Öğrenci merkezli hareket eden Ankaradaki en iyi özel okullar arasındaki Bilişim Koleji olarak bizim için, Eğitim Koçluğu sistemi önem arz eden hususların başında gelmektedir. Bizim için başarısız öğrenci yoktur! Sadece kendine güvenmeyen öğrenci vardır. Herkesin kendine özgü bir potansiyeli vardır ve bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin içlerindeki ışığın bilinciyle hareket ederek Ankaradaki okullar içerisinde rehberlik eğitimine yeni bir boyut kazandırmaktayız.

Eğitim Koçluğu Sistemi

Eğitim koçluğu Ankaradaki en iyi özel okul arasında Bilişim Kolejinde öğrencilerin, sadece sınavlardan yüksek not alma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini destekler. Hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. Ne yazık ki Ankaradaki okullar arasında eğitim hizmeti veren birçok kurum, öğrenci koçluğu kavramının önemini anlayamamaktadır.

En başarılı özel okullar denince ilk akla gelen Bilişim Kolejinde eğitim felsefemiz ile, öğrencilerimizin içindeki cevheri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Öğrenci koçluğu sisteminin bilincinde olan Bilişim Kolejinde öğrencinin;
 • Okul başarısını artırmayı,
 • Kendine uygun hedefler seçmesini,
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
 • Zamanı doğru kullanmasını,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartmasını,
 • Doğru iletişim kurmasını,
 • Kendine güvenini geliştirmesi hedeflenir.

Eğitim koçları, öğrencilerimizi okul sonrasındaki hayatlarına hazırlarken onların kendi içlerinde dengeyi bulabilmelerinde de yardımcı olur.

Sadece derslere odaklanmak öğrencilerimizin dışarıda akıp giden hayatı kaçırmalarına neden olabilir. Bu noktada devreye giren eğitim koçları öğrencilerimize; dersler, aile, sosyal hayat ve spor gibi aktiviteler arasında nasıl denge kuracaklarını öğretir. İleri ki yaşamlarında bu, öğrencilerimizin özel hayat ve iş hayatı arasında dengeyi kolaylıkla bulabilmelerini sağlar.

Ankaradaki en iyi özel okullar arasında yer alan Bilişim Kolejlerinde, her öğrencimizle ayrı ayrı ilgilenen öğrenci koçları vardır. Bu uzmanlarımız öğrencilerimizin kendini tanımasından soru sorma becerisini kazanmasına kadar birçok fayda sağlamaktadır. Ankara özel okul Bilişim Kolejinde öğrenci koçları öğrencilerimizin;

 • Kendini tanımasında yol gösterir.
 • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için doğru strateji belirlemesine yardım eder.
 • İstek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine olanak tanır.
 • Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
 • Etkin ve doğru çalışma sistemini öğrenmesine yardımcı olur.
 • Zaman yönetimi ile, etkili bir program oluşturabilme ve bu programa uyabilme yeteneği kazandırır.
 • Soru sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini ortaya çıkarması ve kullanması gerçekleşir.
 • Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer tüm bireylerle etkin bir iletişim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Dersleri ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar.

Bu şekilde öğrencilerimize daha dengeli, daha mutlu, öz güveni yüksek ve başarılı olmanın yollarını açmış olurlar.

Öğrencilerimize neyi yaptığını, neyi yapmak istediğini, nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini fark etmesini sağlayacak çalışmalarla öğrencilerin ihtiyaçları belirlenir. Eğitim koçluğu Ankara içerisindeki kolejlerimizde uygulanan sistemde asıl amaç, öğrenciler adına herhangi bir adım atılması değildir. Koçlarımız tarafından öğrencilerimize neyi yapması gerektiği söylenmez ya da tavsiyelerde bulunulmaz.

Değişim kişiseldir ve bu değişimi öncelikle öğrencilerimizin kendisinin istemesi amaçlanır. Öğrencilerimizin istekleri doğrultularında belirlenene haritalar çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceklerini kendileri çizerler. Bu sayede karar verme becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenci koçları tarafından her anlamda hayata hazırlanan öğrencilerimiz, başarıya giden yolu daha hızlı ve emin adımlarla çıkmayı öğrenirler. Ankaradaki en iyi özel okul olan Bilişim Koleji olarak, öğrencilerimizi yakından takip etmekteyiz.

Eğitim koçluğu Ankara projesiyle öğrencilerin içlerinde bulunan potansiyelin farkına varmaları ve bu sayede geleceklerine yön verirken doğru kararlar almaları sağlanır.