Bilim Uygulamaları Kulübü

Öğrencilere doğrudan teorik bilgi vermek yerine deney ve gözlem yaptırarak bilgiye kendisinin ulaşması sağlanmak adına 2012-2013 eğitim öğretim yılından beri müfredata eklenmiş bir ders olan bilim uygulamaları, okulumuzda kulüp etkinlikleriyle de desteklenmektedir. Fen bilimlerinin soyut ve teorik bilgilerden oluşması öğrenmeyi zorlaştırmakta ve bilginin kalıcılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldıran bilim uygulamaları fen bilimlerinin hayatımızın her alanında olduğunu ispat eder niteliktedir.

Bilim uygulamalarının içeriği fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili basit etkinlikleri kapsamaktadır. Fen bilimleri branş öğretmenlerinin desteğiyle gerçekleşir. Öğretim programına ve müfredata yardımcı olacak şekilde hareket edilir. Özel laboratuvar koşullarına ihtiyaç duyulur. Az sayıda öğrenciyle tam verim hedeflenmektedir.

Bilim Uygulamaları Fen bilimlerinin soyut ve teorik bilgilerden oluşması öğrenmeyi zorlaştırmakta ve bilginin kalıcılığını olumsuz yönde etkiler.

Kulüp Hedeflerimiz

Doğada gerçekleşen olayları bilim ile açıklamak
Bilimsel bakış açısını öğrencilere aşılamak
Gözlem yapma yetisini geliştirmek
Sorgulama ve eleştirel düşünme yetenekleri kazandırmak
Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek
Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi öğrenmek
Tasarım, deney, uygulama yapmayı öğrenmek

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.