Günümüzde eğitim kurumları, öğrencilere sadece akademik bilgileri aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda etik değerlerle donanmış, karakterli ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak bir anlayışı benimsemektedir. Bu bağlamda, değerler eğitimi ve karakter gelişimi, kurumlar için önemli bir rol oynamaktadır. Bilişim Koleji olarak bizler de, öğrencilerimizin başarılarına katkı sağlayacak etik değerleri öncelikli olarak vurgulayan bir eğitim anlayışını benimsemekteyiz.

Değerler eğitimi, öğrencilere doğruyu ve yanlışı ayırt edebilme, empati kurabilme, sorumluluk alma, hoşgörülü olma gibi önemli karakter özelliklerini kazandırmayı amaçlar. Bu değerler, öğrencilerin akademik başarıları kadar sosyal ve duygusal gelişimlerine de olumlu yönde etki eder. Bilişim Koleji olarak, etik değerlerin başarıya katkısını en iyi şekilde anlatmak ve öğrencilerimizi bu değerlerle donatarak geleceğe hazırlamak için çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları düzenlemekteyiz.

Bilişim Koleji’nde değerler eğitimi, sadece derslerde verilen bilgilerle sınırlı kalmaz. Okulumuzdaki her etkinlik, proje ve faaliyet, öğrencilerimizin etik değerleri içselleştirmesine katkı sağlayacak şekilde tasarlanır. Öğrencilerimize sorumluluk bilinci, dürüstlük, saygı, hoşgörü gibi değerleri aşılamak için öğretmenlerimiz ve rehberlik ekibimiz yoğun bir şekilde çalışır. Ayrıca, bu süreç içinde velilerimizin de desteği büyük önem taşır. Bu nedenle, velilerimizle sık sık iletişim halinde olur, etkinliklere katılımlarını sağlarız.

Bilişim Koleji olarak, etik değerleri önemseyen, karakterli ve sorumluluk sahibi bireylerin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizi destekleyerek, onların akademik başarıları yanında sosyal ve duygusal açıdan da gelişmelerini sağlamaya özen gösteriyoruz.

Sonuç olarak, Bilişim Koleji olarak bizler, öğrencilerimizin başarılarına değerler eğitimiyle ulaşacaklarına inanıyoruz. Etik değerleri benimseyen, karakterli ve topluma faydalı bireylerin, geleceğin liderleri olacağına inancımız tamdır. Karakter gelişiminin, öğrencilerimizin başarılarına olumlu katkı sağladığına şahit olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Siz de Bilişim Koleji ailesine katılarak, çocuğunuzun etik değerlerle donanmış bir birey olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayabilirsiniz. Unutmayın, karakter gelişimiyle dolu bir geleceği birlikte inşa ediyoruz!

BİLİŞİM KOLEJİ

Yorum Yap

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.