Bilişim Koleji olarak öğrencilerimizin yabancı dil eğitimi için büyük bir özenle gerçekleştirmekteyiz. Her eğitim döneminin başlangıcında düzenlemiş olduğumuz kur belirleme sınavı sonuçlarına göre, öğrencilerimizin derecelendirmelerini yapmaktayız. Aynı zamanda Kolej okulu Bilişim Eğitim Kurumları’nda 2023-2024 eğitim öğretim dönemi 5. sınıf kur belirleme sınavı, sınav konularını tüm öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşmaktayız. Böylece Ankara’da özel ortaokullar arasında öne çıkan Bilişim Koleji, İngilizce eğitimine verdiği önemle öğrencilerin dil becerilerini güçlendirmekte ve kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayan çalışmalarımız, kolejimizin İngilizce eğitimindeki başarısını desteklemektedir.
Sınav Detayları

kolej okulu, Ankaradaki en iyi özel okullar sıralaması, Ankarada özel ortaokullar, ingilizce eğitimi iyi olan kolejler, yabancı dil eğitimi

Sınav Detayları

5. Sınıf Kur Belirleme Sınavı

Kur Sınavı Tarihi : 07 Eylül 2023 Perşembe

Sınav Yeri : Bilişim Koleji

Sınav Saati : 11.30

Soru Sayısı : 50 

Sınav Süresi : 70 Dakika

Kur Sınavı Sınav konu dağılımı aşağıda belirtildi. Sınav çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır. Yanlış sayısı doğru sayısını götürmeyecektir.

5. Classes Placement Test Subjects:

Family

Have-Has Got

Past Simple (Was-Were / Verb 2)

Comparative Adjectives (Older-Bigger)

Superlative Adjectives (The Oldest-The Biggest)

Adjectives&Adverbs (Friendly-Well-Loudly Etc)

Should-Shouldn’t

Must-Mustn’t

Present Simple and Time Expressions (Never-Always Etc)

Daily Routines (Comb Hair-Wash The Face Etc)

Question Words (What Time-Where-How Much Etc)

Countries / Nationalities (Germany-German / Turkey-Turkish)

Places (Library – School – Museum Etc.)

Numbers

Days

Months

Subject – Object Pronouns

To be (am-is-are)

Subject (math, science, P.E. Etc)

Body Prts (Neck – Ear – Stomach Etc)

Games and Hobbies ( Chess – Badminton Etc)

Jobs (Farmet – Mechanis Etc)

Ankara’da ki en iyi özel okullar sıralaması içerisinde ön plana çıkmamızı sağlayan yabancı dil eğitimi, kaliteli İngilizce eğitim anlayışımızın da bir parçası olan, kur sistemi ile her öğrencimiz kendi dil seviyesine göre eğitim alır. Böylece tam anlamıyla öğrenmeleri desteklenmiş olur. Kolej okulu olarak düzenlediğimiz sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Aynı zamanda 70 dakika süre tanınan öğrencilere çoktan seçmeli olarak sorular iletilir. Geçen dönem içerisinde işledikleri Main Course ve gramer kitabından sınava çalışabilecek olan öğrencilerimiz, hangi konulardan sorumlu olduklarını bilerek sınava girerler.

Yaz tatili süresince öğrencilerimizin derslerden tamamen kopmalarını da önleyen sınav sistemimizle öğrencilerimizin, İngilizceyi unutmalarını da engellemiş oluyoruz.

Ankara’da ki en iyi özel okullar sıralaması içerisinde İngilizce eğitimi iyi olan kolejler yeni bir dil öğrenmek düzenli çalışma ve pratik isteyen uzun soluklu bir süreçtir. Her daim değişen ve gelişen canlı bir varlık olan dil, eğitim kurumlarımızda öğrencilerimize kültür olarak öğretilir. Böylece alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerimiz ve farklı aktivitelerimizle İngilizce eğitiminde en iyi kolejler arasındaki yerimizi korumaya devam etmekteyiz.

kolej okulu ingilizce eğitimi iyi olan kolejler Ankaradaki en iyi özel ortaokullar sıralaması

Ankara’da ki en iyi özel okullar sıralaması içerisinde İngilizce eğitimi iyi olan kolejler yeni bir dil öğrenmek düzenli çalışma ve pratik isteyen uzun soluklu bir süreçtir. Her daim değişen ve gelişen canlı bir varlık olan dil, eğitim kurumlarımızda öğrencilerimize kültür olarak öğretilir. Alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerimiz ve farklı aktivitelerimizle İngilizce eğitiminde en iyi kolejler arasındaki yerimizi korumaya devam etmekteyiz. Ana dili dışında farklı bir dilde konuşmak ve anlamak öğrencilerimizin pek çok alanda gelişmesine de katkıda bulunur. Özellikle de öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin artması konusunda dil öğrenmek çok etkilidir. Yabancı insanlarla konuşabilmek ve onların konuşmalarını anlamak, öğrencilerimize farklı kapıların açılmasını da sağlar. Ankara’da özel ortaokullar içerisinde verdiğimiz yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizi sadece sınavlara değil, hayatın kendisine hazırlamaktayız.