Ankara özel okulları içinde farkını ortaya koyan Bilişim Koleji fen ve doğa kulübü ile çocuklarımızın doğa olaylarını anlamlandırmasını sağlıyor.

Kuranı Kerim

Kuranı Kerim okumanın öğrenilmesi sonrasında isteyen öğrencilerimiz için online Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma dersleri başlamaktadır. Öğrencilerimizin doğru ve anlaşılır bir telaffuzla Kur’an-ı Kerim okuyabilmeleri amacıyla online Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma atölyesi, alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Ankaradaki okullar içinde kulüp etkinlikleriyle de öne çıkan Bilişim Koleji Kuran-ı Kerim kulübü ile değerlerimizi öğretmeye devam ediyor.

Online Kur’an-ı Kerim Okuma Atölyesi Nasıl İşler, Faydaları Nelerdir?

Online Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma dersleri canlı ve etkileşimli şekilde ilerlemektedir. Derslerimizin temelinde öğrencilerimizin tecvidin anlamını tam olarak kavrayabilmesi hedeflenmektedir. Kur’an-ı Kerim harflerini bilen öğrencilerimize bu harflerin mahreçlerine uygun olarak nasıl teleffuz edileceği net bir şekilde öğretilir. Harf mahrecine ve medlerle ilgili kurallara bağlı olarak Kur’an-ı Kerim okuması yapılır.

Tenvin, nun-u sakin ve idgamla ilgili kuralların dikkat edilerek öğrencilerimiz tarafından Kur’an-ı Kerim okuyabilmesi amacıyla alanında uzman ve deneyimli öğretmenlerimizle birlikte bol miktarda pratik gerçekleştirilir. Canlı derslerimiz sayesinde Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma dersleri esnasında öğrencilerimizin ilerleyişi öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilir.

Zamir, sekte ve Lafzatullah’ın hükmünün kavranması amacıyla öğrencilerimizle çalışma yapılarak, Ra harfinin hükmünü söylemesi öğretilir. Öğrencilerimiz tecvidli okuma kulübü sonrasında Kur’an-ı Kerim’de kullanılan işaretlere dikkat ederek, doğru bir şekilde okumayı öğrenmiş olur.

Kuranı Kerim okumanın öğrenilmesi sonrasında isteyen öğrencilerimiz için online Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma dersleri başlamaktadır.

Kur’an-ı Kerim Okuma Atölyesi ve Öğrenilecekler

Kur’an-ı Kerim okuma kulübü sonrasında öğrencilerimizin edinmesi planlanan kazanımlar:

  • Tecvidin anlamını kavramak.
  • Harfleri, mahrecine uygun olarak seslendirmeyi öğrenmek.
  • Kur’an-ı Kerim’i medlerle ilgili kurallara dikkat ederek okumak.
  • Tenvin, nun-u sakin ve idgamla ilgili kuralları öğrenmek.

Online Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma Kulübü İçin Gereksinimler

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencisi olunması.
  • Tüm kurallarına göre Kur’an-ı Kerim okuma isteği.
  • Kur’an-ı Kerim harflerini doğru bir şekilde telaffuz etme ve tanımaya meraklı olunması.

Online Kur’an-ı Kerim Tecvidli Okuma Atölyesi İçerikleri

Ders içerikleri öğretmenlerimiz tarafından iletilecektir.

1 Yorum

Yorum Yap