VİZYON&MİSYON

/VİZYON&MİSYON
VİZYON&MİSYON2018-01-24T15:48:13+00:00

Misyonumuz

Öğrencilerimizin potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak ‘dünya insanı’ yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bilişim Eğitim Kurumları olarak, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır.

Hedeflerimiz

 • “Yarınlar için güçlü adımlar, bugünden başlar.” anlayışıyla öğrencilerimizin anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisedeki hem akademik hem kişisel gelişimlerini tamamlamak,
 •   Çocuklarımızda var olan üstün nitelikleri her yönüyle açığa çıkarmak için gerekli tüm koşulları oluşturmak,
 • “Her çocuk eşsizdir.”anlayışıyla farklı zekâ, yetenek, ilgi ve kişilik özelliklerine sahip öğrencilerimizde özgün ve ayrıcalıklı eğitim modelimizle tam öğrenmeyi sağlamaktır.

Değerlerimiz

  • Bütünlük: Sahip olunan değerli nitelikler akademik başarı kadar önemli olduğundan, Bilişim Koleji yüksek ahlaki değerlerle yaşamaya, güçlü bir kişilik yapısına, sosyal bağlamda sorumluluğa ve sorgulama yeteneğine sahip olunmasına önem verir.
  • Farklılık: Bilişim Koleji farklılığı ve yaratıcılığı benimseyerek farklılıkların anlaşılıp takdir gördüğü ve teşvik edildiği bir ortam sunar.
  • Sorumlu İletişim: Bilişim Koleji, öğrencilerini, çalışanlarını ve Bilişim ailesini etkin bir şekilde ve saygı çerçevesi içerisinde iletişim kurmaya teşvik eder ve anlamak için dinlemenin önemini vurgular.
  • Uluslararası Farkındalığa Sahip Olma: Bilişim Koleji,

  * Küresel konulara ilgi çekmek için imkanlar yaratmak,

  * Farklı kültürlerle iletişim kurmak ve onları anlamak için birden çok dili akıcı şekilde geliştirmek,

  * Saygı ve hoşgörü yoluyla farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirmek,

  * Öğrencilere, onları çevrelerindeki dünya ile etkileşim içine sokacak bilgi ve becerileri kazandırmak için gayret gösterir.

  • Azimli Olma: Bilişim Koleji, öğrencilerinin öğrenmelerinin ve farkındalıklarının en üst noktaya ulaşması için gayret gösterir.

Bilişim Koleji EDOP Girişi

EDOP Giriş