Bilişim Koleji Etütler

Bilişim Koleji olarak etüt çalışmalarına önem veren bir kurumuz. İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde etüt hususunda öğrencilerimize hem bireysel, hem de grup etüdü olarak destek sağlıyoruz. Etüt nedir diye soracak olursanız, herhangi bir konuda yapılan araştırmadır. Aynı zamanda ön çalışma ve öğrencilerin gözetmen eşliğinde ders çalışmasına verilen isimdir.

Bilişim Kolejinde verdiğimiz etütlere kısaca, okul müfredatına paralel yürütülen Okul Sonrası Destek Eğitimi diyebiliriz.

Bilişim Kolejinde verdiğimiz etütlerle kısaca, okul müfredatına paralel yürütülen Okul Sonrası Destek Eğitimi diyebiliriz. Aynı zamanda bu eğitimi en yararlı şekilde veren Ankara başarılı kolejler arasında yer almaktayız. Böylece okulun bitiminden itibaren başlayıp saat 18.00’e kadar devam eden öğrencilerimiz tecrübeleri öğretmenler eşliğinde ödevlerini tamamlarlar. Sadece ödev yapmakla kalmayıp gün içerisinde öğrendiği bilgileri tekrar eder ve bir sonraki ders için hazırlık çalışmaları yaparlar. Bu yüzden yapılan çalışmalar için seçilen en uygun ortam etüt sınıflarıdır.

Etüt çalışmaları öğrencilerde, öğrendiği bilgileri sentez edebilme donanımı sağlar. Aynı zamanda bilimsel düşünebilme ve sorumluluk duygusunu kazandırmaktadır. Öğrenciler, etüt çalışmaları neticesinde neyi neden yaptıklarının bilincine varırlar. Bu bilinci aşıladığımız öğrencilerimizin başarısıyla da bizler, Ankara başarılı kolejler arasında ilk sırada yer almaktayız.

Matematik, İngilizce, Türkçe ve Fen Bilimleri alanında bireysel ve grup etütleri takviyesinde bulunuyoruz. Bu öğrencinin isteğine bağlı olduğu gibi, rehberlik servisimizin belirlemiş olduğu durumları da kapsar. Aynı zamanda öğrencinin eksiklerine yönelik zorunlu etütler de olabilmektedir. Öğrencilerimizin konforlarını düşünerek hazırladığımız etüt sınıflarımızda 8. sınıf öğrencilerimiz ise soru çözümü ve tekrar yaparlar. Liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, sadece hafta içi değil cumartesi günleri de öğretmen gözetiminde etüt çalışmaları yapmaktadır.

Bilişim Koleji, etüt çalışmalarına ağırlık vererek öğrencilere bireysel ve grup etütleri ile destek sunar. Bu etütler, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarını sağlar. Böylece bilgiyi sentezlemelerini ve sorumluluk duygusunu kazanmalarını amaçlar. Öğrenciler, etütler sayesinde öğrendikleri bilgileri pratiğe döker ve soru çözümleriyle konuları pekiştirirler. Matematik, İngilizce, Türkçe ve Fen Bilimleri alanlarında yapılan etütler öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Bilişim Koleji, etüt çalışmalarıyla öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunarak Ankara’nın önde gelen kolejleri arasında yer almayı sürdürmektedir.