Biliyoruz ki eğitim, uzun soluklu uğraş olmasının yanında ülkemizin milli ve manevi açıdan gelişiminde büyük bir öneme sahiptir. Nitelikli bir eğitim, nitelikli bir yaşamın ve geleceğin güvencesidir. İyi bir üniversiteye ve güzel bir hayata giden yol ancak iyi bir liseden geçmektedir. Bilişim Koleji olarak çalışmalarımızın esasını da bu anlayış oluşturmaktadır. Bizim kolej liseler arasında Ankaranın en iyi özel liseleri listesinde yer almamızı sağlayan etken de tüm bu çok yönlü çalışmalarımızdır. Bilişim Anadolu ve Fen Lisesi, MEB’in genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda Ankara Özel Anadolu Lisesi arasında yer almaktadır.

Kaliteli eğitim öğretimi hedefleyen Bilişim’de velilerimiz ve öğrencilerimizle etkili iletişime geçerek okulumuza karşı aidiyet duygusunu geliştiren bir ortam sağlamaktayız. Sürekli olarak gelişen, değişen zamana akademik ve sosyal açıdan hazır, hoşgörü ve sevgi ile iletişime geçebilen öğrenciler yetiştirmekteyiz. Düşüncelerini özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirdiğimiz Bilişim’de öğrencilerimizin akademik eğitimini en kaliteli şekilde tamamlayabilmesi adına gereken tüm koşulları sağlıyoruz. Kolej liseler arasından kolej seçimi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken noktalar vardır. Ankara Özel Anadolu Lisesi arasında eğitim kalitesiyle ön plana çıkan Bilişim Anadolu ve Fen Lisesi olarak, öğrencilerimize iyi bir gelecek sunmaktayız.

Ankaranın En İyi Özel Liseleri Arasında Bilişim Koleji Farkı Bilişimde Eğitim Felsefesi

Bilişim ailesi olarak nasıl bir insan yetiştirmesi gerektiğinin bilincinde, öğrencilerinde ne tür özellikler biriktirmesi gerektiğinin farkında, bu özellikler ile gençlerin, ailelerin, toplumun beklentilerini de karşılayarak sağlam bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda vizyon, misyon ve değerler doğrultusunda, öğrenme öğretme ortamı düzenlenir. Geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön vererek, manevi değerlerimizi benimseterek, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp zevkli ve ilgi çekici hale getiriyoruz. Zenginleştirilmiş öğretim yöntemlerini benimseyerek yaratıcılıklarını ortaya çıkaran nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Teknolojiyi bir amaç olmaktan ziyade bir araç olarak kullanıyoruz. Bireysel farklılıkları göz önünde tutarak her çocuk özeldir anlayışıyla kişiye özgü eğitim ve meslek yönlendirmesi yapıyoruz.

Ankara Özel Anadolu Liseleri Arasında Geleceğe Yön Veren Rehberlik Anlayışı

Bilişim Koleji, her yıl düzenlenen bursluluk sınavları ile birçok öğrencinin burslu ya da indirimli olarak kolej eğitimi almasına olanak tanımaktadır. Ankara özel okullar lise bursluluk sınavları, öğrencilerin kaliteli eğitim görerek geleceklerine yön verirken onların yanında yer almaktadır. Bilişim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak, akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini desteklemekteyiz.

Bilişim Koleji, her yıl düzenlenen bursluluk sınavları ile birçok öğrencinin burslu ya da indirimli olarak kolej eğitimi almasına olanak tanımaktadır. Ankara özel okullar lise bursluluk sınavları, öğrencilerin kaliteli eğitim görerek geleceklerine yön verirken onların yanında yer almaktadır. Bilişim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak, akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini desteklemekteyiz.

Bilişim Kolejinin ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar verdiği eğitim öğretim ile öğrencilerimizin geleceğini kendi yetenekleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Başarısı kanıtlanmış, deneyimle ve titizlikle örülmüş özel bir eğitim programı yürüten Bilişim’de her öğrenci özeldir. Bilişim Anadolu ve Fen Lisesinde sadece bir öğrenciye değil tüm öğrencilere eşit yaklaşılmaktadır. Her öğrencimizin kaliteli üniversitelere yerleşmesi için özel çalışmalar hazırladığımız kolej lise olan Bilişim’de öğrencimizin kendi kapasitelerinin en üst seviyesine ulaşmasını sağlamaktayız. ankara-ozel-liseleri

Lise dönemini önemli kılan noktalardan birisi öğrencilerin kendi kimliklerini keşfettikleri bir dönem olmasıdır. Bilişim ailesi olarak bu yolculukta  Rehberlik ile  öğrencinin  sorumluluk almaları sağlanmaktadır. Bunu yaparken de takibin ve sürekliliğin bilincinde olarak öğrencileri aynı değil farklı kılma anlayışına sahibiz. Aynı zamanda eğitimin sadece öğretmenlerin işinin olmadığı bilinciyle veliyi de aktif  hale getiren Eğitim koçluğu ve Rehberlik faaliyetleri yapılmaktadır. Veli ile düzenli iletişim kurularak onlara yönelik eğitim faaliyetleri ile veli eğitime dâhil edilmektedir. Böylece “veli-okul-öğrenci” üçlü sac ayağının daha sağlam temellere oturtulması sağlanmaktadır.

Ankara Özel Anadolu Liseleri arasında mesleki yönden yürüttüğümüz rehberlik faaliyetleri sayesinde, öğrencileri geçecekleri bir üst kuruma hazırlamaktayız. Düzenlediğimiz kariyer günleriyle ilgi ve kariyer testleri yaparak öğrencilere yönlendirmelerde bulunmaktayız. Kendi kariyer hedeflerini belirleyen öğrencilere, bölüm ve üniversite tercihlerinde yardımcı olmaktayız. Uyguladığımız mesleği gözlem programlarıyla öğrencilerin kendi kariyer hedeflerine ulaşmaları için çalışmalar yürütmekteyiz.

Okulumuzda yürüttüğümüz Eğitim Koçluğu ve Rehberlik faaliyetleri ile öğrencilerimizde insanı ve kendini bilen bir anlayışı geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrencileri öncelikli olarak kendi yapabileceklerine inandıran, disiplinin yüksek başarı için vazgeçilmez bir unsur olduğunu kavratan çalışmalar yürütmekteyiz. Hangi yüzyıla uygun olarak projeler geliştirmeleri gerektiği düşüncesini aşılarken, içlerinde barındırdıkları potansiyellerin de farkına varmalarını sağlıyoruz. Yürüttüğümüz bu projeler de bizi kolej liseler arasında öne çıkarmaktadır.

Öğrencilerimizin başka hiçbir takviye kursuna gereksinim duymadan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı hazırlıklarını tamamlamalarını ilke edinmekteyiz. Bu konuda Ankara Özel Anadolu Lisesi olarak hazırladığımız TYT ve AYT programları, öğrencilerimizin sınavlardaki başarılarını artırmaktadır. Her öğrencimizi ayrı ayrı takip eden “eğitim koçları” gereken akademik desteği sağlarken, velilerimizi de sürekli bilgilendirerek süreçten haberdar etmektedir.

Öğrenci Başarısının Takibi

Biz, her öğrencinin başarılı olabileceğine inanıyoruz. Lisenin ilk yıllarından itibaren her öğrencinin akademik gelişimini bireysel olarak takip ediyoruz. Sürekli gelişim anlayışıyla öğrencilere bireysel hedefler verilerek, Öğrencilerin hedeflerine yönelik başarı grafiğini takip ediyoruz, Öğrenci başarısının artırılması gereken derslerde çözümler üreterek, her öğrencinin başkasıyla değil kendisiyle yarışmasını amaçlıyoruz, Tam öğrenme için pekiştirme ve tekrar amacıyla ihtiyaca göre bireysel veya grup eğitimleri ile çocuklarımızı destekliyoruz.

Çok Yönlü Eğitim Anlayışı

Okulumuzda sadece akademik olarak değil, gencin çok yönlü gelişimi için olanaklar sunulmaktadır. Öğrencilerin: Yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır, spor, sanat ve sosyal alanlarda yeteneklerini geliştirmeyi , ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalarda kendilerinin yönettikleri projeleri sunmaları için elimizden geleni yapıyoruz, İyiliğin bulaşıcı olduğu bilinciyle sosyal yardım projelerine katılımlar gerçekleştirerek, mantık ve analitik düşünme anlayışları geliştirmeyi hedefliyoruz.

Uzman Eğitim Kadrosu

Ankaranın en iyi özel liseleri arasında yer alan Bilişim Koleji olarak, uzman öğretmen kadromuzu; hedefleri olan, öz güveni yüksek, çalışma ilkeleri edinen ve kaliteli üniversitelerden mezun olan öğretmenler oluşturmaktadır. Kaliteli öğretmenlerle üniversite sınavlarında çok iyi bir puan alan öğrencilerimiz kendilerine güzel bir gelecek hazırlamaktadır. Daima başarılarıyla gurur duyduğumuz öğrencilerimiz, zorlandığı derslerde de öğretmenleriyle birebir çalışma imkanı bulabilmektedir. Nitelikli yayınlarla her hafta sonu deneme sınavına giren öğrencilerimizin zaman içerisinde sınav stresi de kalmamaktadır. Bu nedenle Ankara Özel Anadolu Lisesi arasında Bilişim Anadolu ve Fen Liseleri başta gelmektedir.

Alanlarında uzman, soru yazarı eğitimci kadromuz; mevcut sınav sisteminin adı her ne olursa olsun, öğrencilerimizi mutlak başarı için hazırlamaktadır. Dershanecilik hayatı boyunca elde etmiş olduğumuz başarıları çoğaltarak devam eden ve kolej liseler arasında yer alan Bilişim Eğitim Kurumları olarak hedefimiz, her öğrencilerimizin en iyi üniversitelere yerleşmesidir.

Eğitim kadromuz, mesleki yeterliliğe sahip ve mesleğini seven, meslektaşlarıyla, velilerle ve öğrencilerle iletişiminde etik ilkelere bağlı, okul yönetimi ile işbirliği içinde olan, kurum kaynaklarını etkili ve verimli kullanan, topluma karşı pozitif ve aktif rol sergileyen, sorumluluklarının bilincinde ve bunları yerine getiren, kişilerdir.

Ayrıca, insan haklarına saygı duyarak adil ve eşit davranan, öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eden, kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle yaşadığı sıkıntıları yansıtmayan bir kişiliğe sahip bireylerdir.

Yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışım  özel okullar başarı sıralaması içerisinde Ankaranın en iyi özel liseleri arasında yer almamızı sağlamaktadır. Çok daha başarılı olmak ve çok daha başarılı öğrenciler yetiştirebilmek adına, çalışmalarımızı anı kalitede artırarak devam ettirmekteyiz.

Okuma Kültürü

Zenginleştirilmiş kütüphanemizle  kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve yazma çalışmaları düzenlenerek öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, Etkin ve düzenlenmiş bir kütüphane ortamında öğrencilerin okumaya karşı ilgileri en üst seviyeye ulaştırılmaya çalışılmaktadır.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil eğitimi şüphesiz önem verilmesi gereken konulardan biridir. Ankara özel okullar lise arasında yer alan okulumuzda, yabancı dil eğitimini uygulamalı olarak öğretmekteyiz. Dili rahatça kullanıp kelime ve cümle kalıplarına hâkim olabilecek uygun kaynak kitaplar ve hikâyeler okutulmaktadır. Okulumuzda yabancı dil müfredatı öğrenci seviyelerine uygun olarak verilmektedir. Ankara özel okullar lise eğitiminde öğrencinin yabancı dilde dört temel beceri alanını “dinleme, okuma, yazma, konuşma” geliştirmesi hedeflenmektedir. Okulumuzda İngilizce eğitimi öğrenciyi uluslararası sınavlara hazırlayacak düzeydedir.

Evrensel Değerler

Lisemizin öncelikli amacı iyi bir insan yetiştirmektir. Hem bulunduğumuz toplumun değerlerini hem de evrensel değerler kazandırılmaktadır. Ankara Özel Anadolu Liseleri arasındaki okulumuz; ailesine, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeyi ilke edinmiş ve insan haklarına saygılı, farklı kültürlere duyarlı bir eğitim anlayışı geliştirilmiştir. Yaşadığı dünyayı gelecek nesillere miras bırakacağı bilinciyle yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

Doğru Kolej Seçimi, İyi Bir Gelecek

Her anne ve baba çocuğunun iyi bir geleceğe sahip olmasını ve mutlu bir hayat sürmesini ister. Bu konuda ebeveynlerin göz önünde bulundurmaları gereken nokta ise çocuklarının gelecekten beklentileri ve hayatlarını sürdürecekleri meslek seçimidir. Çocukların iyi bir şekilde tanınması ve onlar için gerçekçi hedeflerin konulmasıyla hem başarı hem de mutluluk gelebilir.

Ankara Özel Anadolu Lisesi arasındaki Bilişim Eğitim Kurumları olarak, gelecek iyi önemli bir yol ayrımı olan lise eğitiminde öğrencilerimizin kendilerini ve isteklerini iyi bir şekilde anlayabilecekleri çalışmalar yürütmekteyiz. Seçimlerini doğru bir şekilde gerçekleştirerek, kendileri için en uygun olan seçeneklere odaklanmalarını desteklemekteyiz. Öz güvenlerini yüksek tutmak, yaşam kalitelerini artırmak ve her daim motive olmalarını sağlamak; bu süreç içerisinde alınan doğru kararlarla mümkün olabilmektedir. Öğrencilerin iyi bir lise eğitimi alabilmeleri ve bu süreci başarıyla tamamlayabilmeleri için kolej seçimi önem taşımaktadır.

Mutluluk ve başarı birbirini destekleyen iki kavram olmakla birlikte, mutluluğun başarıyı getirdiği de göz artı edilmemelidir. Başarı, insanlara mutluluk getirse de bu mutluluk kısa süreli olabilmektedir. Ancak mutlu bir insanın gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarının da başarıyla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kolej liseler arasında ön plana çıkan Bilişim Koleji, öğrencilerin mutlu olacakları mesleği seçmelerinde ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerinde yanlarında yer almaktayız.

Ankara Özel Okullar Lise Bursluluk Sınavları İle Bilişimli Olmak Çok Kolay!
kolej bursluluk sınavları, sınav sonuçları, Ankara Lise Bursluluk Sınavları
kolej bursluluk sınavları, sınav sonuçları, Ankara Lise Bursluluk Sınavları

Bilişim Koleji, her yıl düzenlenen bursluluk sınavları ile birçok öğrencinin burslu ya da indirimli olarak kolej eğitimi almasına olanak tanımaktadır. Ankara özel okullar lise bursluluk sınavları, öğrencilerin kaliteli eğitim görerek geleceklerine yön verirken onların yanında yer almaktadır. Bilişim Koleji Anadolu ve Fen Lisesi olarak, akademik başarının yanında öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan da gelişmelerini desteklemekteyiz.

Bursluluk Başvuru

En Başarılı Özel Okul Bilişim Koleji

İngilizce eğitim veren kolejler içinde en iyi özel okul olan okulumuz,  Ankara özel okullar listesi içerisinde zirveye yerleşen ve öğrencilerin kalabalıklar içerisinde kaybolmasına izin vermeyen bir kurumdur. Bursluluk sınavları sayesinde öğrenci başarısının karşılığını alabildiğiniz eğitim-öğretim yuvamız, LGS ve YKS başarısı en yüksek olan okuldur.

X