Öğrenci Tanıma Rehberi

Öğrenci tanıma rehberi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel programlar ve ileri ki seviyede meslek seçimleri konusunda yardımcı olabilmek için önemlidir. Öğrenciyi tanıyan öğretmenler, onların zayıf ve güçlü yönlerinin, ilgi, tutum ve değer yargıları hakkında bilgi sahibi olabilir. Öğrendiği bilgilerle öğrenciye en doğru şekilde yaklaşan öğretmenlerimiz, öğrenciyi karşılaşabileceği yeni durumlara en iyi şekilde hazırlamaktadır. Ancak özellikle ilköğretim döneminde öğrenciyi tanımak hiç kolay değildir. Bilişim Koleji bünyesinde görev alan öğretmenlerimiz Ankarada özel okullar arasında en başarılı öğretmenlerdir. Öğrenci tanıma rehberinde öğretmenlerin amacı, öğrencinin önce kendini sonra çevresel olanaklarını tanımasıdır. Çevresindeki olanakların bilincine varan öğrenci, kendisine sunulan kaynaklardan en iyi şekilde yararlanacaktır.

Ankarada özel okullar, kolej okulu, Ankara kolej, Ankara özel okullar başarı sıralaması, en iyi kolejler, en başarılı kolejler

ÖĞRENCİYİ TANIMA REHBERİNDE ELE ALINAN KONULAR

  • Öğrencinin ailesi ve aile ilişkileri
  • Kendi bedensel gelişimi ve sağlığı
  • Zihinsel ve dilsel gelişimi
  • Toplumsal- duygusal gelişimi
  • Okul eğitimi ve başarı durumu
  • Okul dışı etkinlikleri
  • İlgi ve becerileri
  • Geleceğe yönelik planları
  • Mesleki eğilimleri gibi ana başlıkların cevapları öğrenci tanıma rehberinin haritası olmaktadır. Bu başlıklardan bazıları ikili görüşme esnasında sorulabilirken bazıları direk sorulamamaktadır. Bu yüzden öz geçmiş niteliğinde hazırlanan anket ile öğrenci ve ailesi hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt bulunur. Ancak öğrenci tanıma rehberindeki önemli nokta toplanan bilgilerin doğru analiz edilmesidir.

Öğrenci tanıma rehberi konusunda uzman öğretmenler, Ankarada özel okullar arasında Bilişim Kolejinde bulunmaktadır. İyi analiz edilen bir öğrencinin hem akademik anlamada hem de kültürel anlamda gelişmemesi söz konusu değildir. Öğrencinin ne istediğini bilerek ona yaklaşan öğretmenler her zaman daha başarılı olmuştur.

Ankara özel okullar başarı sıralaması içerisinde en iyi kolejler arasında olan Bilişim Kolejinde, özellikle eğitim koçluğu sistemiyle öğrencilerin doğru tanınması sağlanmaktadır. Yapılan test ve analizlere bağlı olarak öğrencilerin iyi oldukları veya geliştirilmesi gereken özellikleri saptanmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin yönlendirilmesi yapılmaktadır.

Öğrenci tanıma rehberi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitsel programlar ve ileri ki seviyede meslek seçimleri konusunda yardımcı olabilecektir.

Öğrenci tanıma rehberi sayesinde sadece öğretmenlerin öğrencileri tanıması değil, öğrencilerin kendilerini de daha iyi anlamaları sağlanmaktadır. Kendisini çok daha iyi tanıyabilme olanağı bulan öğrencinin bu sayede kendisine olan güveni artmaktadır. Kendi isteklerini ve gelecekten beklentilerini daha iyi görebilen öğrenciler bu sayede kariyer odaklı çalışmalar yürütebilmekte ve planlı bir şekilde ilerleyebilmektedir.

Ankara kolej okulu arasında en iyi kolejler içerisinde yer alan Bilişim Eğitim Kurumlarında temel hedef, öğrencilerin kendilerini iyi bir şekilde ifade edebilen ve ne istediğinden emin bireyler olarak yetişmesidir. Bu amaçla yürütülen çalışmalardan biri olan öğrenci tanıma rehberi, öğrencilere kişiselleştirilmiş eğitim sunulmasında da büyük rol oynamaktadır.