Matematik Kulübü

Matematik; M.Ö. 3000’li dönemlerde Mezopotamya Eyaletleri tarafından, M.Ö.2000’li senelerde ise Babiller tarafından sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak adına geliştirdikleri tahmin edilen bir disiplindir. Ticaret, doğa olayları ve astronomi gibi alanları anlayabilmek için zorunlu hale gelmiş bir ihtiyaçtır.

 Matematik, günümüzde teknoloji ve bilimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilimsel her şey matematiksel bir formülasyon gerektirir. Matematik, sayılar ve geometrik şekiller ile kavramlar arasındaki bağlantıyı inceler. Matematik, dünyayı ve vereni tanıyabilmemizi ve basitçe anlayabilmemizi sağlayan çok önemli bir araçtır. Karmaşık olarak görünse de aslında tam tersi karmaşıklıkları basite indirgemeye yardımcı olur.

Öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı ve oldukça önyargıyla yaklaştıkları bir derstir. Bu dersi eğlenceli hale getirmenin yolu ders olarak gözümüzde büyütmemektir. Bunu yapabilmenin en eğlenceli hali matematik kulübüdür. Okulumuzda uzman öğretmen kadromuz tarafından özenle içerikleri hazırlanan bu kulüpte öğrencilerimizin matematikle olan ilişkisini geliştirerek önyargıları kırıyoruz.

Bilişim Koleji Matematik Kulübü ile Öğrencilerin öğrenmekte zorlandığı ve oldukça önyargıyla yaklaştıkları bir dersi eğlenceli hale getirmektedir.

Kulüp Hedeflerimiz

Problem çözmeyi öğrenmek
Akıl yürütmeyi geliştirmek
Soyut kavramları somut hale getirmeyi öğrenmek
Doğayı ve yeryüzünü anlayabilmeyi sağlamak
Zihinsel fonksiyonların gelişmesini sağlamak
Günlük yaşamı kolaylaştırmak

Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu

Ankara’nın En Kaliteli ve En Yenilikçi Özel Okulu Ödülü ile İngilizce Eğitiminde En İyi Olan Okulumuz, En Kaliteli Akademik Eğitimi ile Eğitim Yönetimi Derneği Tarafından 2022 ve 2023 Yıllarında “Ankara’nın En Kaliteli Özel Okulu” Ödülüne Layık Görülmüştür. Bilişim Koleji Geçmişten Gelen Yüksek Başarısını, LGS ve YKS Sonuçlarıyla Devam Ettirmektedir.