Değerler Eğitimi Kulübü

Değerler eğitimi, toplumların ve kültürlerin değerleri hakkında bilgi vererek , bireyin toplumsal yaşam içindeki tutum ve davranışlarının olumlu yönde değiştirilmesi ve geliştirilmesi eğitimidir. Öğrencilerimizin; demokrasi, özgürlük, insan hakları ve adalet gibi kavramları  hayat felsefesi haline getirmeleri amacıyla çalışıyoruz. Ankara’da eğitimi en iyi kolej olarak öğrettiğimiz değerlerle, topluma faydalı iyi birer insan olacak nesiller yetiştiriyoruz.

En iyi okullar başarı sıralaması 2021 içinde ilk sırada olan Bilişim Koleji evrensel değerleri öğreterek birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyor.

Çocuğun yaratılışıyla beraber getirdiği, kendisinde var olan potansiyel karakter özelliklerinin en iyi taraflarını ortaya çıkarmayı, canlandırmayı, yenilemeyi ve her daim taze tutmayı amaçlıyoruz. Toplum değerlerine sahip çıkan, kazandığı değerleri koruyabilen, güzel ahlâklı bireyler kazandırdığımız Bilişim‘de Ankaradaki özel okullar arasında değerler eğitimini en başarılı şekilde vermekteyiz.

En iyi okullar başarı sıralaması 2021 içinde ilk sırada olan Bilişim Koleji evrensel değerleri öğreterek birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyor.

Değerler eğitimi ile kalbe, zekâya ve irâdeye hitâp etmeye çalışmaktayız. En iyi kolejler arasındaki Bilişim Koleji olarak amacımız, iyiliği sevdirmek ve tanıtmaktır.

En iyi okullar başarı sıralaması 2021 içinde ilk sırada olan Bilişim Koleji evrensel değerleri öğreterek birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyor.

En iyi okullar başarı sıralaması 2021 içinde ilk sırada olan Bilişim Koleji evrensel değerleri öğreterek birer dünya vatandaşı yetiştirmeyi hedefliyor.

Değerler Eğitimi Kulübü

Çocukların çocukluk çağındaki ve ileri yaşamlarındaki sosyal hayatını düzenlemek
Estetik, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve mantıksal tüm değerleri öğretmek
Kişiler arası bağlılığı artırmak
Aile bağlarını güçlendirmek
Bireysel ve toplumsal şiddeti önlemek
Çocukları çevre konusunda bilinçlendirmek
İyiliği sevdirmek ve tanıtmak
Topluma faydalı bireyler yetiştirmek
Toplum değerlerine sahip çıkma bilinci oluşturmak