Milli Eğitim Bakanlığı - Liselere Geçiş Sınavı 2021 LGS konuları fen bilimleri soru dağılımı ve zorluk derecesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (2021 LGS) gerçekleştirildi. Sınavla birlikte LGS konuları ve soru dağılımları da veliler ve öğrenciler tarafından en fazla merak edilen konulardan biri oldu. Bilişim Koleji Fen Bilimleri Zümresi tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS Fen Bilimleri Soru İncelemesi çalışması, LGS sonuçları ve raporları açısından yol gösterici olmaktadır.

LGS Konuları ve Soru Dağılımı

Soru kökleri kolay gibi görünse de soruların seçenekler okunduğunda çeldiricilerin güçlülüğünün fazla (iyi çeldirici değil) olması, sınavda matematiğin çözümüne ayrılan sürenin fene ayrılan süreye göre çok fazla olması ve genelde matematik çözümüne başlanması gibi nedenlerden dolayı ortalamaların geçmiş yıllara göre daha aşağılarda olacağı beklenilmektedir. Soruların düzey dağılım (A kitapçığı);

 1. Soru: DNA ve Genetik Kod‐Nükleotid, Gen, DNA ve Kromozom‐Açık, Net, Kolay
 2. Soru: Kalıtım‐ Tek Karakter Çaprazlamaları‐ Soru kökünün net değil, Zor
 3. Soru: Kalıtım‐ Tek Karakter Çaprazlamaları‐ Açık, Net, Kolay
 4. Soru: Mutasyon ve Modifikasyon‐ Açık, Net, Orta
 5. Soru: Biyoteknoloji Uygulama Alanları‐Gen Aktarımı‐ Çeldiricilerin güçlülüğü fazla, Zor
 6. Soru: Besin Zinciri ve Enerji Akışı‐ Besin zinciri‐ Açık, Net, Kolay
 7. Soru: Enerji Dönüşümleri‐Fotosentezi etkileyen faktörle(Grafik) ‐ Açık, Net, Kolay
 8. Soru: Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları‐Azot Döngüsü‐ Soru kökü gereğinden uzun, Çeldiricilerin güçlülüğü fazla, Zor
 9. Soru: Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları‐ İklim Değişikliğini Önlemek İçin Alınan Önlemler ‐ Açık, Net, Kolay
 10. Soru: Mevsimlerin Oluşumu‐ Birim Yüzeye (Alan) Düşen Enerji‐Açık, Net, Zor
 11. Soru: İklim ve Hava Hareketleri‐İklim‐ Açık, Net, Kolay
 12. Soru: Basınç‐Sıvı basıncı‐ Açık, Net, Kolay (kolaylığı etkisiz çeldirici olması) (“sıvı basınç kuvveti” yorumu matematiksel bağlantı içermekle birlikte sıvılarda basınç kuvveti bağlantısı MEB’in hiçbir yayın organında yer almaması soru kökünde anlaşılmazlığa neden olmaktadır.)
 13. Soru: Basınç‐Katı basıncı‐ Açık, Net, Kolay
 14. Soru: Basit Makineler‐Kaldıraç‐ Açık, Net, Orta Düzey
 15. Soru: Basit Makineler‐Makara ve Palanga‐ Açık, Net, Zor (Matematiksel bağıntı içeriyor)
 16. Soru: Periyodik Sistem‐Grup ve Periyot özellikleri‐Açık, Net, Orta Düzey
 17. Soru: Kimyasal Tepkimelerin Özellikleri‐ Açık, Net, Kolay
 18. Soru: Asit‐Baz‐Asit Yağmurları‐ Açık, Net, Kolay
 19. Soru: Maddenin Isı ile Etkileşim‐ Sıcaklık Değişimi ve Madde Miktarı‐ Açık, Net, Orta
 20. Soru: Maddenin Isı ile Etkileşim‐ Hal Değişim Grafikleri‐ Açık, Net, Orta

10 adet soru kolay düzeyde 5 adet soru orta düzey 5 adet soru zor düzey (eleyici soru)

2021 LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımı

 • Soruların çoğu ezberden uzak, okuduğunu anlayan ve yorum kabiliyeti yüksek ve farklı bakış açısına sahip öğrencileri seçme adına hazırlanmış bir sınavdır. Önceki LGS’ye kıyasla bilgi sorgulayan uzun paragraf içeren, görsel kullanımının en az düzeyde sorular yer verilmiştir.
 • Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer verilmiştir. (Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulanmıştır.)
 • Elektrikten çıkabilecek 3 sorunun biri Mevsimler ve İklim diğer ikisi DNA ve Genetik Kod konularından seçilmiştir. Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi konusundan soru çıkmaması yayımlanan yönlendirmelere güveni ne yazık ki sorgulatmıştır.
 • I‐II‐III öncüllü soru sayısı 3 olmakla birlikte bu sorulardan 2 tanesi seçici soru olarak yönlendirilmiştir.
 • Soru köklerinin gereğinden uzun olması, cevabın isteniş şeklinin karmaşık ve dolambaçlı olması bu soruları zorlaştırmıştır.
 • Her ay yayımlanan örnek sorulara benzer 3 adet soru yöneltilmiş olup, örnek sorular beklentiyi  karşılamamıştır.
LGS Fen Bilimleri Soru Dağılımları 2021 2020 2019
1. Ünite Mevsimler ve İklim Mevsimlerin Oluşumu İklim ve Hava Hareketleri 2 1 1 3 2 1 1 1 –
2. Ünite DNA ve Genetik Kod DNA ve Genetik Kod Kalıtım Mutasyon ve Modifikasyon Adaptasyon Biyoteknoloji 5 1 2 – 1 1 8 2 2 2 1 1 3 1 1 – 1 –
3. Ünite: Basınç Basınç (Katı) Basınç (Sıvı) Basınç (Gaz) 2 1 1 – 5 3 2 – 2 1 1 –
4. Ünite: Madde ve Endüstri Periyodik Sistem Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Kimyasal Tepkimeler Asitler ve Bazlar Maddenin Isı ile Etkileşimi Türkiye’de Kimya Endüstrisi 5 1 – 1 1 2 – 4 1 1 1 1 – – 5 1 – – 2 2 –
5. Ünite: Basit Makineler Basit Makineler 2 2 2 2
6. Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi Besin Zinciri ve Enerji Akışı Enerji Dönüşümleri Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları Sürdürülebilir Kalkınma 4 1 1 2 – – – – – 4 1 1 2 –
7. Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Elektrik Yüklü Cisimler Elektrik Enerjisinin Dönüşümü – – – – – – 3 1 2 –
*2020 LGS konuları 1. dönem konularından seçilmiştir. **2019 LGS de müfredat değişikliği yapılmıştır. ***2021 LGS düzey belirlemesinde istatistik veri kullanılmamıştır. Öğretmen yorumudur.

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X