Bilişim Koleji | Cevher Sistemi - Ankarada En İyi Kolejler - Bilişim Koleji

Cevher Sistemi

Bilişim Koleji kampüslerinde uyguladığımız 9 Cevher Modeli ile öğrencilere çok yönlü karakter gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan dinamik bir çerçeve sunmaktayız. Uluslararası eğitim yaklaşımlarının en iyilerini birleştirdiğimiz 9 Cevher Modeli, sadece akademik anlamda başarıyı değil temel değerlerimizi de kapsamaktadır.

9 Cevher Modeli İle Tam Başarı

Uyguladığımız 9 Cevher Modeliyle, günümüz dünyasındaki başarının sadece sınav başarısı sayılmasından ziyade öğrencilerimizin yaratıcı, girişimci ve yetenekli yönleriyle de tam başarı sağlamasını amaçlıyoruz. Bilişim Kolejlerinin Ankarada en iyi kolejler arasında olmasını sağlayan ve yenilikçi kılan şey, geliştikçe öğrenciler ile evirilmesini sağlayan dengeli, yaşa uygun ve uyarlanabilir yaklaşımıdır.

9 Cevher Modeliyle anasınıfından itibaren öncelikle evrensel değerler, etik, disiplin, yaratıcılık ve kişilik gelişimi üzerine odaklanılırken ilkokul ve ortaokul gibi diğer düzeylerde akademik başarı, liderlik ve girişimcilik becerileri gibi kariyer planlaması üzerine odaklanılmaktadır.

Bilişim’in kendine özgü müfredatıyla ilerleyen öğrenciler,  sürekli olarak kendilerini keşfederler ve öğrenme ufkunu genişletirler. Sporcu ya da sanat ruhuna sahip öğrenciler ise yine 9 Cevher Modeliyle tam anlamıyla desteklenmektedir.

Bilişim Kolejinde uygulanan 9 Cevher Modeli şu şekilde sıralanmaktadır:

AKADEMİK MÜKEMMELLİK

Uluslararası kabul görmüş 9 Cevher Modelinin Ankarada en iyi kolejler arasında sadece Bilişim Koleji tam anlamıyla kullanmaktadır. 9 Cevher Modelinin başında gelen akademik mükemmellik ile öncelikle öğrencilerin bilgi seviyeleri belirlenir. Düzeyine göre eksikleri olan her bir öğrencinin eksikleri giderilir. Eşit seviyelere getirilen öğrencilerin sınıf dışarısında da bilgi paylaşımını kolaylaştırması adına bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların başında ise proje tabanlı takım çalışmaları gelmektedir.

KİŞİSEL GELİŞİM

Öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek için özel bir çaba harcayan Bilişim Koleji, Ankarada en iyi kolejler arasındaki üstün başarısını kanıtlamış bir kurumdur. Bilişim’de, öğrencilere güven ve ekip çalışması yapılarak karakter gelişimi kaliteli bir şekilde tamamlanmaktadır. Öğrencilerin çeşitli yönlerini geliştirmeye odaklanmış benzersiz öğrenme fırsatlarıyla kendini ifade edebilen, özgüveni yüksek ve başarışı bireyler yetiştirmektedir.

SPOR MÜKEMMELLİĞİ

Bilişim Kolejlerinde akademik eğitim kadar spor mükemmelliğine de önem verilmektedir. Güçlü bir zihnin güçlü vücuttan geleceği düşüncesiyle her öğrenci kendi yetenekleri doğrultusunda bir spor dalına yönlendirilir. Böylelikle öğrencilerin sporla birlikte zayıf yanlarını geliştirirken bir yandan da fazla enerjilerini atarak derslerine daha çok adapte olmaları sağlanmaktadır.

BECERİ GELİŞTİRME

Kariyer, meslek ve yaşam becerileri arasında ayrım yapmayı öğrenen öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda kendilerine en yakın hissettikleri yolları seçmeye teşvik edilmektedir.

YARATICILIK VE YENİLİKÇİLİK

Yaratıcılık, günümüzün karmaşık zorluklarını çözmenin anahtarıdır. Bilişim Koleji kendine özgü uyguladığı yaratıcılık geliştirme programı ile öğrencilerin deneye dayalı ve teorik yaklaşımlarla problem çözmede yenilikçi yaklaşımlar geliştirmelerine yardımcı olur.

SANAT

Ünlü ressam Salvador Dali’nin de söylediği gibi “Çizim, sanatın dürüstlüğüdür” ilkesiyle sanatı en az akademik başarı kadar ön planda tutan Bilişim Koleji kampüslerinde, öğrencilerin yaratıcılıklarını keşfetmeleri hedeflenmektedir.

GİRİŞİMCİLİK VE LİDERLİK

Karar verme, eleştirel düşünme, etkili iletişim ve problem çözme yetenekleri, öğrencilerin sorumluluk ve yetki sahibi olmalarını, etkin lider olmalarını ve kişiler arası becerilerini geliştirmelerini sağlar. Bilişim Kolejinde oluşturulan öğrenci konseyleri, okul başkanlığı gibi seçimler öğrencilerin daha yüksek seviyelerde etkileşime girmesine, etkileşime girmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olur.

EVRENSEL DEĞERLER VE ETİK

Liderlik vasfına sahip bireyler yetiştiren Bilişim Kolejlerinde, aynı zamanda bireylerin evrensel değerlerine de duyarlı olması sağlanmaktadır. Öğrenciler, toplum refahı, karşılıklı kültürel saygı ve barışa duyulan ihtiyacın ne kadar önemli olduğunun bilincine vararak hareket etmektedir.

TOPLUM VE BAKIM

Çocukları geleceğin sosyal sorumluluk sahibi vatandaşları olarak yetiştirmeyi amaçladığımız kampüslerimizde öğrenciler çevreye, topluma ve topluma karşı farkındalık yaratmak için hem okulda hem de toplumda çeşitli faaliyetler ve projeler üstlenmeye teşvik edilir.

  • Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

    Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2017 ve 2018 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.

  • Attend Our Admissions Open House on November 11
    LEARN MORE
    close-image