Bütünsel Eğitim

Gelişen teknolojilerle birlikte öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları da sürekli olarak gelişmektedir. Bilişim Koleji kampüslerinde sunduğumuz müfredatla, öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel olarak çok yönlü; değerler konusunda kendisini tamamlamış, başarılı  bireyler olarak gelişmesini hedeflemektedir. Yarının liderleri, ortalama sınıfta bulunmayan farklı materyallere ihtiyaç duyarlar. Bu materyalleri temin ederek öğrencilerimize kendi hayallerini hayata geçirmeleri için fırsatı veriyoruz. Bu noktada benimsemiş olduğumuz bütünsel eğitim anlayışı, Ankara’da özel okullar arasında öne çıkmamızı sağlamaktadır.

değerler eğitimi Bütünsel Eğitim Ankara'da özel okullar

Öğrencilerimize akademik mükemmeliyetin önemini öğretirken aynı zamanda yaşam boyu devam eden evrensel değerleri, ahlakı, disiplini, yaratıcılığı ve kişilik gelişimini tamamlamalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda Ankara’da özel okullar arasında yer alan Bilişim Kolejleri olarak ders planlarımıza değerler eğitimi derslerini de ekleyerek, öğrencilerimizin gelişmesini sağlamaktayız.

Bütünsel eğitim ile birlikte öğrencilerimize sadece sınıf bilgisinden ziyade bu bilgiyi günlük hayatta nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz. Eleştirel düşünme, disiplinler arası düşünme, problem çözme ve çatışma çözme, bütüncül bir eğitimin “büyük resminin” bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda sadece kampüslerimiz içerisinde değil EDOP Akademi programımızla okul dışında da daima öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz.

Aslında, Bilişim Kolejlerinde uyguladığımız metodolojimizin sonuçlarının parçalarının toplamından çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Öğrenciler sadece sınıf zorluklarını değil, aynı zamanda hayatın zorluklarını da öğreniyorlar. Bu kadar çok zorluk ve fırsatın ön plana çıktığı bir zamanda, bu bütünsel yaklaşım öğrencilerimizi; katkıda bulunan küresel vatandaşlar olarak güvenle düşünmeye, yönlendirmeye ve yenilik yapmaya yöneltmektedir.

BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİYLE HER ÖĞRENCİMİZİN YARATICILIK BECERİSİNİ ORTAYA ÇIKARIYORUZ

başarı koçluğu Ankara'da özel okullar başarı koçluğu
Bilişim Koleji kampüsleri, Ankara’da özel okullar arasından başarısını kanıtlamış mükemmel bir eğitim – öğretim kurumudur. Öğrencilerimizin hayatı keşfetmeleri konusunda ilk adımı attıkları ana sınıfından itibaren uygulamaya başladığımız bütünsel eğitimle farklı yeteneklerini ortaya çıkartıyoruz.

Ebeveynlere sadece bir oyun gibi görünen bu süreç aslında çocuklar için hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü öğrenciler bu oyun zamanlarında gözlem yapma, modelleme, somut ve soyut düşünme, bilgiyi öğrenme, farkındalık ve paylaşım gibi bir çok şeyi öğrenmektedir. Bu nedenle Bilişim Kolejlerinin farkını ana sınıflarından itibaren hissedebilirsiniz.

Bilişim’de Bütünsel Eğitim Çalışmaları

Başarı koçluğu sisteminin uygulandığı Bilişim Kolejinde öğrenciler duygu, düşünce ve bilişleriyle bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bütünsel eğitim anlayışının hakim olduğu okulumuzda amaç sadece öğrencilerin akademik başarılarının artırılması değildir. Öğrencilerimizin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde, okulu onlar için her açıdan geliştirecek bir hale getirmekteyiz. Bu açıdan düşünüldüğünde Ankara kolej eğitimi açısından en başarılı okulların yeniden şekillenmesini sağlamaktayız.

Eğitimi derslerden ve sınıflardan ibaret olarak kabul eden anlayışın aksine, öğrencilerimizin okul dışında da gelişimlerinin devam etmesini sağlamaktayız. Öğrencilerimize bir değer katabilmek amacını taşıdığımız çalışmalarımızla ders içeriklerimizde de değişiklikler yapmaktayız. Bu nedenle akademik derslerin dışında sunduğumuz sosyal ve kültürel derslerle öğrencilerimizin her alanda gelişimlerini sağlamaktayız.

Bütünsel eğitim yaklaşımıyla öğrencilerimize sunmakta olduğumuz dersler:

  • Görsel Sanatlar
  • Müzik
  • Beden Eğitimi
  • Zeka Oyunları
  • Robotik Kodlama
  • Değerler Eğitimi
  • Cambridge Destekli İngilizce
  • Almanca

Okullarımızda başarı koçluğu ve rehberlik birimi hizmetleri ile de öğrencilerimizin takiplerini düzenli olarak yapmaktayız. Öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve bu yeteneklerinin geliştirilmesi için farklı çalışmalarla onları desteklemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla Ankara kolej sistemini yeniden şekillendirmekteyiz.

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.