Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanat, göz duyumuza hitap eden sanatların tümüdür. Güzellik ve zevkle ilgilenen sanat dallarını ifade eder. Seramik, resim, heykel, tasarım, fotoğrafçılık, çini ve mimarlık ile kavramsal sanat ve dikiş; görsel sanatları oluşturur. Çizgi, boya, hacim veren maddeler bu sanatlarda kullanılır. Desen bilgisi, görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri gibi öğretiler aşılanırken hayal gücü desteklenmiş olur.

Görsel sanatlar kulübünde çocuklarımızın yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştiriyoruz. Yetenek ve ilgi düzeyine paralel bir şekilde gelişim sağlıyoruz. Duygu ve düşünceleri dışa vurmaya yardımcı oluyoruz.

Görsel sanatlar kulübü çocuklarımızın yaratıcılık ve hayal güçlerini geliştiriyoruz. Duygu ve düşünceleri dışa vurmaya yardımcı oluyoruz.

Kulüp Hedeflerimiz

Özgün düşünmeyi geliştirmek
Estetik duygusunu ve bakış açısını kazandırmak
Sanat ve tasarım bilinci oluşturmak
Görsel sanatlarda kullanılan yöntem ve teknikleri öğretmek
Yaratıcılığı geliştirmek

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.