sınav dönemi, sınav kaygısı, ders çalışma motivasyonu, motivasyon, çocukla iletişim, ailenin sorumlulukları, liselere geçiş sınavı

Yaşamın her döneminde gerçekleşen ve başarıyla sonuçlanması gereken sınavlar vardır. Hem öğrenciler hem de aileler açısından bu sınavlar büyük önem taşır. Sınav dönemi içerisinde çocukla iletişim, sınavda başarıyı getirir. Çocuklarda gözlenen sınav kaygısı, çocukların ders çalışma motivasyonu üzerinde olumsuz etkilidir.

İster liseye geçerken olsun ister de üniversiteye hazırlanırken olsun, sınavlara yönelik öğrencilerin yerine getirmeleri gereken sorumluluklar vardır. Ancak bu görev ve sorumluluklar da tek taraflı değildir. Sınava hazırlık sürecinde, ailenin sorumlulukları da bulunur.

Sınav Dönemi İçerisinde Ailenin Sorumlulukları

Çocuğun başarılı olabilmek adına yaptığı çalışmalarda sadece iyi eğitim imkanları sunmak yeterli değildir. Anne babaların, bu süreçte çocuklar üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmaları gerekir.

Unutulmamalıdır ki, ailenin sorumlulukları gerçekleştiğin de çocuk da kendi sorumluluklarını yerine getirmede daha istekli olurlar.

Yüksek Motivasyon Başarıyı Getirir

Anne babaların sınav dönemi içinde ilk ve en önemli rolü çocuklarının motivasyonlarını en üst seviyede tutmaya çalışarak, onlara destek ve moral verir.

Motivasyon, her insanın istek veya ihtiyaçlarının farkında olması ve bunları gerçekleştirmek amacıyla eyleme geçmesidir. Öğrencinin motive olması demek ise, ders çalışmasının önem ve gereğini fark ederek ders çalışmaya başlamasıdır.

Aileler, farkında olarak ya da olmayarak, çocuklarının motivasyon düzeylerini etkilerler. Bu etkileme, olumlu yönde olabildiği gibi kimi zaman da olumsuz olabilir. Hiçbir anne baba, çocuğunun motivasyonunu olumsuz etkilemek istemez. Ancak istemeden ya da fark etmeden yapılan bazı davranışlar ya da söylenen bazı sözler çocuğun motivasyonunu olumsuz etkileyebilir.

Çocuğun motivasyonunu düşürüp, kaygı düzeyini yükseltebilir. Bu da çocuğun kaygılı, mutsuz ve verimsiz bir

hazırlık süreci geçirmesine sebep olur. Motivasyonu düşen ve sınav kaygısı duyan çocukta ders çalışmasına isteksizlik görülür.

Motivasyonun sağlanmasında ailen

in olumlu rol oynayabilmesinin ilk şartı, çocuğu anlamaktan geçer. Ne denli zor bir dönem yaşadığının farkında olmak ve bunu ona yansıtmak gereklidir. Bu da ancak aile içinde olumlu bir iletişim ortamı oluşturmakla sağlanabilir.

Yanlış Yaklaşım Kaygıyı Doğurur

Çocuğu motive edebilmek adına yapamadıklarının değil de yapabildiklerinin üzerinde durmak da büyük önem taşır. Çocuklarda, takdir edilen ya da beğenilen davranışların tekrar edilme olasılığı daha yüksektir. Yapabildiği alanlarda destek gören ve takdir edilen çocuklar daha çok çalışma eğiliminde olurlar.

“Bu kadar az çalışmayla kazanamazsın.”, “Bu kafayla gidersen biraz zor kazanırsın.” gibi olumsuz ve eleştirel ifadeler kullanmak yerine “Geçen gün kendi başına oturup ders çalışman çok hoşuma gitti.” şeklinde çocuğun kendi başına çalışma davranışını sıklaştıracak söylemler tercih edilmelidir.

Sınavla ilgili olarak, çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tutmak, sonuçlarla ilgili olarak korkutmak ya da tehdit etmek çocuğun ders çalışma isteğini azaltır. Ders çalışma motivasyonu düşen bir çocuk, ders çalışmaya karşı mücadeleye girişir.Sınav Dönemi İçerisinde Ailenin Sorumlulukları

“Sen hele bu sınavı bir kazanama, o zaman görüşürüz!” tarzında kurulan cümleler çocuğun motivasyonunu artırmaz tam tersi sınav kaygısı duymasına neden olur. Bu durumdaki bir çocuk ise sınava gerçek dışı anlamlar yükler. Ailesinin ya da başkalarının gözünde kendisinin değil, sınavdaki başarısının önemli olduğunu düşünmeye başlar.

Başarılı olabilmek için biraz kaygının bulunması gerekir. Çünkü kaygı, öğrenciyi olumlu yönde motive eder ve çalışma yönünde teşvik eder. Ancak gereksiz ve yüksek kaygı çocuklar açısından zararlı sonuçlar doğurabilir.

Çocuklar açısında sınav bir amaç olarak görülmemelidir. Bu gibi durumlarda çoğu öğrencide sınavdan sonra bir boşluk durumu oluşabilir. Kendisini sadece sınava odaklayan öğrenci, sınav sonrası kendisini amaçsız hisseder. Sınav çocuklara, amaçlara ulaşmada kullanılacak bir araç olarak anlatılmalı ve bu şekilde yaklaşım gösterilmelidir.

Unutulmamalıdır ki, sınav çocukların bildiklerini ya da öğrendiklerini kullanabileceği ve bu yolla da amaçlarına ulaşmasını sağlayacak bir fırsattır. Çocuk açısından yapılması gereken ise bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmaktır.

Sürekli Çalış Demek Ne Kadar Etkili?

Çocuğa sürekli olarak “daha çok çalış…” demek çoğu zaman çocuklarla olan iletişime zarar verebilir. Ders çalışması veya sınav kazanması için çocukla olan ilişki tehlikeye atılmamalıdır. Çocuğun sınavda başarılı olabilmesi adına yapılan eylemler bazen aileyle çocuk arasına girebilmekte ve duygusal olarak uzaklaşmaya yol açabilmektedir.

Çocukla iyi ve anlayışlı bir iletişim içerisinde olunduğunda, yeterli miktarda “çalış” uyarısı, çocuğun sorumluluğunu hatırlamasına yardımcı olur. Ancak çocukla sık sık sertleşmeye meyleden bir ilişkide, “çalış” uyarıları aileyle çocuk arasında gerginliği artırmasına neden olur. Çocuk kadar ailenin sorumlulukları açısından bilinçli olarak hareket etmesi gerekir.

Çocuklara ders çalışmaları için hatırlatmaların yapılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, çocuğun ders çalışmaya teşvik edilirken, onun elinden geleni yaptığına yönelik inancın ortaya konulması gerektiğidir.

Çocuğun, sınavın ona kazandırabileceklerinin farkında olması sağlanmalıdır. Bu şekilde ilerlendiğinde çocuk, herhangi bir uyarıya ihtiyaç kalmadan ders çalışmaya başlar.

Başarılı bir sınav dönemi geçirmek için çocukla iletişim her zaman ön planda tutulmalıdır.

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X