Fen ve Doğa Kulübü

Fizik, kimya, matematik ,fizik ve biyolojiden elde edilen bilgilerin iş ve yapım alanında uygulanmasıdır. Fen, insan doğasına yardımcı olan tüm bilimsel işlevleri belirli amaçlar doğrultusunda ortaya koyan bilimsel alandır. Fen Bilimleri bu amaca hizmet eden doğa bilimleri bütünüdür. Doğadaki her olay fen biliminin bir bölümünü oluşturduğu için doğa olayları fen yaşamının önemli bir parçasıdır.

Doğa, fiziksel dünyanın olgusunu ve genel olarak yaşamdır, yani  doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evreni ifade eder. Bu nedenle yaşamı anlamak için fen ve doğa oldukça önemlidir. Günlük hayatta gerçekleşen yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme gibi birçok doğa olayını anlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır.

Ankara özel okulları içinde farkını ortaya koyan Bilişim Koleji fen ve doğa kulübü ile çocuklarımızın doğa olaylarını anlamlandırmasını sağlıyor.

Ankara özel okulları içinde farkını ortaya koyan Bilişim Koleji fen ve doğa kulübü ile çocuklarımızın doğa olaylarını anlamlandırmasını sağlıyor.

 

Kulüp Hedeflerimiz

Dünyayı anlamayı ve fark etmeyi sağlamak
Problem çözmeyi kolaylaştırmak
Olaylar arasında neden- sonuç ilişkisi kurmayı öğrenmek
Yaratıcı düşünmeyi sağlamak
Mantıksal akıl yürütme alışkanlığı kazandırmak

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.