Bilişim'de Robotik ve Kodlama Eğitimi

Günümüzde makineler hayatımızın her alanına girmiş bulunmakta. Günlük hayatta kullandığımız her şey robotik ve kodlama sistemine bağlıdır. Bugün en iyi kolejler arasında girebilmek için sadece akademik eğitim yeterli olmamakta, öğrencilerin birçok farklı alanda gelişimleri desteklenmektedir. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olan Bilişim Koleji olarak, öğrencilerimizin her alanda gelişim göstermelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu nedenle de ders müfredatımıza eklediğimiz robotik kodlama dersi ile özel okullar arasındaki farkımızı ortaya korumaktayız. Robotik kodlama eğitimi veren okullar arasında yer almamızın yanında, robotik kodlama dersi ana sınıfından itibaren yer vererek, kalıcı ve tam bir öğrenmeyi hedeflemekteyiz.

Robotik kodlama dersi, okul öncesi robotik kodlama, anasınıfı robotik kodlama, robotik kodlama eğitimi veren okullar, robotik kodlama ankara

Evrensel değerleri öğrencilerimize okul öncesi dönemden itibaren öğretmeye başlıyoruz. Öğrencilerimizin; demokrasi, özgürlük, insan hakları ve adalet gibi kavramları  hayat felsefesi haline getirmeleri amacıyla çalışıyoruz. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olarak öğrettiğimiz değerlerle, topluma faydalı iyi birer insan olacak nesiller yetiştiriyoruz

DEĞERLER EĞİTİMDE ANKARADAKİ ÖZEL OKULLAR ARASINDA BİLİŞİM KOLEJİ FARKI!

Kişilik ve karakter insanlar tarafından öteden beri karıştırılan iki kavramdır. Bilişim Koleji olarak biz, değerler eğitimi ile öğrencimizin kişiliğini değiştirmeyi değil;

Çocuğun yaratılışıyla beraber getirdiği, kendisinde var olan potansiyel karakter özelliklerinin en iyi taraflarını ortaya çıkarmayı, canlandırmayı, yenilemeyi ve her daim taze tutmayı amaçlıyoruz. Toplum değerlerine sahip çıkan, kazandığı değerleri koruyabilen, güzel ahlâklı bireyler kazandırdığımız Bilişim‘de Ankaradaki özel okullar arasında değerler eğitimini en başarılı şekilde vermekteyiz.

Değerler eğitimi ile kalbe, zekâya ve irâdeye hitâp etmeye çalışmaktayız. En iyi kolejler arasındaki Bilişim Koleji olarak amacımız, iyiliği sevdirmek ve tanıtmaktır.

Yetenek Kazandırma Hedefli Çalışmalar

Lego Eğitimi
3D Tasarım
Kodlama

Robotik ve kodlama eğitimiyle öğrenciler, 3 boyutlu düşünme ve problem çözme yeteneği gibi 21. yüzyıla ait beceriler geliştirebiliyorlar. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olan Bilişim Eğitim Kurumları’nda, robotik ve kodlama dersi, okul öncesi dönemden itibaren verilmektedir.

Öğrencilerimiz hayalini kurdukları robotları, gerçeğe dönüştürme imkanı elde ediyorlar. Böylece tasarım yönleri gelişirken aynı zamanda üretim yapıyor olmanın tadına da varmış oluyorlar.

Anasınıfı Robotik Kodlama İle Buluşuyor

Bilişim Kolejinde Öğrencilerimizi Kodlama ve Robotik Derslerimizle, Dijital Becerilerle Donatarak, Geleceğin Dijital Dünyasına  Hazırlıyoruz.

Okul öncesi dönemde başlayan kodlama eğitimiyle çocukların zihinsel gelişimleri de hızlanmaktadır. Sistemli ve yaratıcı düşünebilme becerilerini arttıran kodlama eğitimi İngiltere’de 1. sınıftan itibaren zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Erken yaşta verdiğimiz robotik kodlama eğitimiyle Ankara’da özel okullar arasında öne çıkmaktayız.

Anasınıfı robotik kodlama eğitimine başlamak için en iyi dönemlerdendir. Her öğrencinin kendi gelişimi göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim içeriğimizle birlikte, ana sınıfından itibaren kodlama eğitimine başlıyoruz. Böylece robotlarla büyüyen ve kodlama diline hakim bir nesil yetiştiriyoruz.

robotik kodlama dersi

En iyi kolejler içerisinde yer alabilmek için geleceği bugünden şekillendirebiliyor olmak gerekmektedir. Robotik ve kodlama dersi ile bilgisayar, yazılım ve uzay bilimlerini öğrencilerimize öğretme imkanı bulmaktayız. Matematik ve mantık gibi bilimlerden de desteklenmekte olan robotik eğitimi ile öğrencilerimizin dersleri de olumlu yönde etkilenmektedir.

Hızla değişen ve gelişen günümüz şartlarına öğrencilerimizi hazırlayarak, bu değişim ve gelişimde rol almaları amacındayız. Çalışmanın önemi kadar artık çok çalışmanın yeterli olmadığının da bilinciyle ilerleyerek, geleceği öğrencilerimizle birlikte şekillendirecek olmanın heyecanını duyuyoruz.

Okul öncesi Robotik Kodlama dersi alan öğrencilerimiz, küçük yaşlardaki öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, kendi robotlarını tasarlayarak onları yönetebilme olanağı bulmaktalar. Erken yaştan başlayarak liseden mezun olana kadar verilen eğitimlerle öğrenciler, hayal etme ve fikir yürütme becerilerini geliştirirler.

Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz;

  • Problemleri, çözüm odaklı bir şekilde formüle edebilme,
  • Veriyi mantıksal olarak organize ve analiz edebilme,
  • Teknolojiyi günlük yaşamına sokabilme,
  • Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilme,
  • Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilme,
  • Dijital dünyanı kurallarını bilme ve onları etkin bir şekilde kullanabilme,
  • Birlikte başarma becerilerini geliştirebilme.
Robotik ve Kodlama Alanında Uzman Eğitimciler

Geleceğin teknolojisi olan robotik kodlamayla öğrencilerimizi araştırmaya, merak etmeye yönlendirmekteyiz. Sınırsız hayal güçlerini kullanan öğrencilerimiz, kendilerine güvenen ve sosyal yönleri gelişmiş birer birey olurlar.Robotik Kodlama eğitimi veren okullar içerisinde yer alan okulları inceleyerek, siz de çocuğunuzun eğitimine yön verebilirsiniz.

Ankara'da eğitimi en iyi kolej Bilişim Koleji Ankara içerisinde robotik kodlama eğitimi veren okullar dersi anasınıfı okul öncesi dönemde veren kolej.

Alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından verilen robotik ve kodlama dersleriyle geleceğin mühendislerini yetiştirmekteyiz. Bu alana ilgisi ve becerisi olan çocuklarımızı keşfederek o yönde gelişimleri için çalışmalar yapmaktayız. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olan Bilişim Koleji olarak, eğitimde standartlarda durmayıp sürekli olarak yükselmekteyiz.

Lego Eğitimi

Lego Education, öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik eden, robot tasarım, robot programlama, gelişim ve aktivite programıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz.

3D Tasarım

3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeyi olanak sağlar. 3D Tasarım derslerinde, yardımcı programlar sayesinde öğrencilerimizin önce hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini, ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz. Bilişim Koleji olarak 3 boyutlu yazıcıları kolej Ankara arasında bünyesine katan ilk kolej olmaktayız.

Kodlama

Bilişim Kolejlerinde; sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için anasınıfı robotik kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşır. Çocuklara erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazandırır; yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişir. Erken yaşlarda hayaller kurmaya başlayan öğrencilerimiz, Bilişim Kolejinde sunduğumuz kodlama eğitimi sayesinde kendi hayallerini inşa etmeye başlamaktadır.

Uygulamış olduğumuz robotik kodlama eğitimi hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki video üzerinden erişebilirsiniz.

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.