Ankaranın En İyi Özel Liseleri, kolej liseler, Ankara özel okullar lise, özel okullar başarı sıralaması, en iyi özel okullar

Biliyoruz ki eğitim, uzun soluklu uğraş olmasının yanında ülkemizin milli ve manevi açıdan gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Nitelikli bir eğitim, nitelikli bir yaşamın ve geleceğin güvencesidir. İyi bir üniversiteye ve güzel bir hayata giden yol ancak iyi bir liseden geçmektedir. Bilişim Koleji olarak çalışmalarımızın esasını da bu anlayış oluşturmaktadır. Bizim kolej liseler arasında Ankaranın en iyi özel liseleri listesinde yer almamızı sağlayan etken de tüm bu çok yönlü çalışmalarımızdır. Bilişim Koleji kolej lise müdür yardımcısı Esma Çelik REÇBER, Bilişim Kolejinin eğitim anlayışını anlatırken lise eğitiminde dikkat edilmesi gerekenlere değindi.

BİLİŞİMDE EĞİTİM FELSEFESİ

Bilişim ailesi olarak nasıl bir insan yetiştirmesi gerektiğinin bilincinde, öğrencilerinde ne tür özellikler biriktirmesi gerektiğinin farkında, bu özellikler ile gençlerin, ailelerin, toplumun beklentilerini de karşılayarak sağlam bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, öğrenme öğretme ortamı düzenlenir. Geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön vererek, manevi değerlerimizi benimseterek, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli ve ilgi çekici hale getiriyoruz. Zenginleştirilmiş öğretim yöntemlerini benimseyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkaran nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi bir amaç olmaktan ziyade bir araç olarak kullanıyoruz. Bireysel farklılıkları göz önünde tutarak her çocuk özeldir anlayışıyla kişiye özgü eğitim ve meslek yönlendirmesi yapıyoruz.

KOLEJ LİSELER ARASINDA OKULUMUZDA  REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

Lise dönemini önemli kılan noktalardan birisi öğrencilerin kendi kimliklerini keşfettikleri bir dönem olmasıdır. Bilişim ailesi olarak bu yolculukta  Rehberlik ile  öğrencinin  sorumluluk almaları sağlanmaktadır. Bunu yaparken de takibin ve sürekliliğin bilincinde olarak öğrencileri aynı değil farklı kılma anlayışına sahibiz. Aynı zamanda eğitimin sadece öğretmenlerin işinin olmadığı bilinciyle veliyi de aktif  hale getiren Eğitim koçluğu ve Rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır. Veli ile düzenli iletişim kurularak onlara yönelik eğitim faaliyetleri ile veli eğitime dâhil edilmektedir. Böylece “veli-okul-öğrenci” üçlü sac ayağının daha sağlam temellere oturtulması sağlanmaktadır.

Okulumuzda yürüttüğümüz Eğitim Koçluğu ve Rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerimizde insanı ve kendini bilen bir anlayışı geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Öğrencileri öncelikli olarak kendi yapabileceklerine inandıran, disiplinin yüksek başarı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kavratan çalışmalar yürütmekteyiz. Hangi yüzyıla uygun olarak projeler geliştirmeleri gerektiği düşüncesini aşılarken, içlerinde barındırdıkları potansiyellerin de farkına varmalarını sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bu projeler de bizi kolej liseler arasında öne çıkarmaktadır.

Mesleki yönden yürüttüğümüz rehberlik faaliyetleri sayesinde, öğrencileri geçecekleri bir üst kuruma hazırlamaktayız. Düzenlediğimiz kariyer günleriyle ilgi ve kariyer testleri yaparak öğrencilere yönlendirmelerde bulunmaktayız. Kendi kariyer hedeflerini belirleyen öğrencilere, bölüm ve üniversite tercihlerinde yardımcı olmaktayız. Uyguladığımız mesleği gözlem programlarıyla öğrencilerin kendi kariyer hedeflerine ulaşmaları için çalışmalar yürütmekteyiz.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ TAKİBİ

Biz, her öğrencinin başarılı olabileceğine inanıyoruz. Lisenin ilk yıllarından itibaren her öğrencinin akademik gelişimini bireysel olarak takip ediyoruz. Sürekli gelişim anlayışıyla öğrencilere bireysel hedefler verilerek, Öğrencilerin hedeflerine yönelik başarı grafiğini takip ediyoruz, Öğrenci başarısının artırılması gereken derslerde çözümler üreterek, her öğrencinin başkasıyla değil kendisiyle yarışmasını amaçlıyoruz, Tam öğrenme için pekiştirme ve tekrar amacıyla ihtiyaca göre bireysel veya grup eğitimleri ile çocuklarımızı destekliyoruz.

OKULUN ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM ANLAYIŞI

Okulumuzda sadece akademik olarak değil, gencin çok yönlü gelişimi için olanaklar sunulmaktadır. Öğrencilerin: Yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır, spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştirmeyi , ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalarda kendilerinin yönettikleri projeleri sunmaları için elimizden geleni yapıyoruz, İyiliğin bulaşıcı olduğu bilinciyle sosyal yardım projelerine katılımlar gerçekleştirerek, mantık ve analitik düşünme anlayışları geliştirmeyi hedefliyoruz.

OKUMA KÜLTÜRÜ

Zenginleştirilmiş kütüphanemizle  kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları düzenlenerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, Etkin ve düzenlenmiş bir kütüphane ortamında öğrencilerin okumaya karşı ilgileri en üst seviyeye ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitimi şüphesiz önem verilmesi gereken konulardan biridir. Okulumuzda yabancı dil eğitiminin uygulamalı olarak öğretilmektedir. Dili rahatça kullanıp kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilecek uygun kaynak kitaplar ve hikâyeler okutulmaktadır. Okulumuzda yabancı dil müfredatı öğrenci seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Ankara özel okullar lise eğitiminde öğrencinin yabancı dilde dört temel beceri alanını “dinleme, okuma, yazma, konuşma” geliştirmesi hedeflenmektedir. Okulumuzda İngilizce eğitimi öğrenciyi uluslararası sınavlara hazırlayacak düzeydedir.

EVRENSEL DEĞERLER

Lisemizin öncelikli amacı iyi bir insan yetiştirmektir. Hem bulunduğumuz toplumun değerlerini hem de evrensel değerler kazandırılmaktadır. Okulumuz ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş ve insan haklarına saygılı, farklı kültürlere duyarlı bir eğitim anlayışı geliştirilmiştir. Yaşadığı dünyayı gelecek nesillere miras bırakacağı bilinciyle yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ EĞİTİM KADROSU

Eğitim kadromuz, mesleki yeterliliğe sahip ve mesleğini seven, meslektaşlarıyla, velilerle ve öğrencilerle iletişiminde etik ilkelere bağlı, okul yönetimi ile işbirliği içinde olan, kurum kaynaklarını etkili ve verimli kullanan, topluma karşı pozitif ve aktif rol sergileyen, sorumluluklarının bilincinde ve bunları yerine getiren, kişilerdir.

Ayrıca, insan haklarına saygı duyarak adil ve eşit davranan, öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eden, kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle yaşadığı sıkıntıları yansıtmayan bir kişiliğe sahip bireylerdir.

Yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışım  özel okullar başarı sıralaması içerisinde Ankaranın en iyi özel liseleri arasında yer almamızı sağlamaktadır. Çok daha başarılı olmak ve çok daha başarılı öğrenciler yetiştirebilmek adına, çalışmalarımızı anı kalitede artırarak devam ettirmekteyiz.

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X