Bilişim Koleji | Ankara'da En Kaliteli Özel Okul, En Başarılı Kolej

Şimdi Kayıt Zamanı

Ankara'nın LGS ve YKS Başarısı En Yüksek Kolejinde Kayıtlar Başladı!

Bursluluk Sınavı Sonuçları

2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencileri için

Hakkımızda

1996 yılında Ankara Kızılay’da İklim Eğitim Anonim Şirketi bünyesinde başlayan eğitim faaliyetlerimiz, geleneksel eğitim ve öğretim anlayışının her zaman ötesine geçerek, yeni nesillerin hayal dünyalarını ve keşfetme duygularını geliştiren, okul yaşantısını ve öğrenmeyi keyifli hale getiren çağdaş eğitim mekanlarıyla ve binlerce mezunuyla "Ankara’nın en kaliteli özel okulu" ödülünü alan kurumlarımız dinamik eğitim anlayışı ile özel okulculuğa yeni bir soluk getiriyor.

Eğitsel Yazılar

ÇOCUKLARDA ETKİLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Bireyin öğrenme alışkanlıkları çocuklukta başlar. Çocuklarda öğrenmenin etkili ve verimli olması yetişkinlik dönemine bir nevi hazırlıktır. Hem iş hem sosyal hayat için çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinin doğru uygulanması oldukça önemlidir. Ancak her çocuğun öğrenme biçimi aynı değildir. Burada en önemli nokta çocuğun yetenek ve algılarına göre en etkili yöntemi seçmektir. Bilişim Koleji olarak önceliğimiz kalıplaşmış ve sıradan eğitimlerle öğrenme yollarını köreltmek yerine çocuklarımızın yeteneklerine göre öğrenme biçimlerini bulmak ve çocuklarımızı bu doğrultuda yönlendirmektir.

Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri öğrenme stillerine göre çocuğun eğitimciler ve ailelerin yönlendirmeleri doğrultusunda şekillenir. Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktive edilmesiyle gerçekleşir. Çocukların okuma, dinleme, görme ve yapma eylemlerini gerçekleştirmeleri yoluyla tüm duyuları çalıştırarak çocuklarda etkili öğrenme sağlanabilir. Bu nedenle kulüplerimiz, sanat etkinliklerimiz, yetenek kazandırma yöntemlerimiz çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getirmektedir.

Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri

Çocukları hem başarılı hem de kendini gerçekleştirebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuz sağladığı öğrenci koçluğu, rehberlik hizmetleri ve uzman eğitimcileriyle çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerini uygulamakta oldukça başarılı yönlendirmeler yapmaktadırlar. Kurumumuzda uygulanan eğitimlerin en önemli özelliği çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlamalarıdır. Güncel teknolojiler aracılığıyla çocukların dikkat ve ilgi düzeylerini hedefleyen yöntemler kullanılmaktadır. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bol bol pratik yaptıran oyunlar, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak gibi yöntemler çocukların yeteneklerini keşfetmek ve hayal gücünü geliştirmek için en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerini birkaç başlık altında sınıflandırabiliriz.

ETKİLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

 • Etkili öğrenme yöntemlerinden ilki okullarımızda öğretmenlerin en çok kullandığı, hem işitme hem de görme duyularına hitap eden edinerek öğrenme metodudur. Bu metoda bazen de temas yoluyla dokunma duyusu eklenerek etki artırılır.
 • Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden ikincisi ise deneyimsel öğrenme metodu. Bu metod ile önce çocuğa bilgi aktarılır. Çocuk gözlem yapar ve sonrasında kendisi uygulayarak, prova ederek bilgiyi öğrenir. Doğrudan algılayarak ve çocukların aktifliğiyle edindikleri tüm davranışlar hayatlarında kalıcı olarak etki bırakır. Örneğin müzik aleti çalarken çocuğunuz sizi izler. Daha sonra kendisi deneyerek deneyimsel öğrenme gerçekleştirir.
 • Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden üçüncüsü olan oyunlarla öğrenmede çocuk oyun oynayarak özellikle hafıza gerektiren bilgileri öğrenmede oldukça başarı sağlar. Eğlenmenin yanı sıra bilgi kaynağı olması bakımından en etkili yöntemlerden biridir. İngilizce gibi dersler çocukların hatırlamakta zorlandığı derslerdir. Bu derse çalışırken renkli küçük kartlara sayıları veya kelimeleri yazarak oyun yoluyla kalıcı öğrenmeye yardımcı olabilirsiniz.
 • Çocukların kalıcı öğrenmelerine katkı sağlaması sayesinde duyular yoluyla öğrenmeyi çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden sonuncusu olarak sınıflandırabiliriz. Hem duygusal hem zihinsel zekayı çalıştıran bu yöntem duygulara hitap edebildiği için öğrenmeyi kalıcı kılmaktadır. Bu yöntemde en çok görsel materyaller kullanılır. Görsel hafıza etkinleştirilir.

NELER YAPABİLİRİZ?

Sizler de çocukların öğrenmelerini etkili ve kalıcı hale getirmek için çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz vakitleri verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Uygun zamanlar yaratıp çocuklarınızla oyun oynayarak, kitap okuyarak, doğada vakit geçirerek hem çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmiş hem yeteneklerini öğrenmesine yardımcı olmuş hem de birlikte kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmiş olabilirsiniz. Okullarda verilen eğitimlerin yanı sıra evde ve sosyal çevrede verilen eğitim çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesinde önemli bir etkendir.

Bilişim Koleji “Okulum Temiz” Belgesini Almaya Hak Kazandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokole göre; enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, tarafsız, güvenilir bir şekilde sürdürülebilmesi ve hijyen şartlarının düzenli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru sonucunda, şartları karşılayan okullara “Okulum Temiz” belgesi verilmektedir. Ankara’nın en iyi koleji Bilişim Koleji, belirlenen tüm şartları yerine getirmekle birlikte tüm şubelerinde Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanmıştır.

Kurumumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafınca belirlenen tüm faaliyet, eğitim, talimat ve eylem planlarını yerine getirmiştir. Bakanlık ve TSE işbirliğiyle oluşturulan eğitim programları sonrasında görevlendirilen Tetkik Görevlileri, şubelerimize gelerek gerekli denetlemeleri ve kontrolleri gerçekleştirmişlerdir.

“Okulum Temiz”

Şubelerimizde Gerçekleştirilen İşlemler

 • Risk Değerlendirme Raporu
 • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri
 • Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
 • Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar
 • Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması

Hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı bizim için birinci planda yer almaktadır. Bu nedenle güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı elde edebilmek amacıyla alınabilecek tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Kurumlarımızda Covid-19 önlemleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları da titizlikle uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin okullarına dönecekleri günü sabırsızlıkla ve heyecanla beklerken, öğrencilerimizin bir an önce okullarımıza dönebilmesi için tüm tedbirleri alarak hızla uygulamaya koymaktayız.

Okulum Temiz Belgesi Ankara'nın en iyi koleji
Tüm şubelerimizde Okulum Temiz Belgesi alınmış olup, Pursaklar şubemizin belgesi paylaşılmıştır.

Ankara’nın en iyi koleji Bilişim Eğitim Kurumları olarak, TSE ‘‘Okulum Temiz Belgesi’’ alınmasında emeği geçen tüm okul yöneticilerimizle, bize güvenen veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Bilişim özel okulları, MEB BİLSEM Sınavları

BİLSEM Sınavları ve Yetenek Keşfi!

Bilişim özel okulları Ankara içerisinde, kaliteli ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, kurulduğu ilk günden bugüne öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeye devam etmektedir. Her öğrencimizin farklı yetenek ve özelliklere sahip olduğunun bilinciyle onların gelişimlerinin sürdürülmesini sağlarken, bilsem sınavları ile de yeteneklerine göre eğitim almalarını desteklemekteyiz. Böylece Ankara okullar içerisindeki başarımızı artırmaktayız.

Bilişim özel okulları, MEB BİLSEM Sınavları

BİLSEM Nedir?


BİLSEM’in açılımı Bilim ve Sanat Merkezleri anlamına gelir. Yaygın bilinenin aksine örgün eğitim programına alternatif değil destektir. Üstün zekalı bireyleri erken yaşta sınav sayesinde keşfeden, özel yeteneklerinin körelmesini önleyen ve verimli saatler geçirerek zihinsel gelişimlerine destek olan kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Bilim ve Sanat Merkezleri okul saatleri haricinde bireylerin yetenekleriyle uyuşan programlar ile eğitim vermektedir.

BİLSEM Sınavları

Ankara okullar içerisindeki Bilişim özel okulları olarak öğrencilerimizin özel yeteneklerinin gelişimini yetenek atölyelerimiz ile desteklemekle birlikte, bilsem sınavları için de hazırlanmalarını sağlamaktayız.

Ankara okullar

• BİLSEM Sınavı Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanabilmek için öğrencilerin tablet üzerinden katıldığı farklı aşamalardan oluşan sınavdır.

• MEB BİLSEM Sınavına Kimler Katılabilir?

Veliler ve öğretmenler aracılığı ile üstün zekalı, özel yetenekli çocuklar için farklı yaş gruplarında sınava katılım sağlanabilmektedir.

• BİLSEM Sınavına Başvuru Nasıl Yapılır?

Rehber öğretmenlerin keşfi ya da velilerin istekleri üzerine aday öğrenci olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru tarihleri içerisinde başvurulabilir. Sınav aşamaları tamamlandıkça bir sonraki sınav için yeni başvuru tarihi yayımlanır ve bu tarihler arasında başvurular yapılabilir. Ankara okullar arasında öne çıkan Bilişim özel okulları olarak, öğrencilerimizi yakın takipte tutarak yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

• BİLSEM Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

 • Hazırlık aşamasında ilk adım sınavı tanımak olmalıdır. Sınavı eksiksiz olarak bilmek, hazırlık sürecinin hızlanmasında faydalıdır.
 • Her şeyden önce aday öğrencilerin stresten uzak, rahat bir ortamda sınava hazırlanması çok önemlidir.
 • BİLSEM sınavlarına aday öğrenciler çeşitli kitaplar ve dijital platformlardan yararlanarak hazırlanabilmektedirler. Geçmiş senelerin çıkmış sorularını çözmek de sınava hazırlıkta önemli bir aşama olabilir.
 • Sınav hazırlık dönemi öncesi ve sırasında zihinsel ve bedensel egzersizler, düzenli uyku ve sağlıklı kahvaltılar başarıyı artırmada yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.
 • MEB BİLSEM örgün eğitim sisteminin aksine tek bir eğitim ağı üzerinden ilerlemiyor. Yetenekleri doğrultusunda da öğrencilerle ilgileniyor. BİLSEM’e aday bireyler yeteneklerini geliştiren çalışmalarda bulunarak sınava hazırlanabilir.

Öğrencilerin ders başarıları artırılırken içlerinde taşıdıkları yeteneklerin de ortaya çıkması sağlanır. Yetenek kulüpleri ve aktiviteleri sayesinde, birbirinden farklı çalışmalarla öğrencilerin kişisel gelişimleri de desteklenir. Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitim ile öğrenciler içlerindeki yeteneklerini dünyaya yansıtabilme şansına sahip olur. Her öğrencinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre seçebileceği kulüplerde eğitim keyifleri artar.

“Yetenekli olanlar için, bu dünya dilsiz değildir.”

Yetenek Nedir?

Hayal gücü ve yaratıcılığın zeka ile uyumu sonucunda yetenekler ortaya çıkmaktadır. Deneyimler ve sosyal çevre çerçevesinde yetenekler çeşitlilik gösterir.

Yeteneklerimizi Nasıl Geliştirebiliriz?

Bireyler her daim başarıyı yakalayabilmek adına güçlü yanlarına odaklanmalıdırlar. Bilişim özel okulları olarak öğrencilerimizi akademik olarak başarıya taşırken, içlerinde taşıdıkları gizli yeteneklerin de ortaya çıkarılması için bire bir çalışmalar yürütmekteyiz. Peki yeteneğin özellikleri nelerdir ve sonradan kazanılabilmesi mümkün müdür?

Bilim ve Sanat Merkezleri ve yetenek

Yetenek Doğuştan Mıdır?

Evet, yeteneklerin genetik mirasla yakın ilişkisi olduğuna dair çok güçlü deliller bulunmaktadır. Özellikle ikizlerle yapılan araştırmalar bunu göstermektedir.

Olmayan Bir Yetenek Geliştirilebilir Mi?

Olmayan bir yeteneği geliştirmek için uğraş vermek, zamanı pek de verimli kullanmıyoruz anlamını taşır. Hepimiz uğraşırsak piyanoda birkaç parça çalmayı öğrenebiliriz. Ama yetenek öncelikle bu işi etkileyici bir şekilde yapabiliyor muyuz, ne kadar iyi ve doğru yapıyoruz sorularının yanıtlarına bakmalıyız.

Sahip Olduğumuz Bir Yeteneği Ne Zamana Kadar Geliştirebiliriz?

Bilimsel kaynaklara göre her yeni bir şey öğrendiğimizde beyin hücrelerinde yeni bağlar oluşur. Çocukların beyninde bu bağların sayısı yetişkinlerden çok daha fazladır. Çocuk sahip olduğu yeteneklerle ilgili deneyim fırsatı bulduğunda yani egzersiz yaptığında bu bağlar güçlenir ve adeta beyinde birer “anayol” oluştururlar. Bunlar çocuğun geliştirdiği yetenekleridir. Çocuğun kullanmadığı, egzersiz yapmadığı yeteneklerle ilgili bağlantılar zamanla budanır. Bilsem sınavları öğrencilerin sahip oldukları yeteneklere göre eğitim alabilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Aynı, bir ağacın güçlü dallar oluşturmasını sağlamak için bir kısım dallarını budamamız gibi. Yeteneğin gelişmesi; başka potansiyel yeteneklerin yok edilmesiyle sağlanır. Çocuğun hangi yeteneklerle doğduğunu bilmek çoğu zaman olanaksızdır.

Bu nedenle bireylerin daha bebekken değişik uyarıcılara maruz kalması ve bunun gelişim dönemlerinde sürdürülmesi önerilir. Çocuğun yetenekleri belirgin hale gelmeye başladıkça, yeteneklerini geliştirmek için kullandığımız araçları da ona göre seçmeye başlayabiliriz. Çocuğumuz 15 yaşına geldiğinde artık yeni bir yetenek geliştirmesi, ne kadar uğraşırsa uğraşsın artık mümkün değildir.

Doğru meslek seçimi testi ile eğitim koçluğu sistemiyle üniversite sonuçları sonrasında tercihi/tercihleri yaparken öğrencilerin yanında yer alıyoruz.

Üniversite Tercihi ve Doğru Meslek Seçimi Testi

Milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem velileri hem de öğrencileri yeni bir heyecan kapladı. Birçok genç üniversite tercihileri yapılırken aslında hayatının geri kalan kısmını geçireceği mesleği iyi bir şekilde belirlemiş olmuyor. Uzun bir sınava hazırlık maratonundan sonra üniversite tercihi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar yer almaktadır. Ankara’nın en kaliteli eğitim merkezi Bilişim Koleji eğitim koçları tarafından hazırlanan 160 maddede doğru meslek seçimi testi ile, üniversite tercihleri öğrencilerin mesleki eğilimlerine göre gerçekleştirilebilir.

Doğru Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihi Nasıl Yapılır?

Yapılacak mesleğe karar vermek, belki de hayatın en zor tercihlerinden birisidir. Özellikle üniversite tercihi yapacak gençlerin, bölümleri ve kendilerini iyi bir şekilde tanıması işlerini oldukça kolaylaştırır.

üniversite sonuçları sonrasında tercihi/tercihleri

Adım Adım Doğru Meslek Seçimi

Kendimizi Tanımak

Kendini tanımak bir meslekten ve daha genel anlamıyla hayattan ne beklediğini bilme farkındalığını da ortaya koyar. Kendi beceri ve kabiliyetlerini de göz önünde bulundurarak, hem meslek hem de üniversite tercihi yapılabilir. Kendini tanıma çalışmaları sırasında şu soruları kendinize sorabilirsiniz:

 • Ben kimim?
 • Bir meslekten istediklerim neler?
 • Hangi alanda beceri ve yeteneklerim var? 
 • Neleri yaparken mutlu oluyorum?

İş Alanları ve Meslek Grupları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Kendinizi ve istediğinizi biliyor olabilirsiniz. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin bölümünü ya da mesleğinizin tam olarak neyi kapsadığını bilmiyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Size uygun olduğunu düşündüğünüz bölümü tercih etmeden önce, aynı bölümden mezun olanlarla iletişime geçerek aklınızdaki soruları cevaplandırabilirsiniz.

Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra, kendi puanınıza ve sıralamanıza göre tercih edebileceğiniz üniversitelerin listesini çıkarın.
 • Sıralamanızın tuttuğu üniversite ve bölümler arasından daha önce belirlemiş olduğunuz ve yapabileceğinizi düşündüğünüz meslekleri tercih edin.
 • Kendi mutluluğunuzun dışında başkaları için sevmediğiniz ya da yapamayacağınızı düşündüğünüz bölümleri tercih etmeyin.
 • İstediğiniz üniversite ya da bölüme puanınız yetmiyorsa bir senenizin boşa gideceğini düşünerek başka alanlara yönelmeyin. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız tekrar üniversite sınavı için hazırlanmak, bir sene kayıp değil hayatınızın geri kalanının kazancıdır.
 • “Üniversiteye bir gideyim gerisi kolay.” gibi bir düşünce yapısına sahipseniz, bundan hemen vaz geçin. Çünkü üniversite hayatınız için bir dönüm noktasıdır ve pek çok şey bu 4 sene içerisinde yaptıklarınıza bağlıdır.

Doğru Meslek Seçimi Testi

160 maddeden oluşan bu testte, maddelerde belirtilen etkinlikler ilginizi çekiyorsa ve sizin eğilimlerinize uygunsa yanına “√” işareti ile -bir kağıt ve kalemden yararlanabilirsiniz- belirtin. Eğer madde ilginizi çekmiyorsa herhangi bir işaret koymanız gerekmemektedir. Daha sonra sayfanın altında yer alan puan tablosuna göre kendi puan tablonuzu oluşturun. Aldığınız puana bağlı olarak, seçeceğiniz mesleklere göre ilgi ve yakınlık derecenizi öğrenebilirsiniz.

Test Maddeleri

 1. Evdeki veya bahçedeki bitkilerin bakımıyla ilgilenmek.
 2. Elektronik aletlerle ilgilenmek.
 3. Çevresinde fikrine başvurulan bir kişi olmak.
 4. Müzeleri ve sanat galerilerini gezmek.
 5. Kitap okumak.
 6. Toplumsal sorunlarla ilgilenmek.
 7. Uluslararası konferanslara katılmak.
 8. İnsan vücudunun işleyişini incelemek.
 9. “Zengin Olma Sanatı” gibi kitapları okumak.
 10. Matematiksel hesaplarla ilgilenmek.
 11. Evde hayvan beslemek.
 12. El sanatları sergilerini izlemek.
 13. Polisiye filmlerin sonucunu tahmin etmek.
 14. Koleksiyon yapmak.
 15. Gazetelerdeki köşe yazılarını okumak.
 16. TV’de açık oturum izlemek.
 17. Yabancı dilden kitap tercüme etmek.
 18. Sağlık kuruşlarında gönüllü çalışmayı istemek.
 19. Televizyonlardaki ekonomi programlarını izlemek.
 20. Bilgisayarda özel programlar geliştirmek.
 21. Seracılık üzerine araştırmalar yapmak.
 22. Evdeki eşyaları onarmak.
 23. Liderlerin hayat hikayelerini okumak.
 24. Antika eşyalarla ilgilenmek.
 25. İnsanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak.
 26. İnsan davranışlarının nedenlerini araştırmak.
 27. Turistlerle konuşmaya çalışmak.
 28. Hastalara ve düşkünlere yardım etmek.
 29. Enflasyonun nedenlerini araştırmak.
 30. Sayısal bulmacalar çözmek.
 31. Hayvanların yaşamlarını anlatan belgeselleri izlemek.
 32. Binaların mimarı özelliklerini incelemek.
 33. Bir hayır kurumu için para toplamak.
 34. Müzik aletleri ile ilgilenmek.
 35. Reklamların nasıl daha etkili olabileceği konusunda düşünmek.
 36. İnsanlığın kökenini araştırmak.
 37. Yeni duyulan bir kelime için sözlüğe bakmak.
 38. İlaçların prospektüsünü okumak.
 39. Ekonomi haberlerini okumak.
 40. Mimari yapıların projelerini çizmek.
 41. Modern çiftçilik yöntemleri hakkında yazılar okumak.
 42. Legolarla değişik yapılar oluşturmak.
 43. Arkadaşlarının sorunları ile ilgilenmek.
 44. Taklit yapmak.
 45. Tv’de psikolojik sorunlarla ilgili programları izlemek.
 46. Gazetelerdeki “ sorunlarınıza çözümler” türündeki yazılara ilgi duymak.
 47. Yabancı ülkeleri merak etmek.
 48. Laboratuvarda deney yapmak.
 49. Borsayla ilgilenmek.
 50. Mısır Piramitleri’nin nasıl yapıldığını merak etmek.
 51. Harita üzerinde  farklı ülkelerin yerlerini bulmak.
 52. Başladığı işin mutlaka sonunu getirmek.
 53. Siyasi parti propagandalarına katılmak.
 54. Olimpiyatları izlemek.
 55. Tarihi olay ve kişileri incelemek.
 56. Dernek, vakıf gibi kurumlarda çalışmayı istemek.
 57. Dil öğrenmenin yöntemlerin araştırmak.
 58. Kazayı geçiren bir insana ilk yardımda bulunmak.
 59. Döviz kurlarını takip etmek.
 60. Bilim ve teknik dergileri okumak.
 61. Başka ülkelerin iklimlerini incelemek.
 62. Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak.
 63. Tv’de açık oturum programlarına katılmayı istemek.
 64. Modern dans gösteriyle ilgilenmek.
 65. Radyo ve Tv’den günlük haberleri takip etmek.
 66. İnsanları suça iten nedenleri araştırmak.
 67. Turistlere rehberlik etmek.
 68. Tıp alanındaki yenilikleri izlemek.
 69. Reklamların etkisini incelemek.
 70. Keşif ve icatlarla ilgilenmek.
 71. Okyanusları ve yer altı sularını araştırmak.
 72. Halı ve kilim mağazalarını gezmek.
 73. Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak.
 74. Doğa fotoğrafları çekmek.
 75. Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek.
 76. Cezaevinde yatanların yaşamlarını ve sorunlarını merak etmek.
 77. Güçlü bir hafızaya sahip olmak.
 78. Hastanede yatanları ziyaret etmek.
 79. İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek.
 80. Elektronik devrelerin nasıl çalıştığını araştırmak.
 81. Çevredeki bitki türleriyle ilgilenmek.
 82. Evdeki eşyaların dizaynını yapmak.
 83. Fikirlerini ısrarla savunmak.
 84. Değişik yörelerin halk oyunlarını oynamak ya da merak etmek.
 85. Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek.
 86. Günlük gazetelerin en az birini okumak.
 87. Dil bilgisinde başarılı olmak.
 88. Bir hastanın ameliyatını izlemeyi istemek.
 89. Banka ve bankacılık sistemini merak etmek.
 90. Farklı bir yakıtla çalışabilecek otomobil geliştirmeyi istemek.
 91. Hayvanların üremeleri ve gelişmeleriyle ilgili araştırmalar yapmak.
 92. Mobilya fuarlarını gezmek.
 93. Miting ve gösterilerin nedenini merak etmek.
 94. Müzik aleti çalmak.
 95. İnsanlara bir şeyler anlatmaktan ve öğretmekten zevk almak.
 96. Aynı haberleri farklı gazetelerden de takip etmek.
 97. Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmak.
 98. Besinlerin içindeki maddeleri merak etmek.
 99. Satın alacağı bir malın maliyetini öğrenmek.
 100. Astronomi ile ilgili kitaplar okumak.
 101. Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırmak.
 102. Araba modelleri ile ilgilenmek.
 103. Arkadaşları için aktivite düzenlemek.
 104. Tarihi eser ve sarayları gezmeyi istemek.
 105. İnsan ve evrenin yaradılışını düşünmek.
 106. Sosyal olayları yorumlamaya çalışmak.
 107. Gazete ve dergilerdeki politika yazılarını okumak.
 108. Bilim müzesini gezmek istemek.
 109. Bir firmanın kar-zarar hesaplarıyla ilgilenmek.
 110. Maket uçak yapmak.
 111. Çevre sorunlarına duyarlı olmak.
 112. Daha değişik elbise modelleri tasarlamak.
 113. Bir konuda ayrıntılı bilgi toplamak.
 114. Doğada gördüklerini resmetmeye çalışmak.
 115. Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek.
 116. Alışveriş yaparken pazarlık yapmak.
 117. Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilmek.
 118. Kaynak suları ve kaplıcaların faydalarını araştırmak.
 119. Para harcarken  ekonomik davranmaya çalışmak.
 120. Evren ve galaksilerle ilgilenmek.
 121. Deniz canlılarını araştırmak.
 122. Kumaşlara desen ve renk vermek.
 123. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak.
 124. Çamurdan figürler yapmak.
 125. Bir derste veya oturumda dinlediği konunun incelikleri hakkında sorular sormak.
 126. Yasaklarla ilgili kitaplar okumak.
 127. Genel kültür ansiklopedilerini okumak.
 128. Kanserin tedavisini merak etmek.
 129. Çevresinde düzenli birisi olmak bilinmek.
 130. Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek.
 131. Yer şekillerinin oluşumlarıyla ilgili bilgiler toplamak.
 132. Bulduğu malzemelerle yeni eşyalar, araçlar yapmak.
 133. Oyunlarda lider olmak.
 134. Evinin dekoruna önem vermek.
 135. Duygu, düşünce ve gördüklerini abartılı bir şekilde aktarmak.
 136. Politika ve politikacılarla ilgilenmek.
 137. Yakın tarihe ait belgeleri araştırmak.
 138. Kır gezilerinde şifalı bitkiler toplamak.
 139. Güne programlı başlamak.
 140. Bir işe başlamadan önce o işin genel planını ve programını yapmak.
 141. Hasta ve yaralı hayvanlara bakmak.
 142. El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak.
 143. Toplum önünde etkili ve güzel konuşmak.
 144. Anadolu’da yaşamış medeniyetler hakkında bilgi toplamak.
 145. Farklı dinleri ve inançları araştırmak.
 146. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade etmek.
 147. Ülkelerin siyasal tarihlerini araştırmak.
 148. Mikroskopla değişik objeleri incelemek.
 149. Randevularına zamanında gitmek.
 150. Bilimsel formüllerle ilgilenmek.
 151. Atmosfer olayları ve ozon tabaksının yırtılması ile ilgilenmek.
 152. Araba, makine ve elektronik eşya modelleri çizmek, tasarlamak.
 153. Bir konuda araştırma ve inceleme yaptıktan sonra karar vermek.
 154. Sinema ya da tiyatroya gitmek.
 155. Güzel konuşmaya özen göstermek.
 156. Farklı ırkların ve dillerin nasıl oluştuğunu araştırmak.
 157. Yabancı filmleri altyazısız izlemek.
 158. Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak etmek.
 159. İnsan ilişkilerinde nazik olmak.
 160. Kullandığı cihazların fonksiyonlarını geliştirmek.

Doğru Meslek Seçimi Test Değerlendirmesi

İşaretlediğiniz her bir madde 10 puan değerindedir. Aşağıdaki yer alan tabloya göre puanlarınızı toplayarak, her sütunun altına yazın. Verdiğiniz cevaplara ve aldığınız puanlara göre kendinize en uygun meslek grubunu inceleyebilir, üniversite tercihleri sırasında buna göre karar verebilirsiniz.

Doğru meslek seçimi testi ile eğitim koçluğu sistemiyle üniversite sonuçları sonrasında tercihi/tercihleri yaparken öğrencilerin yanında yer alıyoruz.

Puanlama ve Değerlendirme

0 – 40 Puan: Bu mesleklere hiç ilginiz yok.
41 – 80 Puan: Bu mesleklere ilgilisiniz, ancak seçim yapmanız için yeterli düzeyde ilginiz yok.
81 – 100 Puan: Bu mesleklere belirgin bir ilginiz var, ancak yine de daha nitelikli bir araştırma yapmadan karar vermemelisiniz.
101 – 130 Puan: Bu meslekler en çok ilgi duyduğunuz mesleklerdir.
131 – 160 Puan: Bu meslekler için ideal birisiniz. Hiç düşünmeden tercihinizi yapabilirsiniz.

Doğru Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihi İçin Meslek Grupları

A – Sütunu: Ziraat Müh., Orman Müh., Çevre Müh., Su Ürünleri Müh., Maden Müh., Geomatik Müh., Cevher Hazırlama Müh., Meteoroloji Müh., Jeoloji Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Coğrafya, Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh., Arkeoloji, Veterinerlik vb.

B- Sütunu: Mimarlık, İçmimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Teknik Öğretmenlikler, Makine Müh., Otomotiv Müh., Tekstil Müh., Moda Tasarımı, Endüstriyel Tasarım vb.

C- Sütunu: Hukuk, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmet, Sanat Yönetimi, İşletme, Gayri Menkul Danışmanlığı, Yönetim Bilişim Sistemleri vb.

D- Sütunu: Sinema, Tarih, Tiyatro, Müzik, Resim, Spor Yöneticiliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Kültür Yönetimi, Halkbilim, Arkeoloji, Sanat Tarihi vb.

E- Sütunu: Edebiyat, Gazetecilik, Antropoloji, Medya ve İletişim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Psikoloji, TV Haberciliği ve Programcılığı, İlahiyat vb.

F- Sütunu: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Küresel ve Uluslararası İliş., Kamu Yönetimi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler vb.

G- Sütunu: Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Turizm-Otelcilik, Uluslararası İlişkiler, Turist Rehberliği vb.

H- Sütunu: Biyoloji, Kimya, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Gerontoloji, Biyosistem Müh., Moleküler Biyoloji, Veterinerlik, Gıda Müh. vb.

I- Sütunu: İktisat, Ekonomi, İşletme Müh., Uluslararası Ticaret, Sigortacılık, Finans Matematiği, Maliye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Muhasebe, Lojistik Yönetimi vb.

İ- Sütunu: Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., İnşaat Müh., Otomotiv Müh., Mekatronik., Uçak Müh., Endüstri Müh., Sistem Müh., Matematik, Fizik vb.

Sanat ve Spor

Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Bilişim Başarısı

Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Bilişim Başarısı

Akademik başarının yanında sanat ve sporda da öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemeye devam etmekteyiz. Sporda en iyi kolej olarak, Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası sonuçlarında başarı ile mücadele eden ve dereceye giren öğrencilerimizi, emek ve azimle çalışan antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Antrenörlerimizden uzman satranç eğitmeni Sabahattin Türk, satranç severler için sorularımızı cevaplandırdı.

Sporda En İyi Kolej: Bilişim Koleji

Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Özel Söyleşi

1.Sizi tanıyabilir miyiz, satranç eğitmeni olabilmek için ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz?

Merhabalar, ben Sebahattin TÜRK. Şehit Halis Demir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Kendimi bildim bileli Zeka Oyunlarına karşı ilgim vardır. Bu konuda kendimi geliştirebilmek adına Türk Beyin Takımı eğitimlerine katılarak Eğitmen Sertifikamı aldım. Ayrıca Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Kademe Satranç Antrenör kursuna katılarak da Antrenörlük belgemi almaya hak kazandım.

2. Sporda en iyi kolej olan Bilişim Kolejinde satrancı öğrencilerinize nasıl sevdiriyorsunuz?

Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Bilişim Başarısı

Çocukların hemen hemen hepsinin akıl oyunlarına karşı ilgisi vardır. Ben sadece onlara kılavuzluk etmekte ve gerekli şartları sunmaktayım. Bilişim Kolejinde satranç dersleri temelden başlayarak verilmektedir. Anasınıfından itibaren hemen her kademede satranç dersleri vermekteyim.

Okulumuzun Satranç Kulübünde öğrencilerimize sıfırdan başlayarak satrancı öğretiyor, belirli aralıklarla ödüllü turnuvalar düzenliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin teneffüslerde de satranç oynamalarını teşvik edebilmek adına sınıflarında satranç takımı bulunduruyoruz.

3.Pandemi sürecinde öğrencilerinizle çalışmalarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz?

Pandemi sürecinde öğrencilerimizin satrançtan kopmaması ve teknolojinin olumsuz yanlarından uzak durabilmesi adına bir WhatsApp grubu oluşturduk. Öğrencilerimiz arasında online satranç turnuvası düzenlemekte ve turnuvalar hakkında bilgilendirmekteyim. Bilgisayar başında sanal oyunlar oynayarak vakit geçirmelerindense satranç oynayarak beyin gelişimlerinin devam etmesi için çalışmaktayım. Ayrıca öğrencilerimle bende oyunlar oynayarak onlara satranç hakkında bilgiler aktarmaktayım.

4.Bilişim Kolejinde öğrencilerinizle elde ettiğiniz satrançtaki bu başarınızı neye borçlusunuz?

Bilişim Kolejinin; Satranç Kulübü açması, sınıflarda satranç takımı bulundurulması, gerçekleştirilen turnuvalarda ödül verilmesi yani kısaca öğrencilerimizin satranç konusunda kendilerini geliştirmesi amacıyla her desteği sunması ile başarıyı elde ediyoruz. Ayrıca en önemlisi biz çocuklara satrancı öğretmenin yanında sevdirmeyi hedefliyoruz.

5.Satranç oynayan bir kişi kendisini nasıl hisseder?

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi hiperaktivite olmakta. Çocuklar yerinde uzun süre duramama ve sürekli bir hareket etme ihtiyacı hissetmekteler. Bu da ister istemez sınıf içerisinde, ders başarısını etkilediği gibi sınavlara çalışma konusunda da olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Oysa satranç oynayan öğrenci zamanla yerinde durmayı öğrendiği gibi odaklanmasını da artırmakta. Öğrenci satranç oynarken aslında sıradan bir oyun oynamamaktadır. Satranç ile öğrenciler soyut düşünme, farklı varyantları düşünme ve idare etme (yöneticilik) gibi vasıflarını geliştirebilmekte. Tüm bunlar ise çocuğun beyin gelişimine büyük katkı sağlar.

6.Satranç alanında kendini geliştirmek isteyenlere ne tür önerilerde bulunursunuz?

Satranç oyununu severek oynaması en önemli tavsiyemizdir. Çocuğun satrancı sevebilmesi ise çevresinde satranç oyunu oynayan insanların olmasından geçmekte. Ayrıca hayatımızın vazgeçilmezi olan tablet ve telefonlara satranç ile ilgili uygulamaların yüklü olması çocuklar için avantaj olacaktır.

Youtube’da yer alan satranç ile ilgili kanallara abone olması ve oradaki videoları izlemesini de önermekteyim. Son olarak ise mutlaka ama mutlaka turnuvalara katılım sağlaması gelişimi açısından önemli bir rol oynayacaktır. Sonucun ne olacağının bir önemi yok. Her oyun öğrenciye yeni tecrübeler ve bilgiler kazandırmaktadır.

Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Sonuçları

Yıldız Kızlar Ankara 2.’si
Küçük Kızlar Ankara 5.’si
Küçük Kızlar Ankara 8.’si
Yıldız Kızlar Ankara 14.’sü
Yıldız Kızlar Ankara 15.’si
Küçük Kızlar Ankara 19.’su
Küçük Kızlar Ankara 20.’si
Yıldızlar Ankara 23.’sü
Küçükler Ankara 23.’sü
Yıldızlar Ankara 26.’sı
Küçükler Ankara 26.’sı
Yıldızlar Ankara 27.’si
Yıldızlar Ankara 31.’si
Küçükler Ankara 36.’sı
Küçükler Ankara 41.’si
Küçükler Ankara 53.’sü
Küçükler Ankara 66.’sı
Küçükler Ankara 94.’sü

sporda en iyi kolej Ankara Okul Sporları Online Satranç Turnuvası Bilişim Başarısı
Sporda en iyi kolej

Online Satranç Turnuvası Ankara kayıt, başvuru, tarihi, kuralları ve ödülleri. Satranç, çocukların gelişimleri üzerinde son derece olumlu etkilere sahiptir.

Online Satranç Turnuvası

Bir spor dalı olan satranç, çocukların gelişimleri üzerinde son derece olumlu etkilere sahiptir. Uzun seneler boyunca severek oynanan satranç aynı zamanda bir eğitim aracı olarak da önem kazanmaktadır. Öğrencilerin konsantrasyon seviyelerinin yükselmesinde ve okul başarılarının artmasında etkisi olan satrancı Bilişim Koleji olarak, her an ve her yerde öğrencilerimize ulaştırmaya devam etmekteyiz. Evde eğitim sürecinde Satranç Atölyesi ile öğrencilerimizi satrançla buluştururken, düzenlediğimiz Online Satranç Turnuvası ile de gelişen becerilerini değerlendirmelerine olanak tanıyoruz.

Online Satranç Turnuvası Ankara kayıt, başvuru, tarihi, kuralları ve ödülleri. Satranç, çocukların gelişimleri üzerinde son derece olumlu etkilere sahiptir.

Satranç Turnuvası Online

13 Haziran 2020 tarihinde Bilişim Koleji Satranç Turnuvası düzenlenecektir. Turnuva 5+3 tempoda oynanacaktır.

Online Satranç Turnuvası Ankara kapsamında 3 farklı kategoride düzenlenmektedir.

 • İlkokul Öğrencileri
 • Ortaokul Öğrencileri
 • Yetişkinler

Turnuvaya Bilişim Koleji’nin tüm öğrencileri katılabileceği gibi, dışarıdan katılım da serbesttir.

Satranç Turnuvası Başvuru Şartları

Satranç Turnuvası Kayıt

Online Satranç Turnuvası kayıt işlemleri online olarak gerçekleştirilmektedir. Platform üzerinden daha önce satranç turnuvası başvuru işlemleri yapılmadıysa ücretsiz olarak kullanıcı adına sahip olunabilir. Kullanıcı adı alındıktan sonra ise Bilişim Koleji Online Satranç Turnuvası’na buradan kayıt gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Karşınıza gelen ekranda yer alan, gerekli alanları doldurduktan sonra aşağıya inerek Kayıt Ol butonuna tıklayınız. Kayıt olduktan sonra e-posta adresinizde size gönderilen linke tıklayarak üyeliğinizi aktif hale getiriniz. Üyeliğinizi aktif hale getirdikten sonra aşağıdaki turnuvalardan size uygun olan turnuvayı seçerek kayıt olunuz. Kayıt işlemi bittikten sonra turnuva günü ve saatini bekleyiniz.

Online Satranç Turnuvası Ankara kapsamında kurumumuz öğrencisi ya da velisi olmayanların kayıt işlemlerinden sonra Instagram hesabımızı takip ediyor olmaları gerekmektedir. Instagram hesabı üzerinden takip etmeyen yarışmacıların sonuçları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Satranç Turnuvası Hakkında Detaylar

Tarih : 13 Haziran 2020 Saat : 19.00

Son Başvuru Tarihi : 13.06.2020 18:55

Yer : Online Giriş

İlkokul öğrencileri 13 Haziran 2020 tarihinde saat 19:00’da başlayacak olan 9 turluk 5’+3 Blitz turnuvasına kayıt olabilirler.

Ortaokul öğrencileri 13 Haziran 2020 tarihinde saat 19:00’da başlayacak olan 9 turluk 5’+3 Blitz turnuvasına kayıt olabilirler.

Yetişkinler 13 Haziran 2020 tarihinde saat 19:00’da başlayacak olan 9 turluk 5’+3 Blitz turnuvasına kayıt olabilirler.

Sistem : İsviçre Sistemi / 9 Tur

Düşünme Süresi : “5+3” Eklemeli Tempo

Genel Hükümler : TSF satranç yarışmaları talimatlarının, prosedürlerinin, uygulama yönergelerinin ilgili kısımları, FIDE kuralları ve lichess.org topluluk kuralları geçerlidir.

Eşitlik Bozma : Derecelerin eş puanla paylaşılması halinde sistem tarafından belirlenen eşitlik bozma yöntemleri kullanılır.

İtiraz : İtiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Sistem ve moderatörlerin kararı nihaidir.

Ödüller : Her kategoride 1. olan yarışmacılara Xiaomi Bluetooth Kulalık hediye edilecektir. Bilişim Eğitim Kurumları, belirlenen hediyelerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 • Turnuvada, İsviçre eşlendirme sistemi kullanılmaktadır.
 • Katılımcı sayısının az olması durumunda, yeni tur sayısı chess.com tarafından belirlenmektedir.
 • Tüm eşlendirme ve sonuçlar resmi web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden duyurulacaktır.
 • Fairplay kapsamında, chess.com topluluk kuralları geçerlidir. Bu kurallar sebebiyle turnuvadan çıkartılan sporcular hak iddia edemezler.
 • Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve uymayı kabul etmiş sayılırlar.
 • Bilişim Koleji, yeterli yarışmacıya erişilemediği durumda turnuvayı iptal etme hakkını saklı tutar.

Millettin iradesinin temsilcilerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Millettin iradesinin temsilcilerinden olan büyük meclisimiz bugün 100 yaşında! Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve meclisin 100. yılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bu özel günü Coronavirüs salgını nedeniyle okullarımızdan uzakta ama kalplerimizle öğrencilerimizin yanında kutluyoruz. Bilişim Koleji olarak öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programımızı sizlere sunuyoruz.

Uzaktan ve canlı ders döneminde hareket etmek için egzersiz nedir ve evde yapılabilecek egzersiz ve egzersizler hareketleri nelerdir

Evde Yapılabilecek Egzersizler

Uzaktan eğitim ve canlı ders sürecimizde öğrencilerimize sunmuş olduğumuz farklı olanaklarla onların gelişimleri için yanlarında yer almaktayız. Bu süreç içerisinde ders başarılarının devam edebilmesi için online denemeler ve etüt programları uygulamaktayız. Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için ise canlı atölyeler ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunların yanında öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, evde yapılabilecek egzersizler ile onları desteklemekteyiz. Evde egzersiz hareketleri ile hem ailecek eğlenceli vakit geçirebilir, hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Uzaktan eğitim ve canlı ders döneminde hareket etmek için egzersiz nedir ve evde yapılabilecek egzersiz ve egzersizler vücut hareketleri nelerdir

Sağlıklı bir yaşam açısından dengeli beslenme ve spor yapmak oldukça önemlidir. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da sağlıklı ve dengeli beslenip spor yapmaları gereklidir. Özellikle uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği, öğrencilerimizin evlerinde vakit geçirdikleri bu dönemde evde yapılabilecek egzersizler öne çıkmaktadır.

Egzersiz Nedir?

Kemik, kas ve eklemlerin sağlıklı bir şekilde oluşmasında ve korunmasında etkili olan egzersiz, tekrar eden vücut hareketleri olarak tanımlanabilir. Ev içerisinde yapabileceğiniz; zıplama, çömelme-kalkma, baş ve gövde hareketleri, kol ve bacak hareketleri benzeri temel vücut hareketleri ile egzersiz yapabilmek mümkündür.

Evde Yapılabilecek Egzersiz Hareketleri

Hayvan İsmine Göre Egzersiz

Ailecek oyun oynayarak evde egzersiz hareketleri yapabilirsiniz. Bunda da hayvanların hareketlerinden faydalanarak, spor yapmayı eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Evde yapılabilecek egzersiz hareketleri içerisinde yer ala at gibi koşma, yengeç gibi sürünme, kurbağa gibi zıplama hareketleri gibi hareketler ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Top Üzerinde Denge

Pilates topundan faydalanarak çocuğunuzun egzersiz yapmasını destekleyebilirsiniz. Çocuğunuzun pilates topunun üzerine oturup tek ayağını kaldırmasını ve dengede kalmasını isteyerek, pilates topuna karın üzerine uzanarak kolları ve bacakları sırayla kaldırmasını sağlayarak evde egzersiz yapabilirsiniz.

Engelli koşu

Evde kendi parkurunuzu oluşturup engellerle zorlaştırarak kendi yarışınızı düzenleyebilirsiniz. Parkuru ilk bitireni de yarışmanın kazananı ilan ederken ailecek yaptığınız madalyaları birbirinize verebilirsiniz.

Peluş Oyuncağa Sarılma

Peluş oyuncaklar çoğu çocuğun en sevdiği oyuncaklar arasında yer almaktadır. Bu sevgisini çocuğunuzun kaslarını gevşetmek için de kullanabilirsiniz. Çocuğunuzun derin bir nefes alarak peluş oyuncağa büyük bir güçle sarılmasını sağlayarak, rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

İp Atlama

Eğer ip atlayabileceğiniz bir ortama sahipseniz ip atlayarak da evde egzersiz yapabilirsiniz. İp atlama yarışı yaparak, en çok kimin ip atladığını sayarak veya tahmin ederek spor yaparken ailecek eğlenebilirsiniz.

Yüzey Masaj

Masaj yağları ve esansları ile çocuğunuzu rahatlatarak masaj yapabilirsiniz. Sırtına, avuçlarına ya da ayak tabanlarına yapılan masajlar çocuğunuzun rahatlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Gülme Egzersizi 

Ailecek birbirinizi güldürme oyunu oynayarak, hem serotonin hormonunun salgılanmasını hem de karın kaslarınızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz. Komik suratlar yaparak, fıkra anlatarak ya da resimler çizerek sırayla birbirinizi güldüreceğiniz eğlenceli bir aktivite gerçekleştirebilirsiniz.

En Kaliteli Özel Okul

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü

İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ve LGS’de Yüksek Başarısı ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2016 ve 2017 yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür.

1 Milyon TL

Bilişim Koleji kuruluşu olan Bilişim Vakfı'ndan her yıl üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verilmektedir.

51.000 saat "özel ders"

Bilişim Koleji'nde yapılan sınavlarda "çizgi altı" ve "çizgi üstü"nde kalan öğrencilere rehberlik servisi ve eğitim koçluğu sistemi ile 2019 yılında 51.000 saat birebir etüt verilmiştir.

% 100 Yerleştirme

Ankara'da LGS Başarı en yüksek okul  olan kolejimiz 2019 LGS'de 3'ü Ankara Fen Lisesi olmak üzere 18 öğrencisini çeşitli fen liselerine yerleştirmiştir.

Kulüpler

6 Ekim 2021

ÇOCUKLARDA ETKİLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

Bireyin öğrenme alışkanlıkları çocuklukta başlar. Çocuklarda öğrenmenin etkili ve verimli olması yetişkinlik dönemine bir nevi hazırlıktır. Hem iş hem sosyal hayat için çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinin doğru uygulanması oldukça önemlidir. Ancak her çocuğun öğrenme biçimi aynı değildir. Burada en önemli nokta çocuğun yetenek ve algılarına göre en etkili yöntemi seçmektir. Bilişim Koleji olarak önceliğimiz kalıplaşmış ve sıradan eğitimlerle öğrenme yollarını köreltmek yerine çocuklarımızın yeteneklerine göre öğrenme biçimlerini bulmak ve çocuklarımızı bu doğrultuda yönlendirmektir.

Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri öğrenme stillerine göre çocuğun eğitimciler ve ailelerin yönlendirmeleri doğrultusunda şekillenir. Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktive edilmesiyle gerçekleşir. Çocukların okuma, dinleme, görme ve yapma eylemlerini gerçekleştirmeleri yoluyla tüm duyuları çalıştırarak çocuklarda etkili öğrenme sağlanabilir. Bu nedenle kulüplerimiz, sanat etkinliklerimiz, yetenek kazandırma yöntemlerimiz çocukların öğrenmelerini kalıcı hale getirmektedir.

Çocuklarda etkili öğrenme yöntemleri

Çocukları hem başarılı hem de kendini gerçekleştirebilecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefleyen kurumumuz sağladığı öğrenci koçluğu, rehberlik hizmetleri ve uzman eğitimcileriyle çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerini uygulamakta oldukça başarılı yönlendirmeler yapmaktadırlar. Kurumumuzda uygulanan eğitimlerin en önemli özelliği çocukların eğlenerek öğrenmesine katkı sağlamalarıdır. Güncel teknolojiler aracılığıyla çocukların dikkat ve ilgi düzeylerini hedefleyen yöntemler kullanılmaktadır. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bol bol pratik yaptıran oyunlar, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak gibi yöntemler çocukların yeteneklerini keşfetmek ve hayal gücünü geliştirmek için en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerini birkaç başlık altında sınıflandırabiliriz.

ETKİLİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

 • Etkili öğrenme yöntemlerinden ilki okullarımızda öğretmenlerin en çok kullandığı, hem işitme hem de görme duyularına hitap eden edinerek öğrenme metodudur. Bu metoda bazen de temas yoluyla dokunma duyusu eklenerek etki artırılır.
 • Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden ikincisi ise deneyimsel öğrenme metodu. Bu metod ile önce çocuğa bilgi aktarılır. Çocuk gözlem yapar ve sonrasında kendisi uygulayarak, prova ederek bilgiyi öğrenir. Doğrudan algılayarak ve çocukların aktifliğiyle edindikleri tüm davranışlar hayatlarında kalıcı olarak etki bırakır. Örneğin müzik aleti çalarken çocuğunuz sizi izler. Daha sonra kendisi deneyerek deneyimsel öğrenme gerçekleştirir.
 • Çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden üçüncüsü olan oyunlarla öğrenmede çocuk oyun oynayarak özellikle hafıza gerektiren bilgileri öğrenmede oldukça başarı sağlar. Eğlenmenin yanı sıra bilgi kaynağı olması bakımından en etkili yöntemlerden biridir. İngilizce gibi dersler çocukların hatırlamakta zorlandığı derslerdir. Bu derse çalışırken renkli küçük kartlara sayıları veya kelimeleri yazarak oyun yoluyla kalıcı öğrenmeye yardımcı olabilirsiniz.
 • Çocukların kalıcı öğrenmelerine katkı sağlaması sayesinde duyular yoluyla öğrenmeyi çocuklarda etkili öğrenme yöntemlerinden sonuncusu olarak sınıflandırabiliriz. Hem duygusal hem zihinsel zekayı çalıştıran bu yöntem duygulara hitap edebildiği için öğrenmeyi kalıcı kılmaktadır. Bu yöntemde en çok görsel materyaller kullanılır. Görsel hafıza etkinleştirilir.

NELER YAPABİLİRİZ?

Sizler de çocukların öğrenmelerini etkili ve kalıcı hale getirmek için çocuğunuzla birlikte geçirdiğiniz vakitleri verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Uygun zamanlar yaratıp çocuklarınızla oyun oynayarak, kitap okuyarak, doğada vakit geçirerek hem çocuğunuzun hayal gücünü geliştirmiş hem yeteneklerini öğrenmesine yardımcı olmuş hem de birlikte kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmiş olabilirsiniz. Okullarda verilen eğitimlerin yanı sıra evde ve sosyal çevrede verilen eğitim çocuklarımızın geleceğinin şekillenmesinde önemli bir etkendir.

2 Ekim 2020

Bilişim Koleji “Okulum Temiz” Belgesini Almaya Hak Kazandı!

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokole göre; enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, tarafsız, güvenilir bir şekilde sürdürülebilmesi ve hijyen şartlarının düzenli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru sonucunda, şartları karşılayan okullara “Okulum Temiz” belgesi verilmektedir. Ankara’nın en iyi koleji Bilişim Koleji, belirlenen tüm şartları yerine getirmekle birlikte tüm şubelerinde Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanmıştır.

Kurumumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafınca belirlenen tüm faaliyet, eğitim, talimat ve eylem planlarını yerine getirmiştir. Bakanlık ve TSE işbirliğiyle oluşturulan eğitim programları sonrasında görevlendirilen Tetkik Görevlileri, şubelerimize gelerek gerekli denetlemeleri ve kontrolleri gerçekleştirmişlerdir.

“Okulum Temiz”

Şubelerimizde Gerçekleştirilen İşlemler

 • Risk Değerlendirme Raporu
 • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 • Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri
 • Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
 • Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlar
 • Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması

Hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı bizim için birinci planda yer almaktadır. Bu nedenle güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı elde edebilmek amacıyla alınabilecek tüm önlemleri almış bulunmaktayız. Kurumlarımızda Covid-19 önlemleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları da titizlikle uygulanmaktadır.

Öğrencilerimizin okullarına dönecekleri günü sabırsızlıkla ve heyecanla beklerken, öğrencilerimizin bir an önce okullarımıza dönebilmesi için tüm tedbirleri alarak hızla uygulamaya koymaktayız.

Okulum Temiz Belgesi Ankara'nın en iyi koleji
Tüm şubelerimizde Okulum Temiz Belgesi alınmış olup, Pursaklar şubemizin belgesi paylaşılmıştır.

Ankara’nın en iyi koleji Bilişim Eğitim Kurumları olarak, TSE ‘‘Okulum Temiz Belgesi’’ alınmasında emeği geçen tüm okul yöneticilerimizle, bize güvenen veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

28 Eylül 2020

BİLSEM Sınavları ve Yetenek Keşfi!

Bilişim özel okulları Ankara içerisinde, kaliteli ve yenilikçi eğitim anlayışıyla, kurulduğu ilk günden bugüne öğrencilerinin gelişimlerini desteklemeye devam etmektedir. Her öğrencimizin farklı yetenek ve özelliklere sahip olduğunun bilinciyle onların gelişimlerinin sürdürülmesini sağlarken, bilsem sınavları ile de yeteneklerine göre eğitim almalarını desteklemekteyiz. Böylece Ankara okullar içerisindeki başarımızı artırmaktayız.

Bilişim özel okulları, MEB BİLSEM Sınavları

BİLSEM Nedir?


BİLSEM’in açılımı Bilim ve Sanat Merkezleri anlamına gelir. Yaygın bilinenin aksine örgün eğitim programına alternatif değil destektir. Üstün zekalı bireyleri erken yaşta sınav sayesinde keşfeden, özel yeteneklerinin körelmesini önleyen ve verimli saatler geçirerek zihinsel gelişimlerine destek olan kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Bilim ve Sanat Merkezleri okul saatleri haricinde bireylerin yetenekleriyle uyuşan programlar ile eğitim vermektedir.

BİLSEM Sınavları

Ankara okullar içerisindeki Bilişim özel okulları olarak öğrencilerimizin özel yeteneklerinin gelişimini yetenek atölyelerimiz ile desteklemekle birlikte, bilsem sınavları için de hazırlanmalarını sağlamaktayız.

Ankara okullar

• BİLSEM Sınavı Nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanabilmek için öğrencilerin tablet üzerinden katıldığı farklı aşamalardan oluşan sınavdır.

• MEB BİLSEM Sınavına Kimler Katılabilir?

Veliler ve öğretmenler aracılığı ile üstün zekalı, özel yetenekli çocuklar için farklı yaş gruplarında sınava katılım sağlanabilmektedir.

• BİLSEM Sınavına Başvuru Nasıl Yapılır?

Rehber öğretmenlerin keşfi ya da velilerin istekleri üzerine aday öğrenci olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru tarihleri içerisinde başvurulabilir. Sınav aşamaları tamamlandıkça bir sonraki sınav için yeni başvuru tarihi yayımlanır ve bu tarihler arasında başvurular yapılabilir. Ankara okullar arasında öne çıkan Bilişim özel okulları olarak, öğrencilerimizi yakın takipte tutarak yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

• BİLSEM Sınavlarına Nasıl Hazırlanılır?

 • Hazırlık aşamasında ilk adım sınavı tanımak olmalıdır. Sınavı eksiksiz olarak bilmek, hazırlık sürecinin hızlanmasında faydalıdır.
 • Her şeyden önce aday öğrencilerin stresten uzak, rahat bir ortamda sınava hazırlanması çok önemlidir.
 • BİLSEM sınavlarına aday öğrenciler çeşitli kitaplar ve dijital platformlardan yararlanarak hazırlanabilmektedirler. Geçmiş senelerin çıkmış sorularını çözmek de sınava hazırlıkta önemli bir aşama olabilir.
 • Sınav hazırlık dönemi öncesi ve sırasında zihinsel ve bedensel egzersizler, düzenli uyku ve sağlıklı kahvaltılar başarıyı artırmada yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.
 • MEB BİLSEM örgün eğitim sisteminin aksine tek bir eğitim ağı üzerinden ilerlemiyor. Yetenekleri doğrultusunda da öğrencilerle ilgileniyor. BİLSEM’e aday bireyler yeteneklerini geliştiren çalışmalarda bulunarak sınava hazırlanabilir.

Öğrencilerin ders başarıları artırılırken içlerinde taşıdıkları yeteneklerin de ortaya çıkması sağlanır. Yetenek kulüpleri ve aktiviteleri sayesinde, birbirinden farklı çalışmalarla öğrencilerin kişisel gelişimleri de desteklenir. Uygulamalı olarak gerçekleşen eğitim ile öğrenciler içlerindeki yeteneklerini dünyaya yansıtabilme şansına sahip olur. Her öğrencinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre seçebileceği kulüplerde eğitim keyifleri artar.

“Yetenekli olanlar için, bu dünya dilsiz değildir.”

Yetenek Nedir?

Hayal gücü ve yaratıcılığın zeka ile uyumu sonucunda yetenekler ortaya çıkmaktadır. Deneyimler ve sosyal çevre çerçevesinde yetenekler çeşitlilik gösterir.

Yeteneklerimizi Nasıl Geliştirebiliriz?

Bireyler her daim başarıyı yakalayabilmek adına güçlü yanlarına odaklanmalıdırlar. Bilişim özel okulları olarak öğrencilerimizi akademik olarak başarıya taşırken, içlerinde taşıdıkları gizli yeteneklerin de ortaya çıkarılması için bire bir çalışmalar yürütmekteyiz. Peki yeteneğin özellikleri nelerdir ve sonradan kazanılabilmesi mümkün müdür?

Bilim ve Sanat Merkezleri ve yetenek

Yetenek Doğuştan Mıdır?

Evet, yeteneklerin genetik mirasla yakın ilişkisi olduğuna dair çok güçlü deliller bulunmaktadır. Özellikle ikizlerle yapılan araştırmalar bunu göstermektedir.

Olmayan Bir Yetenek Geliştirilebilir Mi?

Olmayan bir yeteneği geliştirmek için uğraş vermek, zamanı pek de verimli kullanmıyoruz anlamını taşır. Hepimiz uğraşırsak piyanoda birkaç parça çalmayı öğrenebiliriz. Ama yetenek öncelikle bu işi etkileyici bir şekilde yapabiliyor muyuz, ne kadar iyi ve doğru yapıyoruz sorularının yanıtlarına bakmalıyız.

Sahip Olduğumuz Bir Yeteneği Ne Zamana Kadar Geliştirebiliriz?

Bilimsel kaynaklara göre her yeni bir şey öğrendiğimizde beyin hücrelerinde yeni bağlar oluşur. Çocukların beyninde bu bağların sayısı yetişkinlerden çok daha fazladır. Çocuk sahip olduğu yeteneklerle ilgili deneyim fırsatı bulduğunda yani egzersiz yaptığında bu bağlar güçlenir ve adeta beyinde birer “anayol” oluştururlar. Bunlar çocuğun geliştirdiği yetenekleridir. Çocuğun kullanmadığı, egzersiz yapmadığı yeteneklerle ilgili bağlantılar zamanla budanır. Bilsem sınavları öğrencilerin sahip oldukları yeteneklere göre eğitim alabilmeleri açısından önem taşımaktadır.

Aynı, bir ağacın güçlü dallar oluşturmasını sağlamak için bir kısım dallarını budamamız gibi. Yeteneğin gelişmesi; başka potansiyel yeteneklerin yok edilmesiyle sağlanır. Çocuğun hangi yeteneklerle doğduğunu bilmek çoğu zaman olanaksızdır.

Bu nedenle bireylerin daha bebekken değişik uyarıcılara maruz kalması ve bunun gelişim dönemlerinde sürdürülmesi önerilir. Çocuğun yetenekleri belirgin hale gelmeye başladıkça, yeteneklerini geliştirmek için kullandığımız araçları da ona göre seçmeye başlayabiliriz. Çocuğumuz 15 yaşına geldiğinde artık yeni bir yetenek geliştirmesi, ne kadar uğraşırsa uğraşsın artık mümkün değildir.

27 Temmuz 2020

Üniversite Tercihi ve Doğru Meslek Seçimi Testi

Milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hem velileri hem de öğrencileri yeni bir heyecan kapladı. Birçok genç üniversite tercihileri yapılırken aslında hayatının geri kalan kısmını geçireceği mesleği iyi bir şekilde belirlemiş olmuyor. Uzun bir sınava hazırlık maratonundan sonra üniversite tercihi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar yer almaktadır. Ankara’nın en kaliteli eğitim merkezi Bilişim Koleji eğitim koçları tarafından hazırlanan 160 maddede doğru meslek seçimi testi ile, üniversite tercihleri öğrencilerin mesleki eğilimlerine göre gerçekleştirilebilir.

Doğru Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihi Nasıl Yapılır?

Yapılacak mesleğe karar vermek, belki de hayatın en zor tercihlerinden birisidir. Özellikle üniversite tercihi yapacak gençlerin, bölümleri ve kendilerini iyi bir şekilde tanıması işlerini oldukça kolaylaştırır.

üniversite sonuçları sonrasında tercihi/tercihleri

Adım Adım Doğru Meslek Seçimi

Kendimizi Tanımak

Kendini tanımak bir meslekten ve daha genel anlamıyla hayattan ne beklediğini bilme farkındalığını da ortaya koyar. Kendi beceri ve kabiliyetlerini de göz önünde bulundurarak, hem meslek hem de üniversite tercihi yapılabilir. Kendini tanıma çalışmaları sırasında şu soruları kendinize sorabilirsiniz:

 • Ben kimim?
 • Bir meslekten istediklerim neler?
 • Hangi alanda beceri ve yeteneklerim var? 
 • Neleri yaparken mutlu oluyorum?

İş Alanları ve Meslek Grupları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

Kendinizi ve istediğinizi biliyor olabilirsiniz. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin bölümünü ya da mesleğinizin tam olarak neyi kapsadığını bilmiyorsanız hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Size uygun olduğunu düşündüğünüz bölümü tercih etmeden önce, aynı bölümden mezun olanlarla iletişime geçerek aklınızdaki soruları cevaplandırabilirsiniz.

Üniversite Tercihi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra, kendi puanınıza ve sıralamanıza göre tercih edebileceğiniz üniversitelerin listesini çıkarın.
 • Sıralamanızın tuttuğu üniversite ve bölümler arasından daha önce belirlemiş olduğunuz ve yapabileceğinizi düşündüğünüz meslekleri tercih edin.
 • Kendi mutluluğunuzun dışında başkaları için sevmediğiniz ya da yapamayacağınızı düşündüğünüz bölümleri tercih etmeyin.
 • İstediğiniz üniversite ya da bölüme puanınız yetmiyorsa bir senenizin boşa gideceğini düşünerek başka alanlara yönelmeyin. Gerçekten ne istediğinizi biliyorsanız tekrar üniversite sınavı için hazırlanmak, bir sene kayıp değil hayatınızın geri kalanının kazancıdır.
 • “Üniversiteye bir gideyim gerisi kolay.” gibi bir düşünce yapısına sahipseniz, bundan hemen vaz geçin. Çünkü üniversite hayatınız için bir dönüm noktasıdır ve pek çok şey bu 4 sene içerisinde yaptıklarınıza bağlıdır.

Doğru Meslek Seçimi Testi

160 maddeden oluşan bu testte, maddelerde belirtilen etkinlikler ilginizi çekiyorsa ve sizin eğilimlerinize uygunsa yanına “√” işareti ile -bir kağıt ve kalemden yararlanabilirsiniz- belirtin. Eğer madde ilginizi çekmiyorsa herhangi bir işaret koymanız gerekmemektedir. Daha sonra sayfanın altında yer alan puan tablosuna göre kendi puan tablonuzu oluşturun. Aldığınız puana bağlı olarak, seçeceğiniz mesleklere göre ilgi ve yakınlık derecenizi öğrenebilirsiniz.

Test Maddeleri

 1. Evdeki veya bahçedeki bitkilerin bakımıyla ilgilenmek.
 2. Elektronik aletlerle ilgilenmek.
 3. Çevresinde fikrine başvurulan bir kişi olmak.
 4. Müzeleri ve sanat galerilerini gezmek.
 5. Kitap okumak.
 6. Toplumsal sorunlarla ilgilenmek.
 7. Uluslararası konferanslara katılmak.
 8. İnsan vücudunun işleyişini incelemek.
 9. “Zengin Olma Sanatı” gibi kitapları okumak.
 10. Matematiksel hesaplarla ilgilenmek.
 11. Evde hayvan beslemek.
 12. El sanatları sergilerini izlemek.
 13. Polisiye filmlerin sonucunu tahmin etmek.
 14. Koleksiyon yapmak.
 15. Gazetelerdeki köşe yazılarını okumak.
 16. TV’de açık oturum izlemek.
 17. Yabancı dilden kitap tercüme etmek.
 18. Sağlık kuruşlarında gönüllü çalışmayı istemek.
 19. Televizyonlardaki ekonomi programlarını izlemek.
 20. Bilgisayarda özel programlar geliştirmek.
 21. Seracılık üzerine araştırmalar yapmak.
 22. Evdeki eşyaları onarmak.
 23. Liderlerin hayat hikayelerini okumak.
 24. Antika eşyalarla ilgilenmek.
 25. İnsanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak.
 26. İnsan davranışlarının nedenlerini araştırmak.
 27. Turistlerle konuşmaya çalışmak.
 28. Hastalara ve düşkünlere yardım etmek.
 29. Enflasyonun nedenlerini araştırmak.
 30. Sayısal bulmacalar çözmek.
 31. Hayvanların yaşamlarını anlatan belgeselleri izlemek.
 32. Binaların mimarı özelliklerini incelemek.
 33. Bir hayır kurumu için para toplamak.
 34. Müzik aletleri ile ilgilenmek.
 35. Reklamların nasıl daha etkili olabileceği konusunda düşünmek.
 36. İnsanlığın kökenini araştırmak.
 37. Yeni duyulan bir kelime için sözlüğe bakmak.
 38. İlaçların prospektüsünü okumak.
 39. Ekonomi haberlerini okumak.
 40. Mimari yapıların projelerini çizmek.
 41. Modern çiftçilik yöntemleri hakkında yazılar okumak.
 42. Legolarla değişik yapılar oluşturmak.
 43. Arkadaşlarının sorunları ile ilgilenmek.
 44. Taklit yapmak.
 45. Tv’de psikolojik sorunlarla ilgili programları izlemek.
 46. Gazetelerdeki “ sorunlarınıza çözümler” türündeki yazılara ilgi duymak.
 47. Yabancı ülkeleri merak etmek.
 48. Laboratuvarda deney yapmak.
 49. Borsayla ilgilenmek.
 50. Mısır Piramitleri’nin nasıl yapıldığını merak etmek.
 51. Harita üzerinde  farklı ülkelerin yerlerini bulmak.
 52. Başladığı işin mutlaka sonunu getirmek.
 53. Siyasi parti propagandalarına katılmak.
 54. Olimpiyatları izlemek.
 55. Tarihi olay ve kişileri incelemek.
 56. Dernek, vakıf gibi kurumlarda çalışmayı istemek.
 57. Dil öğrenmenin yöntemlerin araştırmak.
 58. Kazayı geçiren bir insana ilk yardımda bulunmak.
 59. Döviz kurlarını takip etmek.
 60. Bilim ve teknik dergileri okumak.
 61. Başka ülkelerin iklimlerini incelemek.
 62. Çocuklara pratik oyuncaklar yapmak.
 63. Tv’de açık oturum programlarına katılmayı istemek.
 64. Modern dans gösteriyle ilgilenmek.
 65. Radyo ve Tv’den günlük haberleri takip etmek.
 66. İnsanları suça iten nedenleri araştırmak.
 67. Turistlere rehberlik etmek.
 68. Tıp alanındaki yenilikleri izlemek.
 69. Reklamların etkisini incelemek.
 70. Keşif ve icatlarla ilgilenmek.
 71. Okyanusları ve yer altı sularını araştırmak.
 72. Halı ve kilim mağazalarını gezmek.
 73. Bir başkasına yapılan haksızlığa karşı koymak.
 74. Doğa fotoğrafları çekmek.
 75. Olayların neden ve sonuçlarını merak etmek.
 76. Cezaevinde yatanların yaşamlarını ve sorunlarını merak etmek.
 77. Güçlü bir hafızaya sahip olmak.
 78. Hastanede yatanları ziyaret etmek.
 79. İnsanları etkilemenin yollarını öğrenmek.
 80. Elektronik devrelerin nasıl çalıştığını araştırmak.
 81. Çevredeki bitki türleriyle ilgilenmek.
 82. Evdeki eşyaların dizaynını yapmak.
 83. Fikirlerini ısrarla savunmak.
 84. Değişik yörelerin halk oyunlarını oynamak ya da merak etmek.
 85. Çeşitli toplulukların sosyal yapılarını incelemek.
 86. Günlük gazetelerin en az birini okumak.
 87. Dil bilgisinde başarılı olmak.
 88. Bir hastanın ameliyatını izlemeyi istemek.
 89. Banka ve bankacılık sistemini merak etmek.
 90. Farklı bir yakıtla çalışabilecek otomobil geliştirmeyi istemek.
 91. Hayvanların üremeleri ve gelişmeleriyle ilgili araştırmalar yapmak.
 92. Mobilya fuarlarını gezmek.
 93. Miting ve gösterilerin nedenini merak etmek.
 94. Müzik aleti çalmak.
 95. İnsanlara bir şeyler anlatmaktan ve öğretmekten zevk almak.
 96. Aynı haberleri farklı gazetelerden de takip etmek.
 97. Farklı dillerdeki ortak kelimeleri bulmak.
 98. Besinlerin içindeki maddeleri merak etmek.
 99. Satın alacağı bir malın maliyetini öğrenmek.
 100. Astronomi ile ilgili kitaplar okumak.
 101. Türkiye’nin yer altı zenginliklerini araştırmak.
 102. Araba modelleri ile ilgilenmek.
 103. Arkadaşları için aktivite düzenlemek.
 104. Tarihi eser ve sarayları gezmeyi istemek.
 105. İnsan ve evrenin yaradılışını düşünmek.
 106. Sosyal olayları yorumlamaya çalışmak.
 107. Gazete ve dergilerdeki politika yazılarını okumak.
 108. Bilim müzesini gezmek istemek.
 109. Bir firmanın kar-zarar hesaplarıyla ilgilenmek.
 110. Maket uçak yapmak.
 111. Çevre sorunlarına duyarlı olmak.
 112. Daha değişik elbise modelleri tasarlamak.
 113. Bir konuda ayrıntılı bilgi toplamak.
 114. Doğada gördüklerini resmetmeye çalışmak.
 115. Eşya ve olayların ayrıntılarına dikkat etmek.
 116. Alışveriş yaparken pazarlık yapmak.
 117. Düşüncelerini etkin biçimde aktarabilmek.
 118. Kaynak suları ve kaplıcaların faydalarını araştırmak.
 119. Para harcarken  ekonomik davranmaya çalışmak.
 120. Evren ve galaksilerle ilgilenmek.
 121. Deniz canlılarını araştırmak.
 122. Kumaşlara desen ve renk vermek.
 123. İnsanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak.
 124. Çamurdan figürler yapmak.
 125. Bir derste veya oturumda dinlediği konunun incelikleri hakkında sorular sormak.
 126. Yasaklarla ilgili kitaplar okumak.
 127. Genel kültür ansiklopedilerini okumak.
 128. Kanserin tedavisini merak etmek.
 129. Çevresinde düzenli birisi olmak bilinmek.
 130. Teknolojik yeniliklerle ilgilenmek.
 131. Yer şekillerinin oluşumlarıyla ilgili bilgiler toplamak.
 132. Bulduğu malzemelerle yeni eşyalar, araçlar yapmak.
 133. Oyunlarda lider olmak.
 134. Evinin dekoruna önem vermek.
 135. Duygu, düşünce ve gördüklerini abartılı bir şekilde aktarmak.
 136. Politika ve politikacılarla ilgilenmek.
 137. Yakın tarihe ait belgeleri araştırmak.
 138. Kır gezilerinde şifalı bitkiler toplamak.
 139. Güne programlı başlamak.
 140. Bir işe başlamadan önce o işin genel planını ve programını yapmak.
 141. Hasta ve yaralı hayvanlara bakmak.
 142. El becerisi gerektiren işleri titizlikle yapmak.
 143. Toplum önünde etkili ve güzel konuşmak.
 144. Anadolu’da yaşamış medeniyetler hakkında bilgi toplamak.
 145. Farklı dinleri ve inançları araştırmak.
 146. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade etmek.
 147. Ülkelerin siyasal tarihlerini araştırmak.
 148. Mikroskopla değişik objeleri incelemek.
 149. Randevularına zamanında gitmek.
 150. Bilimsel formüllerle ilgilenmek.
 151. Atmosfer olayları ve ozon tabaksının yırtılması ile ilgilenmek.
 152. Araba, makine ve elektronik eşya modelleri çizmek, tasarlamak.
 153. Bir konuda araştırma ve inceleme yaptıktan sonra karar vermek.
 154. Sinema ya da tiyatroya gitmek.
 155. Güzel konuşmaya özen göstermek.
 156. Farklı ırkların ve dillerin nasıl oluştuğunu araştırmak.
 157. Yabancı filmleri altyazısız izlemek.
 158. Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak etmek.
 159. İnsan ilişkilerinde nazik olmak.
 160. Kullandığı cihazların fonksiyonlarını geliştirmek.

Doğru Meslek Seçimi Test Değerlendirmesi

İşaretlediğiniz her bir madde 10 puan değerindedir. Aşağıdaki yer alan tabloya göre puanlarınızı toplayarak, her sütunun altına yazın. Verdiğiniz cevaplara ve aldığınız puanlara göre kendinize en uygun meslek grubunu inceleyebilir, üniversite tercihleri sırasında buna göre karar verebilirsiniz.

Doğru meslek seçimi testi ile eğitim koçluğu sistemiyle üniversite sonuçları sonrasında tercihi/tercihleri yaparken öğrencilerin yanında yer alıyoruz.

Puanlama ve Değerlendirme

0 – 40 Puan: Bu mesleklere hiç ilginiz yok.
41 – 80 Puan: Bu mesleklere ilgilisiniz, ancak seçim yapmanız için yeterli düzeyde ilginiz yok.
81 – 100 Puan: Bu mesleklere belirgin bir ilginiz var, ancak yine de daha nitelikli bir araştırma yapmadan karar vermemelisiniz.
101 – 130 Puan: Bu meslekler en çok ilgi duyduğunuz mesleklerdir.
131 – 160 Puan: Bu meslekler için ideal birisiniz. Hiç düşünmeden tercihinizi yapabilirsiniz.

Doğru Meslek Seçimi ve Üniversite Tercihi İçin Meslek Grupları

A – Sütunu: Ziraat Müh., Orman Müh., Çevre Müh., Su Ürünleri Müh., Maden Müh., Geomatik Müh., Cevher Hazırlama Müh., Meteoroloji Müh., Jeoloji Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Coğrafya, Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh., Arkeoloji, Veterinerlik vb.

B- Sütunu: Mimarlık, İçmimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Teknik Öğretmenlikler, Makine Müh., Otomotiv Müh., Tekstil Müh., Moda Tasarımı, Endüstriyel Tasarım vb.

C- Sütunu: Hukuk, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmet, Sanat Yönetimi, İşletme, Gayri Menkul Danışmanlığı, Yönetim Bilişim Sistemleri vb.

D- Sütunu: Sinema, Tarih, Tiyatro, Müzik, Resim, Spor Yöneticiliği, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Kültür Yönetimi, Halkbilim, Arkeoloji, Sanat Tarihi vb.

E- Sütunu: Edebiyat, Gazetecilik, Antropoloji, Medya ve İletişim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Psikoloji, TV Haberciliği ve Programcılığı, İlahiyat vb.

F- Sütunu: Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Küresel ve Uluslararası İliş., Kamu Yönetimi, Gazetecilik, Halkla İlişkiler vb.

G- Sütunu: Mütercim-Tercümanlık, Dilbilim, Turizm-Otelcilik, Uluslararası İlişkiler, Turist Rehberliği vb.

H- Sütunu: Biyoloji, Kimya, Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Gerontoloji, Biyosistem Müh., Moleküler Biyoloji, Veterinerlik, Gıda Müh. vb.

I- Sütunu: İktisat, Ekonomi, İşletme Müh., Uluslararası Ticaret, Sigortacılık, Finans Matematiği, Maliye, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Muhasebe, Lojistik Yönetimi vb.

İ- Sütunu: Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., İnşaat Müh., Otomotiv Müh., Mekatronik., Uçak Müh., Endüstri Müh., Sistem Müh., Matematik, Fizik vb.

SolSağ

"En Kaliteli Özel Okul"

Anne babalar olarak hepimiz, çocukların eğitimine çok önem veriyoruz ve beklentilerimizi karşılayacak bir eğitim kurumunu bulmak için çok özen gösteriyoruz. Benim çocuğum bu yıl özel okul bursluluk sınavlarında Bilişim Koleji Bursluluk Sınavına girerek 5. Sınıf öğrencisi oldu ve kendisi de akademik ve sosyal olarak çok ciddi ve sürekli bir gelişim içinde. Bilişim Koleji öğrencileri akademik olarak desteklerken, sosyal yönlerinin de gelişmesi için gerekli olan teknoloji, spor, sanat ve müzikle desteklemesi çocukların kendilerine olan güveninin artmasını sağlıyor. Ayrıca Bilişim Kolejini “İngilizce eğitiminde en iyi kolej” olarak görüyorum. Öğrenciler okulda İngilizce öğretmenleri ile Türkçe konuşamıyorlar ve süreçte yaşayarak öğreniyorlar. Ben bu sebeplerden dolayı çocuğumun eğitiminde emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere çok teşekkür ederim.

Velisi Ayşe Cansız

Attend Our Admissions Open House on November 11
LEARN MORE
close-image