Bilişim Koleji kampüslerinde uyguladığımız 9 Cevher Modeli ile öğrencilere çok yönlü karakter gelişimini teşvik etmeyi amaçlar. Böylece dinamik bir çerçeve sunar. Uluslararası eğitim yaklaşımlarının en iyilerini birleştirdiğimiz 9 Cevher Modeli ortaya çıkar. Bu şekilde sadece akademik anlamda başarıyı değil temel değerlerimizi de kapsamaktadır.

Ankarada en iyi kolejlerden olan Bilişim Eğitim Kurumlarında 9 cevher sistemi ile tam ve kalıcı öğrenme amaçlar. Böylelikle yenilikçi eğitim anlayışıyla eğitim veren en iyi kolej olma özelliğini korur. Kültür, sanat, spor, değerler, toplumsal ve kişisel gelişim için bir öğrencinin ve bir bireyin alması gereken bütün eğitimi eksiksiz bir şekilde sunar. Böylece en ince detaylarıyla, büyük bir özenle, uzman eğitimci kadromuz ile veriliyor.

25 yıllık eğitim tecrübemizi öğrencilerimiz için sürekli geliştirmeye ve yenilemeye devam ediyoruz. 25 yıllık tecrübemizi 25 yıllık başarı haline getiriyoruz.

9 Cevher Sistemi İle Tam Başarı

Uyguladığımız 9 Cevher Modeli, sadece sınav başarısını değil aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılığını da önemser. Anasınıfından itibaren evrensel değerlere vurgu yapar ve ilerleyen yıllarda kariyer planlamasına odaklanır. Bilişim Koleji, dengeli, yaşa uygun ve evrilebilir bir yaklaşım sunar.

9 Cevher Modelimiz, öğrencilerin etik, disiplin ve kişilik gelişimini vurgular. İlkokul ve ortaokul seviyelerinde liderlik, girişimcilik ve akademik başarıya odaklanır. Bu, öğrencilerin yaşlarına uygun bir şekilde gelişmelerine olanak tanır. Bilişim Koleji, eğitim anlayışını sürekli eviren ve öğrencilerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkaran bir yaklaşım sunarak Ankaradaki en iyi kolejler arasında öne çıkar.

Bilişim’in kendine özgü müfredatıyla ilerleyen öğrenciler,  sürekli olarak kendilerini keşfederler ve öğrenme ufkunu genişletirler. Sporcu ya da sanat ruhuna sahip öğrenciler ise yine 9 Cevher Modeliyle tam anlamıyla desteklenmektedir.

Bilişim Kolejinde uygulanan 9 Cevher Modeli şu şekilde sıralanmaktadır:

AKADEMİK MÜKEMMELLİK

Uluslararası kabul görmüş 9 Cevher Modelinin Ankarada en iyi kolejler arasında sadece Bilişim Koleji tam anlamıyla kullanmaktadır. 9 Cevher Modelinin başında gelen akademik mükemmellik ile öncelikle öğrencilerin bilgi seviyeleri belirlenir. Düzeyine göre eksikleri olan her bir öğrencinin eksikleri giderilir. Eşit seviyelere getirilen öğrencilerin sınıf dışarısında da bilgi paylaşımını kolaylaştırması adına bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında ise proje tabanlı takım çalışmaları gelmektedir.

"</p

KİŞİSEL GELİŞİM

Bilişim Koleji, öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek için özel bir çaba harcar. Aynı zamanda Ankarada en iyi kolejler arasındaki üstün başarısını kanıtlamış bir kurumdur. Bilişim’de, öğrencilere güven ve ekip çalışması yapılarak karakter gelişimi kaliteli bir şekilde tamamlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli yönlerini geliştirmeye odaklanır. Bu şekilde benzersiz öğrenme fırsatlarıyla kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek ve başarışı bireyler yetiştirmektedir.

SPOR MÜKEMMELLİĞİ

Bilişim Kolejlerinde akademik eğitim kadar spor mükemmelliğine de önem verilmektedir. Güçlü bir zihnin güçlü vücuttan geleceği düşüncesini benimser. Böylece her öğrenci kendi yetenekleri doğrultusunda bir spor dalına yönlendirilir. Böylelikle öğrencilerin sporla birlikte zayıf yanlarını geliştirirken bir yandan da fazla enerjilerini atarak derslerine daha çok adapte olmaları sağlanmaktadır.

BECERİ GELİŞTİRME

Kariyer, meslek ve yaşam becerileri arasında ayrım yapmayı öğrenen öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda kendilerine en yakın hissettikleri yolları seçmeye teşvik edilmektedir.

YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK

Yaratıcılık, günümüzün karmaşık zorluklarını çözmenin anahtarıdır. Bilişim Koleji kendine özgü uyguladığı yaratıcılık geliştirme programı ile öğrencilerin deneye dayalı ve teorik yaklaşımlarla problem çözmede yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olur.

SANAT

Ünlü ressam Salvador Dali’nin de söylediği gibi “Çizim, sanatın dürüstlüğüdür” ilkesiyle sanatı en az akademik başarı kadar ön planda tutar. Böylelikle Bilişim Koleji kampüslerinde, öğrencilerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri hedeflenmektedir.

"</p

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

Karar verme, eleştirel düşünme, etkili iletişim ve problem çözme becerileri önemlidir. Böylece öğrencilerin liderlik, kişisel gelişim ve sorumluluklarını artırmalarına olanak tanır. Bilişim Koleji, öğrenci konseyleri ve okul başkanlığı gibi seçimlerle öğrencilere yüksek düzeyde etkileşim ve yenilik yapma fırsatları sunar.

EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Ankara’nın en iyi kolejlerinden biri olan Bilişim Koleji, liderlik vasfına sahip bireyler yetiştirmektedir. Aynı zamanda bireylerin evrensel değerlerine de duyarlı olması sağlanmaktadır. Öğrenciler, toplum refahı, karşılıklı kültürel saygı ve barışa duyulan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunun bilincine vararak hareket etmektedir.

 

TOPLUM VE BAKIM

Çocukları geleceğin sosyal sorumluluk sahibi vatandaşları olarak yetiştirmeyi amaçladığımız kampüslerimizde öğrenciler çevreye, topluma ve topluma karşı farkındalık yaratmak için hem okulda hem de toplumda çeşitli faaliyetler ve projeler üstlenmeye teşvik edilir.