Bilişim’de Rehberlik

Rehberlik bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, bireyin problemlerini çözmesi ve gerçekçi kararlar alabilmesi açısından önemlidir. Ankara özel okulları arasında öne çıkan Bilişim Kolejinin yürüttüğü rehberlik çalışmaları da bu odak noktadan hareket etmektedir.

Günümüzde kaliteli özel okullar için rehberlik çalışmaları ayrı önem taşımaktadır. Bilişim Eğitim Kurumları olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık çalışmalarını eğitim-öğretim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bu yüzden en iyi özel okullar arasında yer alan Bilişim Eğitim Kurumlarındaki bütün çalışmalar rehberlik çalışmaları ile birlikte planlanır.

 

Rehberlikte Fark Yaratan Çalışmalar

Psikolojik Danışmanlık çalışmalarındaki amacımız; öğrencimizi gerçek anlamda tanımak, öğrencinin ise kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasını sağlamaktır. Öğrencinin problem çözme gücünü geliştirmekte. Doğru ve etkili kararlar verebilmesine, ruhsal yönden sağlıklı, topluma yararlı, kendini geliştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmaktır.

Deneyimli ve alanında uzman kadromuzla, rehberlik alanında da kaliteli özel okullar içerisinde fark oluşturmaktayız.

Ankaranın en iyi koleji olan Bilişim Eğitim Kurumları olarak biliriz ki; her birey farklıdır ve değişik özelliklere sahiptir. Bu yüzden bir sınıfın hepsini aynı özellikleri taşıyan öğrenciler olarak görürsek eğitim anlayışımızın amacı açısından istediğimiz hedeflere ulaşamayız. Bu sebepten dolayı rehberlik çalışmalarımız; bireyin kendine ilişkin konularda karar verme hakkına saygı, güven, bireyin değerliliği, gönüllülük ve gizlilik ilkelerine dayanır.

Bilişim Koleji Farkı

Bilişim Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi; öğrencilerimizin karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmaları, kendilerine uygun seçimler yapmalarını sağlamakta. Doğru kararlar verebilmelerine destek olmak için her zaman öğrenci, veli ve öğretmenlerinin yanındadır.

Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar arasında ilk olarak kişisel rehberlik uygulanır. Kişisel Rehberlikteki amacımız; birinci sınıf kayıtları ve nakille okula yeni başlayan öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmaktır. Bunların dışında okul ve çevresinde ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını anlatmak ve yeni girdikleri bu ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak, sorumluluk bilinci ve karar verebilme becerilerini geliştirmek, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmeyi sağlamak bu alandaki diğer amaçlarımızdandır.

Ankara Özel Okulları İçerisinde Mesleki Rehberlikte Öncü Okul

Ankara özel okulları arasında mesleki rehberlik kısmında öğrencilerimizin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak, meslekler hakkında doğru bilgilendirmeler yaparak onlara bu alanda en önemli ve doğru desteği sağlamaktır. Bu yüzden en iyi özel okullardan biri olan Bilişim Eğitim Kurumları olarak kariyer günleri çalışmaları, okul gezileri, meslek paneli, meslek envanteri uygulama çalışmaları yapmaktayız.

Eğitsel rehberlik alanındaki amacımız öğrencilerimize planlama, sorumluluk, zaman yönetimi becerisi, sınav kaygısı ile baş etme, test çözme teknikleri, hedef ve motivasyon yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Bu yüzden rehberlik servisi olarak öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını arttırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmaktayız.

 

Profesyonel Rehberlik Hizmeti

Ankara özel okulları içerisinde Bilişim Koleji olarak haftalık takibe dayalı ders çalışma programları hazırlamak, verimli ders çalışma yöntemleri, zaman yönetimi çalışmaları yapmaktayız. Başarıyı direkt olarak olumsuz etkileyen dikkat dağınıklığı motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek en başta gelen hedeflerimizdendir.

Bunların yanı sıra eğitimin hiç şüphesiz ayrılmaz parçası olan ve yapı taşlarını oluşturan veli ve öğretmenlere yönelik yapılan çalışmalar yapmak kurumumuzun ilke ve hedeflerindendir. Bu yüzden Bilişim Eğitim Kurumları olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisimiz öğrencilerimizin kişisel ve gelişimsel özelliklerini, akademik başarılarını, tutum ve davranışlarını, arkadaş ve aile ilişkilerini doğru bir şekilde tanımak için veli-öğretmen görüşmeleri yapmaktadır.

Veli Organizasyonları

Velilerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendirmek adına gerek duyulan konulara onlara doküman hazırlamak, seminerler, düzenlemek ve sürekli iletişim halinde olabilmek adına toplantılar ve veli çayları gibi organizasyonlar yapmak bizim en önemli çalışmalarımızdandır. Düzenlediğimiz tanışma toplantılarıyla da birinci sınıf kayıtlarıyla okulumuza yeni gelen velilerimizin yanında yer almaktayız.

Ankara özel okulları arasında rehberlik hizmetlerimizle de farklı bir noktada bulunmaktayız. Tüm bun yaptığımız çalışmalarla Ankaranın en iyi koleji olarak başarılarımızı arttırarak, çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bilişim Eğitim Kurumları olarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisimizin hizmet alanları; öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar (Kişisel, Eğitsel ve Mesleki), velilere yönelik yapılan çalışmalar ve öğretmenlere yönelik yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.