakter eğitimi verilirken ailenin dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Gerek aile içerisinde zaman geçirdikleri dönemde gerek de okul hayatlarında verilen karakter eğitimi, akademik eğitim kadar önemlidir.

Çocukluk döneminde oluşmaya başlayan karakter ve ahlaki değerler üzerinde, anne ve babaların etkileri büyüktür. Çocuğun karakter gelişimi aşamasında; dürüstlük, yardımseverlik, saygı, güven, samimiyet gibi ahlaki değerleri benimsemesi gereklidir. Ancak bu şekilde daha sorumlu ve daha duyarlı bireyler yetiştirilerek, toplumun ayakta kalabilmesi sağlanabilir.

Anne ve babalara, çocuğun karakter oluşumunda büyük sorumluluklar düşmektedir.

Evde Karakter Eğitimi

Karakter eğitiminin ilk aşaması temel etik değerlerin çocuğa yaşayarak öğretilmesiyle başlar. Dostluk, hoşgörü, adalet, saygı ve sorumluluk gibi evrensel anlama sahip olan bu etik değerler, çocukların gelişimine de olumlu katkıda bulunur.

Karakter bir bütün olarak ele alınır ve davranışın yanında düşünce ve duyguyu da kapsar. İyi bir karakter eğitiminde çocuklar, hangi etik değerleri hangi davranışlarla gerçekleştirmesi gerektiğini ve bunların ortaya çıkarabileceği sonuçları öğrenme becerisine sahiptir.

Çocuklara temel değerler öğretilirken bunları düşünmelerini sağlayacak sorular yöneltilebilir. Mesela adalet veya saygı olarak adlandırabilecekleri durumları ve adlandıramayacakları durumları düşünerek fikirlerini ifade etmeleri istenebilir. Bu sayede çocukların ahlaki değerler üzerine sorgulama yapmaları sağlanabilir. Bu açıdan karakter eğitim kitapları, evde karakter eğitimi verirken ailelere yardımcı olmaktadır.

Karakter eğitimi esnasında anne ve babaların okulla işbirliği içerisinde ilerlemeleri gereklidir. Okul ve aile bireyleri ortaya koydukları davranışların ya da verdiklerin mesajların, çocukların ahlaki gelişimini etkileyeceğinin bilincinde olmalıdır.

karakter eğitim kitaplarıEvde Karakter Eğitimi Şefkat Ortamında Gerçekleşmeli

Aile bireyleri arasında saygının ve sevginin hakim olduğu aile ortamında, ahlaki değerler çok daha kolay öğretilir. Bu nedenle aile bireyleri birbirlerine ve çevrelerine karşı şefkatli bir şekilde yaklaşmalıdır. Çocukların kendilerine ilk olarak anne ve babalarını model olarak aldıkları unutulmamalıdır.

Çocuklara iyi ve doğrunun öğretilmesi hayatlarındaki her alana yansır. Attıkları her adımın olumlu ya da olumsuz sonucunu düşünerek hareket etmelerine yardımcı olur.

Aile içerisindeki şefkat ortamı,  çevredeki her varlığa da yansımalıdır. Çocuklar her canlının özel olduğu ve her canlıya karşı saygılı yaklaşılması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Bu da ancak anne ve babanın, tüm canlılara sevgi ve şefkatle yaklaşması sonucu gerçekleşebilir.

Önemli Olan Davranış

Çocuklarla paylaşılan zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Yeri ve zamanı geldiğinde çocuklara onların anlayabileceği ve onları sıkmayacak şekilde nasihatler verilmelidir. Çocuklarda karşı bir direnç oluşturmamak adına kurulan iletişim olumlu olmalıdır.

Özellikle çocuğa herhangi bir olumlu davranış kazandırılmak istendiğinde nasihat tek başına yeterli gelmeyebilir. Unutulmaması ve her zaman hatırlanması gereken şey çocuğun anne ve babayı kendisine örnek olarak aldığıdır. Karakter eğitimi bir açıdan yaşamın kendisidir. Bu nedenle çocukların da karakter eğitimi esnasında bunu görerek ve yaşayarak kalıcı hale getirmeleri gerekir.

Karakter Gelişiminde Öneriler

  • Çocuğun karakter gelişimi üzerinde en önemli etki sevgi ve ilgidir. Çocuklara yönelik kaş çatma ya da sert bakışlar ve kötü sözler, çocukların zeka ve karakter gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle çocuklarla iletişim kurarken gülümsemek ve göz teması kurarak konuşmak büyük önem taşır.
  • Aşırı koruyucu ve kollayıcı ailelerde yetişen çocuklar, ileride özgüven problemleri yaşamaktadır. Bu da başkalarına bağımlı ve kendilerine güvensiz bir karakter yapısına sahip olmalarına neden olur.
  • Çocuğun her dediğini yapmak ya da her isteğini reddetmek, çocuğun gelişimi açısından olumsuzdur. Her daim reddedilen çocukların fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçları karşılanmayacağından, çevresine kin besleme ya da düşman olma durumları gözlenebilir. Tam tersi her isteği yerine getirilen çocuklarda ise ileride çevresindeki insanlara baskı kurma isteği oluşur.
  • Çocuğum davranış ve taleplerine yönelik tutarlı bir tavır sergilenmelidir. Aile arasındaki bireylerin çocuklara yönelik aynı karar ve davranışta olması önem taşır. Özellikle anne ve babanın kendi aralarında söz ve davranış birliği içerisinde olmaları gerekir.
  • Çevresini ve kendisini yeni yeni tanımaya başlayan çocuğun hata yapması gayet normaldir. Çocuğun hatalı davranışı sonucunda, kızmak yerine mantıklı bir şekilde açıklaması yapılmalıdır.
  • Karakter eğitim kitapları kullanarak ya da eğitim koçları ve rehberlik servisleri ile iletişime geçerek çocukların iyi bir karakter eğitimi almaları desteklenebilir. Özellikle karakter eğitim kitapları, her zaman ailelerin yanında bulunabileceği için büyük bir kolaylık oluşturur.
  • Birinci sınıf kayıtları esnasında devlet ya da özel okullar arasından çocuğun gelişimi için en iyi kolejler içerisinden tercih edilmelidir.

Karakter eğitimi ve karakter gelişimi uzun soluklu bir süreçtir. Çocuklar istenilmeyen davranışı gerçekleştirebilir ya da kazanılması istenen tutuma karşı direnç gösterebilirler. Bu nedenle kararlı ve tutarlı bir şekilde ilerlemek, çocuk üzerinde olumlu etki edecektir. Çocuklara farklı etkinlikler ile kazandırılmaya çalışılsa da karakter eğitimi, birkaç günle ya da birkaç etkinlikle öğretilemeyecek, geniş kapsamlı bir süreci işaret eder.

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X