Robotik Kodlama ile Bilişim Kolejlerinde öğrencilerimiz anasınıfından itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar.

Robotik Kodlama ile Bilişim Kolejinde Öğrencilerimizi Dijital Becerilerle Donatarak, Geleceğin Dijital Dünyasına  Hazırlıyoruz.

Bilişim Kolejlerinde öğrencilerimiz anasınıfından itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışıyorlar. 3D tasarım ve robotik kodlama atölyelerinde kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrencilerimiz, yeni fikirler keşfederken dijital okur yazarlık seviyelerini geliştiriyor ve günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğreniyorlar. Kurumlarımız kolej Ankara sınıflandırmasında 3D, robotik kodlama programlarını kullanmaya başlayan ilk kurum olma özelliğini taşımaktadır.

 

Bu atölyelerimizde öğrencilerimize;

  • Problemleri, çözüm odaklı bir şekilde formüle edebilme,
  • Veriyi mantıksal olarak organize ve analiz edebilme,
  • Teknolojiyi günlük yaşamına sokabilme,
  • Veriyi, model veya simülasyonlar gibi soyutlaştırmalar yolu ile tasarlayabilme,
  • Olası çözümleri ve kaynakları verimli şekilde birleştirerek uygulayabilme,
  • Dijital dünyanı kurallarını bilme ve onları etkin bir şekilde kullanabilme,
  • Birlikte başarma becerilerini geliştirebilme.

Yeteneklerini Kazandırmayı Hedeflemekteyiz

Lego Eğitimi

Lego Education, öğrencileri hayal etmeye, tasarlamaya, üretmeye ve robot sistemini kullanmaya teşvik eden, robot tasarım, robot programlama, gelişim ve aktivite programıdır. Tasarım ve programlama sayesinde, çocuklar problemlere daha hızlı, daha analitik ve pratik çözümler geliştirmeye teşvik edilir. Bu aktivitemizde öğrencilerimizle beraber robotlarını oluşturuyor ve onları kodluyoruz.

3D Tasarım

3D modelleme, sanal ortamda, gerçekte var olan ya da olmayan nesneleri 3 boyutlu olarak görselleştirmeye ve onları değiştirebilmeyi olanak sağlar. 3D Tasarım derslerinde, yardımcı programlar sayesinde öğrencilerimizin önce hayallerini tasarımlara dönüştürmelerini, ardından 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak hayallerini fiziksel hale getirmelerini sağlıyoruz. Bilişim Koleji olarak 3 boyutlu yazıcıları kolej Ankara arasında bünyesine katan ilk kolej olmaktayız.

Kodlama

Bilişim Kolejlerimizde, sorgulayan, eleştiren, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için anasınıfından itibaren kodlama eğitimi ile bu becerilerin temelini atıyoruz. Kodlama sadece bilgisayar bilimleri ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da büyük önem taşır. Çocuklara erken yaşta algoritmik düşünme becerileri kazandırır; yaratıcı düşünme ve problem çözme becerileri gelişir. Erken yaşlarda hayaller kurmaya başlayan öğrencilerimiz, Bilişim Kolejinde sunduğumuz kodlama eğitimi sayesinde kendi hayallerini inşa etmeye başlamaktadır.

Yorum Yap