En iyi okullar başarı sıralaması 2021 içinde ilk sırada olan Bilişim Koleji evrensel değerleri öğreterek birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyor.

İnsanlar arasındaki reel iletişim zaman kıtlığı ve sosyal medya nedeniyle giderek zayıflamakta. Akıllı telefonlar, televizyon ve internetin de etkisiyle kişilerin birbirlerine olan saygı, hoşgörü ve anlayış minimuma inmekte. Bu noktada istatistiklerle de sabit ki;  genel insani ilişkilerde büyük ölçüde yozlaşma görülmekte. Yaşanan bu süreç değerler eğitimi uygulamasının gerekliliğini bir kez daha hissettiriyor. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olarak, öğrencilerimize değerlerimizi öğreterek; sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz.

 

Evrensel değerleri öğrencilerimize okul öncesi dönemden itibaren öğretmeye başlıyoruz. Öğrencilerimizin; demokrasi, özgürlük, insan hakları ve adalet gibi kavramları  hayat felsefesi haline getirmeleri amacıyla çalışıyoruz. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olarak öğrettiğimiz değerlerle, topluma faydalı iyi birer insan olacak nesiller yetiştiriyoruz

DEĞERLER EĞİTİMDE ANKARADAKİ ÖZEL OKULLAR ARASINDA BİLİŞİM KOLEJİ FARKI!

Kişilik ve karakter insanlar tarafından öteden beri karıştırılan iki kavramdır. Bilişim Koleji olarak biz, değerler eğitimi ile öğrencimizin kişiliğini değiştirmeyi değil;

Çocuğun yaratılışıyla beraber getirdiği, kendisinde var olan potansiyel karakter özelliklerinin en iyi taraflarını ortaya çıkarmayı, canlandırmayı, yenilemeyi ve her daim taze tutmayı amaçlıyoruz. Toplum değerlerine sahip çıkan, kazandığı değerleri koruyabilen, güzel ahlâklı bireyler kazandırdığımız Bilişim‘de Ankaradaki özel okullar arasında değerler eğitimini en başarılı şekilde vermekteyiz.

Değerler eğitimi ile kalbe, zekâya ve irâdeye hitâp etmeye çalışmaktayız. En iyi kolejler arasındaki Bilişim Koleji olarak amacımız, iyiliği sevdirmek ve tanıtmaktır.

Ankara özel okulları içinde farkını ortaya koyan Bilişim Koleji fen ve doğa kulübü ile çocuklarımızın doğa olaylarını anlamlandırmasını sağlıyor.

DEĞERLER EĞİTİMİNDE NELER YAPIYORUZ?

Değerler eğitimi ile Ankaradaki özel okullar arasında en iyi kolejler arasında yer almaktayız. Bu noktada uyguladığımız farklı çalışmalarla değerlerimizin kalıcı bir şekilde öğrenilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz.

 • Temel Değerlerimiz programı ile her hafta bir değer uyguluyoruz.
 • Çocuklarımızın kazandığı değerleri davranışa dönüştürmeleri için her hafta kazanılan değerle ilgili aktiviteler gerçekleştiriyoruz.
 • Okul öncesi gruplara değerlerimizi tanıtacak çalışmalar yapıyoruz.
 • Ailelerle iletişime geçiyor; onlarla iş birliği içerisinde bireysel değerler eğitimi uyguluyoruz.
 • Kazandırılan değerle ilgili aileyi de bilgilendirerek okulda ve evde paralel yürüyebilecek şekilde eğitim yapıyoruz.
 • Bu bağlamda bireysel uygulamalar ve grup çalışmaları yapıyoruz.

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇOCUKLARA NELER KAZANDIRIYOR?

Değerler eğitimi her şeyden önce, çocukların çocuk çağındaki ve ileri yaşamlarındaki sosyal hayatlarını düzenlemekte. Estetik, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve mantıksal tüm değerleri öğrenerek;  kişiler arası bağlılıkları artmakta ve aile bağlarını güçlendirmekte.

 • Çocukların çocuk çağındaki ve ileri yaşamlarındaki sosyal hayatını düzenliyor.
 • Estetik, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve mantıksal tüm değerleri öğreniyorlar.
 • Kişiler arası bağlılığı artırıyor, aile bağlarını güçlendiriyor.
 • Bireysel ve toplumsal şiddetin önlenmesini sağlıyor.
 • Çocuklar çevre konusunda bilinçleniyor ve ekolojik duyarlılıkları gelişiyor.
 • Öğrenciler zararlı madde ve kötü alışkanlıkların olumsuz sonuçları konusunda bilinçleniyor.
 • Dürüstlük, sorumluluk, adalet, doğruluk, yardımseverlik gibi iyi ve güzel kavramları özümsüyorlar.
 • Milli, manevi ve dini değerleri öğreniyor ve onlara sahip çıkıyorlar.
 • Davranışlarında akıl ve kalbi birlikte ve uyum içinde çalıştırarak karar veriyorlar.

Bireysel ve toplumsal şiddetin önlenmesi için çocukların sahip olduğumuz değerleri bilmeleri büyük önem taşımakta. Yaptığımız çalışmalarla  çocuklar çevre konusunda bilinçleniyor ve ekolojik duyarlılıklarını geliştiriyorlar. Değerler eğitimi derslerimizde de Ankara’da eğitimi en iyi kolej olmaktayız.

İşte bizi biz yapan ve her bireyde olması gereken mutlak değerlerimiz:

Öğrencilerimiz zararlı madde ve kötü alışkanlıkların olumsuz sonuçları konusunda bilinçlenirken bir yandan da dürüstlük, sorumluluk, adalet, doğruluk, yardımseverlik gibi iyi ve güzel kavramları özümsemekteler. Okul öncesi dönemde başladığımız değerler eğitimi derslerimizle; dürüst, güvenilir, adaletli, cömert, nazik, hoşgörülü, yardımsever, tatlı dilli ve güler yüzlü bireyler yetiştiriyoruz.

En iyi kolejler arasında yer alan Bilişim Kolejinde, toplum değerlerine sahip çıkan ve değerler kazanan bireyler yetiştirerek Ankaradaki özel okullar arasında zirveye yerleşiyoruz. Biz uygarlığın güzel ahlakla ayakta kaldığının bilincinde olarak,  kendimizi; erdemli, kişilikli, sorumluluk, karakter ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeye adadık. Velilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde değerler eğitimi sürecinde öğrencimize güçlü birer model oluyor; ahlaki gelişim yolculuğunda iyiliğe doğru yol alıyoruz.

Uygulamış olduğumuz değerler eğitimiyle ilgili detaylı bilgiye video üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap