Grafik Animasyon Kulübü

Grafik animasyon; belirlenen hikaye doğrultusunda sanal ve gerçek nesnelerin, çizim programları kullanılarak bilgisayar ortamında iki veya üç boyutlu tasarımının yapılmasıdır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle grafik animasyonlar hayatımızın her alanına dahil olmaya başlamıştır. Grafik animasyonlar eğlenceli ve sofistike bir tarz yakalayarak hem çocuk ve gençlerin hem de yetişkinlerin oldukça dikkatini çeken tasarımlardır.

Grafik animasyon kulübü gibi kulüpleriyle yenilikçi eğitim anlayışını gösteren Bilişim Koleji en iyi özel okul olma başarısını sürdürüyor.

Bu kulüpte tasarım için gerekli malzemeleri bir araya getirmek, şablon oluşturmak, resimli senaryo hazırlamak, toplanan malzemeyle tasarımı gerçekleştirmek, senaryonun çizim aşamalarını bilgisayar ortamında üç boyutlu hale getirmek gibi görev ve işlemlerin temelleri atılır. Öğrenciye resim ve animasyon düzenleme işlemlerinin tanıtılması ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrenciye, web sayfalarında kullanılan resim ve animasyonları oluşturarak, bunlar üzerinde düzenlemeler yapabilme yeterliklerini kazandırılması hedeflenmektedir.

Grafik animasyon kulübü gibi kulüpleriyle yenilikçi eğitim anlayışını gösteren Bilişim Koleji en iyi özel okul olma başarısını sürdürüyor.

Grafik animasyon kulübü gibi kulüpleriyle yenilikçi eğitim anlayışını gösteren Bilişim Koleji en iyi özel okul olma başarısını sürdürüyor.

Grafik animasyon kulübü gibi kulüpleriyle yenilikçi eğitim anlayışını gösteren Bilişim Koleji en iyi özel okul olma başarısını sürdürüyor.

Kulüp Hedeflerimiz

Yaratıcılığı geliştirmek
Problem çözmeyi öğretmek
Beyin fırtınası yapmayı öğretmek
Grup çalışmaları ile sosyal yetenekler kazandırmak
Yenilikleri ve teknoloji günlük hayata adapte etmek
Gözlem yeteneğini geliştirmek
İyiliği sevdirmek ve tanıtmak
Zaman yönetimini geliştirmek